Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 8 клас

Урок № 10 Нідерланди. Нідерландська буржуазна революція

Урок № 10

Нідерланди. Нідерландська буржуазна революція

Мета: сформувати в учнів уявлення про життя різних верств населення в Нідерландах; створити умови для розуміння причин національно-визвольної війни в Нідерландах; розглянути перебіг подій та результати національно-визвольної війни в Нідерландах; установити зв’язок між Реформацією та національно-визвольною війною в Нідерландах; схарактеризувати різні групи учасників національно-визвольної війни в Нідерландах; розвивати вміння порівнювати національно-визвольну війну в Нідерландах та Селянську війну в Німеччині і висловлювати власну думку щодо значення національно-визвольної війни в Нідерландах.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Голландії, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття та назви: Нідерланди, «Рада у справах про заколоти», гези, лісові гези, морські гези, Голландія, штатгальтер.

Основні дати та події: 1566 р. — спалах «іконоборчого повстання», початок Нідерландської революції, 1572 р. — зародження республіки на Півночі, 1576 р. — Гентське умиротворення, 1579 р. — укладення Утрехтської унії, 1585—1609 рр. — війна Голландії з Іспанією.

Історичні постаті: Альба, Вільгельм Оранський, Моріц Оранський.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати, пов’язані з національно-визвольною війною в Нідерландах; показувати на карті перебіг подій національно-визвольної війни в Нідерландах; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати різні групи учасників національно-визвольної війни у Нідерландах; наводити приклади національно-визвольного характеру війни у Нідерландах; порівнювати національно-визвольну війну у Нідерландах та Селянську війну у Німеччині; висловлювати власну думку щодо значення національно-визвольної війни у Нідерландах.

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Робота за варіантами

Прочитайте матеріал і дайте відповіді на запитання.

І варіант

Це повстання кастильських міст на чолі з Толедо проти імператорської влади в 1520—1522 рр. Повсталі створили «Священну хунту» та наполягали на тому, щоб Карл V жив в Іспанії; вимагали усунення іноземців від управління, регулярного скликання кортесів, розширення міського самоврядування, заборони вивезення золотої монети за кордон. У битві при Вільяларі (23 квітня 1521 р.) повстанці були розгромлені й разом з іншими вождями Хунти взяті в полон і страчені. У 1522 р. опір було остаточно зламано.

1.   Яку назву дістало це повстання?

2.   Якими були його причини?

3.   Хто брав участь у повстанні?

4.   Якими були його наслідки?

ІІ варіант

Цей флот виник за наказом іспанського короля Філіппа ІІ та мав забезпечити вторгнення іспанських військ в Англію, висадивши десант у гирлі Темзи. Він складався в основному з важких кораблів і налічував 20 тис. солдатів і 3 тис. гармат. Цей флот був розбитий легкими англійськими кораблями під керівництвом Френсіса Дрейка. Залишки іспанського флоту знищила буря.

1.   Яку назву дістав цей флот?

2.   Якими були причини його виникнення?

3.   Чому легкі кораблі англійців змогли розгромити іспанський флот?

4.   Якими були наслідки поразки Іспанії?

III. Вивчення нового матеріалу

План

1.   Нідерланди в складі іспанської монархії.

2.   Початок національно-визвольної війни.

3.   Народження республіки.

1)  Національно-визвольна війна й утворення республіки.

2)  Наслідки та значення Нідерландської революції.

1.   Нідерланди в складі іспанської монархії

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією на карті)

Нідерландами (у перекладі — «низові землі») називали землі на Нижньому Рейні, Шельді, Маасі та на узбережжі Північного моря. Ця країна не мала корисних копалин та родючих ґрунтів. Шляхом створення дамб та каналів жителі відвойовували землю біля моря, на якій будували міста й займалися сільським господарством.

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Від 1516 р. Нідерланди стали складовою частиною Священної Римської імперії Карла V. У середині XVI ст. Нідерланди охоплювали територію, на якій зараз розташовані Нідерланди, Бельгія, Люксембург і частина Північно-Східної Франції. Нідерланди поділялися на 17 провінцій. Керував країною іспанський намісник. За Філіппа ІІ намісницею була Маргарита Пармська, яка мала свою резиденцію в Брюсселі. При ній діяла Державна Рада з представників нідерландської знаті, яка мала дорадчі функції. Провінціями керували намісники. Іспанцям не вдалося знищити самоврядування в Нідерландах. Існували Генеральні штати, які збиралися за вказівкою намісниці, розв’язували питання про податки та приймали закони. У провінціях теж існували свої станово-представницькі органи. Нідерландські міста мали велику автономію. У провінцій і міст були свої вольності та привілеї.

Провінції відрізнялися за рівнем розвитку — північ була більш розвиненою, ніж південь. У північних провінціях земля належала вільним селянам, які перетворюються на фермерів. Поступово формуються ринкові відносини. На півдні більша частина землі належала дворянам. Вільні селяни орендували її та виконували повинності за користування. Разом із тим і на півдні Нідерландів розвивалися ринкові відносини, особливо в промисловості. Поступово відбувалася спеціалізація провінцій: центр — промисловість, південь — сільське господарство, північ — рибальство. Великі географічні відкриття змінили торговельну карту світу. Нідерланди опинилися на перехресті нових торговельних шляхів, а Антверпен став центром світової торгівлі. У Нідерландах відбувається швидкий перехід до капіталістичних відносин — будуються мануфактури, виникають та розвиваються банки.

Відбуваються зміни і в соціальних групах. Формувалася міська і сільська буржуазія — священики, мануфактуристи, фермери, торговці. Багато тисяч селян розорилися від податків і лихварів. Натовпи блукаючих селян перетворювалися на найманих робітників або солдатів. У середині XVI ст. Нідерланди стали найбільш заселеною країною Європи із населенням 3 млн осіб, маючи 300 міст і 6500 сіл. Почала формуватися нідерландська двомовна нація. Серед населення домінували фламандсько-голландський і валлонський діалекти.

Ідеї Мартіна Лютера здобули широку підтримку серед населення Нідерландів, яке прагнуло дешевої та суворої церкви. У Нідерландах процвітав кальвінізм, поширюючись як серед дворян та буржуазії, так і серед селян та ремісників.

Варіант 2

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у чотири групи і пропонує, опрацювавши відповідний матеріал підручника, підготувати інформацію про розвиток певної сфери життя Нідерландів: політичної (І група), економічної (ІІ група), соціальної (ІІІ група), релігійної (IV група).

Після завершення роботи вчитель або учні узагальнюють матеріал у вигляді таблиці на дошці.

Зразок заповненої таблиці

Розвиток Нідерландів

Сфера життя

Характеристика

Політична

Входили до Священної Римської імперії. Мали 17 штатів із власними органами влади. Генеральні штати — представницький орган країни

Економічна

Спеціалізація провінцій (центр — промисловість, південь — сільське господарство, північ — рибальство). Розвиток торгівлі (морська та річкова). Розвиток мануфактур

Соціальна

Найбільш заселений регіон Європи: 2 млн жителів, близько 300 міст, 6500 сіл

Релігійна

Поширення протестантизму у вигляді кальвінізму

 

2.   Початок національно-визвольної війни

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Іспанські королі розглядали Нідерланди як плацдарм для боротьби проти Франції й невичерпне джерело прибутків для реалізації своїх планів.

Карл V, а особливо Філіпп ІІ, виступали захисниками католицької віри, тому поширення протестантизму в Нідерландах зустріло рішучу реакцію з боку іспанської корони. У країні запрацювала інквізиція, почалися переслідування єретиків. Було створено 14 нових єпископств, при яких були спеціальні інквізитори для знищення єресі. За доносами арештовувалися та страчувалися всі, хто виступав проти католицької церкви. У країні розпочався релігійний терор.

Знать і провінційне дворянство не бажали бути простими підданими іспанського монарха і прагнули привілеїв. Але діяльність іспанців дедалі більше позбавляла їх впливу на події в країні. Незадоволення іспанськими порядками об’єднало все населення Нідерландів. Опозицію очолили принц Вільгельм Оранський-Нассау (німець), граф Егмонт і адмірал Горн. У Державній Раді вони почали критикувати діяльність уряду, вимагати виведення іспанських військ, скасування переслідувань протестантів. У 1566 р. виникає союз «Угода» («Компроміс»), який висунув намісниці петицію з викладенням своїх вимог до намісника. Бідний одяг провінційних дворян, які подавали петицію, дав підставу назвати їх гезами (жебраками).

Іспанія не покращувала економічне становище Нідерландів, хоча ці землі давали в іспанську скарбницю більше прибутку, ніж американські колонії. Економічна політика Філіппа ІІ вела до занепаду — податки збільшувалися щорічно, нідерландським купцям було заборонено торгувати з Новим Світом, у 40 разів збільшено мито на вовну, війна Іспанії з Англією привела до припинення торгівлі, король не повертав гроші нідерландським банкам. Закривалися мануфактури, розорялися торговці. Крім того, величезна іспанська армія, яка перебувала на утриманні місцевого населення, потребувала значних коштів.

Протистояння з іспанцями мало і національний характер. Жителі Нідерландів вбачали в іспанській політиці загрозу національним інтересам країни.

Варіант 2

Робота в групах

Використовуючи матеріал підручника, підготуйте інформацію про певні причини повстання в Нідерландах: релігійні (І група), політичні (ІІ група), економічні (ІІІ група), національні (IV група).

Після завершення роботи вчитель або учні узагальнюють матеріал у вигляді таблиці на дошці.

Зразок заповненої таблиці

Причини повстання в Нідерландах

Причини

Характеристика

Релігійні

Переслідування кальвіністів (інквізиція стратила близько 100 тис. осіб)

Політичні

Відсторонення від влади (управління країною дедалі більше переходило до рук іспанців)

Економічні

Збільшення податків, скасування пільг купцям, утримання іспанської армії

Національні

Посилення національного гніту

 

3.   Народження республіки

1)  Національно-визвольна війна та утворення республіки

Варіант 1

Випереджальне завдання

Під час розповіді вчителя складіть тезовий конспект. (Зразок відповіді наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

Визвольний рух у Нідерландах розпочався влітку 1566 р., коли по всій країні розгорнулося повстання, яке було спрямоване проти католицької церкви й отримало назву повстання іконоборців (противників ікон). Повстанці громили католицькі церкви, знищували ікони і статуї святих. Майно церков роздавалося бідним або знищувалося. Повстання охопило 12 із 17 провінцій. Загалом постраждало понад 5500 монастирів та церков. Повстання було придушено, але закони проти єретиків були пом’якшені. Це рішення не влаштовувало короля Філіппа ІІ, і він замінив намісницю Маргариту Пармську герцогом Альбою.

Улітку 1567 р. 60-тисячне іспанське військо герцога Альби ввійшло в Нідерланди, у країні була встановлена військова диктатура. Іспанські солдати поводилися як у підкореній країні. Для розправи з повстанцями була створена «Рада у справах про заколоти», яка отримала назву «кривава». Тисячі людей були страчені на пласі, вогнищі чи шибениці, а їхнє майно конфіскували. За свою віру поплатилися буржуа і купці, аристократи і дворяни. Були страчені граф Егмонт і адмірал Горн. Вільгельм Оранський і частина його прибічників втекли за кордон. Зростала кількість розорених і безробітних. У березні 1571 р. в Нідерландах було введено алькабалу — 10-відсотковий податок із кожної торговельної операції.

Нідерландці йшли в глухі ліси і створювали загони «лісових гезів», які розправлялися з іспанцями на суходолі. «Морські гези» топили іспанські судна і нападали на прибережні фортеці.

Навесні 1572 р. «морські гези» захопили порт Брілле. Це стало сигналом до загального повстання північних провінцій. Для керівництва повстанням було запрошено герцога Вільгельма Оранського. Герцог Альба кинув на північ усі сили, але голландські міста чинили героїчний опір. Багато місяців тримали облогу жителі Лейдена. Коли місто опинилося на краю загибелі, його жителі та гези зруйнували греблі на березі моря і затопили прилеглі землі, після чого іспанці відступили. Повстання на півночі перемагало.

Герцог Альба посилив терор. Іспанська армія, яка вчасно не отримувала платню, почала грабувати населення, що спричинило повстання і в південних провінціях. У 1581 р. найманці знищили місто Антверпен, загинуло близько 8000 жителів.

Повстання охопило Нідерланди. На боротьбу піднялося все населення — дворяни й селяни, ремісники та буржуазія, купці та священики. Але аристократія півдня, занепокоєна успіхами повстанців, у 1579 р. в місті Аррасі уклала унію (союз), визнала своїм королем Філіппа II й відмовилася від боротьби. У відповідь на рішення прибічників іспанського короля північні провінції уклали Утрехтську унію й об’єдналися для війни з Іспанією. Верховним органом були проголошені Генеральні штати. Виникла нова незалежна держава — Республіка Об’єднаних Провінцій, яку найчастіше називають Голландською республікою.

У 1581 р. було прийнято акт, який проголосив незалежність Нідерландів. До Республіки Об’єднаних Провінцій відійшли північні провінції, а південні — залишилися під владою Іспанії. У 1584 р. Вільгельм Оранський був убитий, правителем Нідерландів було обрано його сина Моріца.

Протягом довгих років тривала боротьба Голландії за незалежність. Її підтримували Англія та Франція. І тільки в 1648 р. за Вестфальським миром Іспанія визнала незалежність Нідерландів.

Варіант 2

Складання тез

Використовуючи матеріал підручника, складіть тезовий конспект про перебіг подій Нідерландської революції.

Зразок відповіді

Події Нідерландської революції

•        1566 р. — початок боротьби. Повстання іконоборців (противників ікон), яке було придушено.

•        1567 р. — призначення намісником герцога Альби — направлення каральних військ, створення «Ради у справах про заколоти» («кривава рада»).

•        1571 р. — запровадження податку на продаж — 10 %. Початок партизанського руху.

•        «Морські гези» (партизани) — топили іспанські кораблі, нападали на прибережні міста.

•        «Лісові гези» — боротьба з іспанцями на суходолі.

•        1572 р. — початок повстання у північних штатах. Захоплення гезами міста Брілле. Повстання очолив Вільгельм Оранський.

•        Іспанські найманці, які не отримували платню, у 1581 р. розгромили місто Антверпен.

•        1579 р. — Утрехтська унія (об’єднання північних штатів).

•        Вільгельм Оранський був підступно вбитий.

•        1581 р. — владу іспанського короля було повалено.

•        Проголошення Республіки Об’єднаних Провінцій (Голландія), правитель — Моріц (син Вільгельма Оранського), вищий орган влади — Генеральні штати.

•        1648 р. — офіційне визнання Іспанією незалежності Республіки.

2)  Наслідки та значення Нідерландської революції

Варіант 1

Розповідь учителя

У результаті національно-визвольної боротьби Нідерланди поділилися на дві частини — південні штати (які залишилися в складі Іспанії; пізніше на цих землях виникає Бельгія) та північні штати (де утворилася Республіка Об’єднаних Провінцій, або Голландія). Це була перша буржуазна революція. Після втрати Нідерландів Іспанія починає швидко занепадати.

Релігійне протистояння спричинило поділ населення на дві частини, що пізніше привело до виникнення двох народів — голландців та фламандців.

Здобуття незалежності Голландією стало поштовхом до економічного зростання провінцій. Будується багато нових мануфактур, із півдня підприємці переводять свої фабрики. Розвивається торгівля та мореплавство, голландський флот у середині XVII ст. вдвічі перевищував флоти Франції та Англії, разом узяті. У 1602 р. була заснована Ост-Індська торговельна компанія, яка почала контролювати вивезення прянощів. Голландські купці витісняють португальців та іспанців, засновуючи факторії, поселення в Америці, Африці та Азії. Упродовж XVII ст. було створено величезну голландську колоніальну імперію. Серед міст лідирує Амстердам, який стає центром не тільки торгівлі, а й банківської справи. У 1609 р. був заснований Амстердамський національний банк, який протягом тривалого часу залишався єдиним банком у Європі.

Варіант 2

Метод «Мозковий штурм»

(Методика проведення: див. урок № 1.)

Сформулюйте результати Нідерландської революції.

Зразок відповіді

Результати боротьби Нідерландів за незалежність

•        Утворення нової держави — Республіки Об’єднаних Провінцій.

•        Поділ Нідерландів на дві частини: Республіку (Голландію) та Іспанські Південні штати (Бельгію).

•        Поділ населення за релігійною ознакою: виникнення двох народів — голландців і фламандців.

•        Перша буржуазна революція.

•        Прихід до влади в Республіці буржуазії.

•        Піднесення економіки в Голландії.

•        Занепад Іспанії після втрати Нідерландів.

•        Перетворення Голландії на світову державу.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Робота з контурною картою

На відповідній контурній карті позначте:

1)  територію Нідерландів у складі Іспанії;

2)  північні та південні штати;

3)  міста Антверпен, Амстердам, Утрехт;

4)  кордони Голландії.

Робота з документом

Прочитайте уривок із трактату «Багатство Англії у закордонній торгівлі» Томаса Мена і дайте відповіді на запитання.

Я міг би навести за взірець різні держави християнського світу, які, маючи зовсім мало власних територій, усі досягли великого багатства і могутності своєю ретельною торгівлею з іноземцями. Серед них Сполучені Провінції Нідерландів є зараз найкращим і славним взірцем.

Відколи вони скинули з себе ярмо іспанського поневолення, як чудово розвинули вони свої здібності! Які великі кошти вони отримали, щоб захищати свою свободу проти могутності такого великого ворога! І чи відбулося все це завдяки їхнім безперервним зусиллям у торгівлі? Чи не є їхні провінції складами товарів для більшості країн християнського світу, завдяки чому їхнє багатство, судноплавство, моряки, ремесла, народ, а тому і суспільні доходи й акцизи зросли до дивовижних розмірів? Якщо ми порівняємо часи їхнього поневолення з їхнім нинішнім станом, то вони видадуться нам іншим народом...

...Наша мета — показати головні причини багатства і величі Голландії. Усьому світові дивом здасться, що така маленька країна навіть менша від наших двох кращих графств, маючи обмаль природних багатств, їстівних припасів, лісу або інших необхідних для війни і миру припасів, попри це має все у такому надзвичайному достатку, що, крім своїх власних потреб (які є дуже великими), вона може постачати і таки постачає й продає іншим державам кораблі, артилерійські гармати, снасті, зерно, порох, кулі та інше і все, що тільки голландці збирають з усіх кінців світу завдяки своїй завзятій торгівлі... А для того, щоб досягти всього цього... вони мали мало засобів, окрім рибальства, яке їм дозволено здійснювати в морі Його Величності. Велике рибальство і вилов оселедцю є головними заняттями і головною золотою жилкою Об’єднаних Провінцій; завдяки їм багато тисяч господарств, сімей, ремісників, торговельних справ та занять процвітають і працюють... Крім того, завдяки рибальству ми отримуємо багато грошей, що збільшує наші засоби, наш флот, митний збір і прибутки провінцій.

1.   Які причини піднесення Голландії визначає автор?

2.   Що сприяло піднесенню Голландії?

V.   Підсумки уроку

Висновки

VI. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 9; 2. § 9; 3. § 9; 4. § 12.

2.   Творче завдання. Напишіть твір за темою «Серед гезів».

 

Категорія: Всесвітня історія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 6630 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: