hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 7 клас

Урок № 16 Візантійська імперія

Урок № 16

Візантійська імперія

Мета: сформувати уявлення учнів про Візантійську імперію; створити умови для розуміння ними впливу релігії на суспільне життя у Візантії; розглянути досягнення візантійської культури; установити зв’язок між місцем розташування Візантії та своєрідністю її культури; охарактеризувати роль імператорів у житті Візантії; розвивати вміння учнів порівнювати Візантійську імперію з іншими державами та висловлювати власну думку щодо значення Візантійської імперії в історії людства.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Азії, контурні карти, роздавальний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Основні поняття та назви: Візантія, Константинополь, Східна Римська імперія, ромеї, василевс (імператор), «Кодекс Юстиніана», іконоборство, Латинська імперія, «грецький вогонь», мозаїка.

Основні дати та події: 395 р. — виникнення Візантії, VII—ІX ст. — напади слов’ян та арабів, ІХ—XI ст. — «золотий вік» Візантії, 1081—1185 рр. — правління династії Комнінів, 1204 р. — захоплення Константинополя хрестоносцями, 1204—1261 рр. — Латинська імперія, 1261—1453 рр. — правління династії Палеологів, 1453 р. — загибель Візантійської імперії.

Історичні постаті: Юстиніан І, Феодора (Теодора), Лев ІІІ Ісавр, Василій ІІ Болгаробоєць, Прокопій Кесарійський, Лев Математик.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні дати та події; описувати культурні досягнення Візантії; показувати на карті кордони Візантійської імперії в різні часи; застосовувати й пояснювати на прикладах основні поняття та терміни; характеризувати роль імператорів у житті Візантії; порівнювати Візантійську імперію з іншими державами та висловлювати судження щодо значення Візантійської імперії в історії людства.

I.       Організаційний момент

II.     Актуалізація опорних знань і вмінь

Евристична бесіда

1.   Що вам відомо про Східну Римську імперію?

2.   Чому була поділена Римська імперія?

3.   Чому Західна Римська імперія загинула, а Східна Римська імперія продовжила своє існування?

III.   Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Пояснити назву теми «Візантія. Арабський світ», ознайомити учнів із кількістю годин, відведених на її вивчення, формою проведення уроку узагальнення знань тощо.

План вивчення нового матеріалу

1.   Народження Візантії. Правління.

1)  Народження та становлення Візантії.

2)  Візантійська імперія за Юстиніана.

2.   Візантія в VII—XI ст. Іконоборство.

1)  Арабська загроза.

2)  Іконоборство.

3)  Правління Македонської династії.

3.   Візантія в XII—XV ст.

1)  Візантія та турки-сельджуки.

2)  Династія Комнінів.

3)  Латинська імперія.

4)  Останнє відродження та падіння Візантії.

4.   Візантійське суспільство, державне управління. Культура.

1)  Суспільство Візантійської імперії.

2)  Державне управління.

3)  Візантійська культура.

Проблемне питання

Чому жителі Візантії називали свою державу Ромейським царством?

1.   Народження Візантії. Правління Юстиніана

Варіант 1

Розповідь учителя

1)  Народження та становлення Візантії

Однією з провідних держав Середньовіччя, яка впливала практично на всі європейські події, була Візантійська імперія. Вона стала своєрідним містком між Античністю та Середньовіччям, зберігши під час Темних віків досягнення античної культури та поєднавши їх із християнством.

Імперія дістала назву від давньої грецької колонії Віза́нтій, на місці якої імператор Константин І Великий у 330 р. на берегах протоки Босфор заснував нову столицю Римської імперії — місто Константинополь. Саме за назвою Візантію згодом історики і дали назву Східній Римській імперії, хоча візантійці називали себе ромеями (римлянами), а свою державу — Ромейською (спадкоємицею традицій Римської імперії).

Як вважає більшість учених, Візантія виникає у 395 р., коли імператор Феодосій поділив Римську імперію на Західну зі столицею в Римі та Східну зі столицею в Константинополі. На початку свого виникнення імперія розташовувалася на трьох континентах (Європі, Азії та Африці) і займала територію Балканського півострова, Малої Азії, Сирії, Палестини, Єгипту, частини Месопотамії, Закавказзя, Криту та Кіпру. У часи свого найбільшого розвитку до складу Візантії входило практично все узбережжя Північної Африки, Італія з містом Рим і багато інших територій.

Велике переселення народів торкнулося й Східної Римської імперії, але наслідки цього для неї не були такими трагічними, як для Західної Римської імперії. Візантія не лише вистояла, а й почала збільшувати власні території. У Ранньому Середньовіччі на зростання імперії вплинули деякі чинники: у Візантії було слабко розвинене рабство, сільське господарство та ремесло перебувало в руках вільних людей; більшість населення імперії становили селяни; у країні активно зростали міста, у деяких із них проживало до 300 тис. осіб; навала варварських племен зачепила тільки європейську частину імперії та майже не торкнулася інших земель; сильна влада імператорів не лише захищала імперію, а й впливала на її економічний і культурний розвиток; ремесло продовжувало активно розвиватися, міста стають центрами ремісничого виробництва, що суттєво позначається на економіці; наявність зручних гаваней і панування над протоками сприяли розвитку мореплавства, до того ж Візантія перебувала на перехресті торговельних шляхів — морського (із Чорного моря до Середземного) та суходільного (із Європи до Азії). Візантія вела торгівлю з Китаєм, Іраном, Індією, країнами Західної та Східної Європи.

Візантія була монархією, у якій уся влада належала імператору (василевсу). Влада імператора була необмеженою, але не спадковою — його обирали вищі вельможі та військові. Християнська церква не тільки підтримувала імператора, але й вважала його особу священною — «нижчим за Бога і наступним після Бога». Імператор мав право вільно розпоряджатися життям і майном своїх підданих. Він здійснював управління державою за допомогою розгалуженого бюрократичного апарату. Візантія мала сильну армію та флот, головнокомандувачем яких також був імператор. У державі існував синкліт (сенат), але його роль була обмеженою, найчастіше він виконував дорадчі функції.

Візантія була багатонаціональною державою. Її населення становили греки, сирійці, євреї, єгиптяни, вірмени, грузини та інші народи. Хоча візантійці вважали себе нащадками Римської імперії, державною мовою була грецька.

2)  Візантійська імперія за Юстиніана

Вершин могутності Візантійська імперія досягла за часів правління Юстиніана І (527 — 565 рр.), який намагався відновити Римську імперію в колишніх кордонах.

Юстиніан походив із бідної селянської сім’ї. Його дядько пройшов шлях від селянина до імператора та зробив Юстиніана своїм співправителем. А після його смерті у віці 45 років Юстиніан став імператором. Він був одружений на цирковій акторці Феодорі (Теодорі), разом вони правили імперією та підняли її на недосяжну висоту.

Основним своїм завданням Юстиніан вважав відновлення Римської імперії, тому проводив адміністративні, релігійні, військові, податкові реформи, а також здійснив кодифікацію права. Практично імперія воювала на два фронти — на Заході та Сході. У 527 р. розпочалася війна з Персією, яка велася з перемінним успіхом, і в 532 р. підписаний «Вічний мир», за яким Візантійська імперія виплачувала данину персам. Проте невдовзі перси знову напали на імперію та зобов’язали імператора виплачувати великі суми золотом.

Уклавши перемир’я з ворогами на Сході, імператор розпочав війну на Заході. Спочатку була розбита держава варварів у Північній Африці, потім візантійські війська захопили Італію, частину Іспанії та Галлії. Імперська влада простягнулася навіть до Криму. Візантійська імперія захопила практично всі землі Римської імперії.

Імперія вела активну дипломатичну політику, досягаючи великих успіхів. Проте військові дії та величезні суми викупів підривали економіку держави.

Юстиніан проводив успішну внутрішню політику. Була здійснена кодифікація права — імператор зібрав найкращих юристів і наказав узагальнити та систематизувати римське право, поєднавши його з духовними цінностями християнства. Результатом цього стало видання 12-томної збірки законів, яка дістала назву «Кодекс Юстиніана». Кодекс проголошував рівність усіх громадян перед законом. Хоча рабство й зберігалося, але раби могли стати вільними, заборонялося їх убивати. Жінка та чоловік урівнювалися в правах, заборонялися розлучення, було закріплено право недоторканності приватної власності. Проте закони Юстиніана проголошували владу імператора абсолютною та необмеженою. «Кодекс Юстиніана» у вигляді «Зводу цивільного права» став зразком для розроблення законів більшості країн Західної Європи у ХІІ—XІV ст.

Імператор Юстиніан не тільки підтримував християнство, а й активно насаджував його, застосовуючи військову силу. Він боровся з єретиками та іновірцями та став ініціатором скликання п’ятого Вселенського собору.

За правління Юстиніана І особливого розмаху набуває будівництво. Відновлюються та споруджуються нові фортеці, будуються шляхи та храми. У Константинополі Юстиніан на місці зруйнованого пожежею старого храму наказує звести найбільший собор Візантії — собор Святої Софії.

До державної служби імператор залучав талановитих людей. Підтримував художників і музикантів, архітекторів і скульпторів.

Реформи імператора, посилення податків для ведення війн призвели до великого повстання, що дістало назву «Ніка». Вісім днів повстанці утримували Константинополь, знищуючи податкові списки та державні установи, будинки знатних вельмож. Імператор уже готувався до втечі, однак за порадою Феодори залишився та врешті-решт зміг придушити повстання. У сутичці загинуло понад 35 тис. повстанців.

За часів імператора Юстиніана Візантійська імперія досягла піку своєї могутності, і після його смерті починається поступовий занепад імперії.

Варіант 2

Робота з підручником

1)  Об’єднайтеся в пари, опрацюйте матеріал підручника та визначте, які події відбулися в 395 р. (один учень із пари) та 1453 р. (другий учень із пари). Складіть узагальнену таблицю.

2)  Опрацюйте матеріал підручника та заповніть таблицю «Географічне положення та природно-кліматичні умови Візантії».

Зразок таблиці

Географічне положення та природно-кліматичні умови Візантії

План характеристики

 

Характеристика

 

Місце розташування

 

Азія (Мала Азія, Близький Схід), Європа та Африка (північна частина)

 

Клімат

 

Залежно від розташування території

 

Річки

 

Дунай, Євфрат, Ніл та ін.

 

Моря

 

Середземне, Чорне

 

Основні заняття населення

 

Землеробство, скотарство, торгівля, ремесло

 

 

3)  Опрацюйте матеріал підручника та складіть конспект у вигляді тез за темою «Візантійська імперія».

Зразок відповіді

Візантійська імперія

Столиця — Константинополь;

розташовувалася на трьох континентах;

на початку виникнення мала території — Балканський півострів, Мала Азія, Сирія, Палестина, Єгипет, частина Месопотамії, Закавказзя, Крит, Кіпр;

влада належала імператору;

влада імператора була необмеженою;

влада імператора не була спадковою, його обирали вельможі та військові;

синкліт — сенат;

ромеї — самоназва жителів Візантії;

державна мова — грецька;

потужний апарат державного управління, могутні армія та флот;

великі податки.

Метод «Мозковий штурм»

Визначте особливості Візантійської імперії.

Зразок відповіді

Особливості Візантійської імперії

Слабкий розвиток рабства;

велика кількість селян;

міцна центральна влада імператора;

збереження центрів ремісничого розвитку;

розташування на перехресті торговельних шляхів.

Перевірка випереджального домашнього завдання

Виступ учня про правління імператора Юстиніана. Решта учнів записують тези доповіді.

Зразок написання тез

Правління Юстиніана

Роки правління: 527—565 рр.;

найбільший розквіт імперії;

розбив вандалів і захопив Північну Африку;

розгромив остготів і захопив Південну Італію та Сицилію;

переміг вестготів та приєднав Іспанію;

приєднав Південний берег Криму;

«Кодекс Юстиніана» — збірка римських законів;

рішуче насаджував християнство;

грандіозні будівельні роботи (храм Святої Софії в Константинополі);

залучення до державної служби талановитих людей;

повстання «Ніка», що було придушене;

після смерті Юстиніана імперія почала занепадати.

2.   Візантія в VII—XI ст. Іконоборство

Розповідь учителя

1)  Арабська загроза

На початку VII ст. Візантійській імперії почав загрожувати новий ворог — араби. Вихідці з Аравійського півострова, об’єднані новою релігією — ісламом, почали завойовувати візантійські землі на Сході. Протягом VІІ ст. Візантія втратила Сирію, Палестину, Верхню Месопотамію та Північну Африку. Порівняно з часами правління імператора Юстиніана І територія Візантії зменшилася втричі.

На захоплених у Візантії територіях виникає войовнича арабська держава. Невдовзі араби створили власний могутній флот, який припинив панування візантійців на морі й допоміг арабам підкорити острови Крит, Сицилію, території на узбережжі Балканського півострова. Кілька разів арабський флот штурмував Константинополь, але був знищений «грецьким вогнем» — пальною сумішшю, яку кидали на кораблі ворогів.

У 717 р. величезний арабський флот із 1800 кораблів та сухопутна армія підійшли до Константинополя, але візантійська армія на чолі з імператором Львом ІІІ Ісавром (717—741 рр.) зуміла розбити ворога. Із величезного арабського флоту залишилося п’ять кораблів, а з 200-тисячної арабської армії — лише 30 тис. солдатів.

Імператор Лев ІІІ Ісавр провів реформування армії з метою створення боєздатного кінного війська. В імперії була створена система набору кінного війська, подібна до феодальної системи: воїну надавалися землі із селянами, прибуток із яких дозволяв споряджати кіннотника — купувати коней та озброєння. Однак запровадження цієї системи потребувало великої кількості земель для розподілу, якої в імператора було обмаль. Тоді Лев ІІІ Ісавр звернув увагу на церковні землі, можливість отримати які з’явилася завдяки руху іконоборців.

2)  Іконоборство

У 726 р. візантійський імператор Лев ІІІ Ісавр видав указ, яким звелів повсюдно замінити розп’яття на звичайний хрест, а згодом наказав забілити образи всіх святих. Так розпочалися події, які тривали понад 100 років і дістали назву «іконоборство».

Причин, які привели до іконоборства, було кілька. У християнстві ще не остаточно встановилися канони, поширювалися різні течії та єресі, виникали суперечки щодо багатьох питань. Імператор використав іконоборчий рух як привід до секуляризації (конфіскації) церковного майна, особливо земель, які були необхідні йому для створення нової армії. Ідеї іконоборців були особливо популярними на Сході імперії, де християнське населення стикалося з іудаїзмом, ісламом, релігіями, які виступають проти зображення людей. Крім того, відверте багатство церков та монастирів, втручання священнослужителів у політику викликали незадоволення населення імперії.

Іконоборчий рух розколов державу навпіл. Іконоборство підтримала армія та селянство східних провінцій, біле духовенство та частина вельмож і чиновників, а проти виступили монахи та селяни європейських провінцій, бідняки Константинополя. Іконоборці стверджували, що Бог є духом, а його зображувати неможливо, у відповідь їх противники доводили, що між Богом та іконами існує таємний зв’язок.

За наказом імператора Льва ІІІ Ісавра почалося знищення зображень святих — спалювалися ікони та книги, зафарбовувалися фрески, розбивалися вітражі. Одночасно відбувалася конфіскація церковних земель, а скарбниця наповнювалася церковними коштовностями. Боротьба тривала понад століття, доки у 843 р. остаточно не перемогли прихильники зображення Бога на іконах. Події почали розгортатися вже навпаки: переслідувалися прихильники іконоборства, навіть було організовано кілька каральних походів у східні провінції. Знову гинули люди, знищувалися будинки та майно.

Іконоборство завдало великої шкоди Візантії, унаслідок цих подій держава значно ослабла.

3)  Правління Македонської династії

Нове піднесення Візантійської імперії відбувається за правління імператорів із Македонської династії (867—1056 рр.). Засновником династії став Василій І (867 — 886 рр.), що походив із бідної родини, яка проживала у фемі Македонія (звідки й назва династії, самого імператора називали Македонянином). Потрапивши до Константинополя, він завойовує довіру імператора Михайла ІІІ, а потім організовує заколот і вбиває його. Таким чином Василій І і став засновником династії, яка правила Візантією близько 100 років.

У період правління імператорів Македонської династії відбувається піднесення економіки та культури імперії. Будуються нові храми, палаци та монастирі. Константинополь перетворився на найбільший на той час торговельний центр, а візантійські купці підпорядкували собі всю торгівлю між Заходом і Сходом.

Імператори Македонської династії розпочинають активну діяльність із християнізації сусідніх народів. Християнство поширюється серед болгар та сербів, у Великоморавській державі, Київській Русі.

Продовжувалася й завойовницька політика імперії. Візантія воювала з Києвом, у результаті кількох війн до неї була приєднана Болгарія. Найбільших успіхів удалося досягти імператору Василію ІІ Болгаробійцю (976—1025 рр.). Однак це були останні успіхи Візантії. На кордонах імперії з’являються нові вороги, і невдовзі від завоювань імперії довелося перейти до оборони.

Робота з підручником (робота за варіантами)

Спираючись на матеріал, представлений у розповіді вчителя та підручника, підготуйте інформацію про іконоборців (І варіант) та іконошанувальників (ІІ варіант).

(Після завершення роботи представники варіантів узагальнюють інформацію на дошці у вигляді таблиці.)

3.   Візантія у XII—XV ст.

Варіант 1

Розповідь учителя

1)  Візантія та турки-сельджуки

Візантійська імперія в ХІ ст. опинилася у складних умовах. Постійні війни спустошували скарбницю, економіка не розвивалася. Крім того, імператорська влада почала слабшати, посилилася боротьба за владу, активну участь у якій узяла знать. Протягом ХІ ст. (30—80 рр.) із десяти імператорів шість були скинуті. Імперія втрачала території: на Балкани вторглися болгари та печеніги, італійські володіння імперії захопили нормани.

У ці часи на східних кордонах Візантійської імперії з’являються турки-сельджуки, які захопили величезні території та почали нападати на Візантію. У 1071 р. візантійська армія була розбита турками, а імператор Роман IV потрапив у полон (його спроба відкупитися привела до того, що імператора скинули з престолу, а підписаних ним договорів ніхто не виконував). У результаті війни турки захопили всю Малу Азію та зупинилися на берегах Босфору. На захоплених землях вони заснували державу Румський султанат, або Рум (Рим).

2)  Династія Комнінів

Загроза подальших турецьких завоювань спричинила нову боротьбу за престол, переможцем у якій став полководець Олексій Комнін, що заснував династію Комнінів (1081—1185 рр.).

Імператор Олексій І Комнін створив нову армію та відігнав турків від східних кордонів. Потім протягом кількох років воював із норманами та повернув Візантії втрачені землі. За допомогою дипломатії йому вдалося відбити нападки печенігів. За його правління починаються хрестові походи, які спочатку підтримувала Візантія, що сприяло її розвитку.

Наступні імператори династії Комнінів намагалися утримати державу, але ситуація загострювалася. Боротьба з турками, торговельна війна з Венецією, економічні кризи невпинно вели імперію до занепаду. Після поразки імператора Мануїла І в 1176 р. імперія повністю перейшла до оборони.

Тим часом у Візантії знову розпочалася боротьба за престол, у результаті чого імператорами стали представники династії Ангелів, які остаточно привели імперію до загибелі.

3)  Латинська імперія

На початку ХІІІ ст. відбувалася підготовка до Четвертого хрестового походу, а у Візантії знову розгорнулася боротьба за престол. Спочатку хрестовий похід планувався проти Єгипту, який володів Єрусалимом. Однак венеціанці запросили завелику суму для перевезення рицарів, а потім за договором із керівником походу Боніфацієм Монферратським вони спрямували флотилію з хрестоносцями до Константинополя, щоб відновити на візантійському престолі Ісаака ІІ Ангела, що був скинутий своїм братом.

Після нетривалої облоги Константинополя хрестоносцям удалося взяти його та поновити на престолі Ісаака ІІ Ангела. Але спроба зібрати потрібні кошти викликала повстання в столиці, і хрестоносці не одержали всієї суми. Тоді вони вирішили пограбувати місто, передусім православні церкви (у тому числі храм Святої Софії). Здобич хрестоносців була оцінена в 400 тис. марок.

Візантійська імперія розпалася на частини. Хрестоносці створили на її руїнах Латинську імперію. Також виникло ще кілька держав — Нікейська імперія, Епірський деспотат та Трапезундська імперія. Частину земель у Малій Азії захопили турки-сельджуки, а на Балканах імперські землі потрапили до Сербії, Болгарії та Венеції.

4)  Останнє відродження та падіння Візантії

Латинська імперія була неміцним утворенням. У 1261 р. імператор Нікеї Михаїл Палеолог за допомогою генуезького флоту заволодів Константинополем. Розпочався останній період існування Візантійської імперії. Проте влада візантійських імператорів поширювалася лише на частину Балканського півострова, невелику територію Малої Азії та кілька островів в Егейському морі.

Імператори останньої династії Палеологів відчайдушно боролися за державу, намагаючись залучити супротивників у союзники. Венеція та Генуя, Золота Орда та європейські держави брали активну участь у дипломатичних війнах.

У ХІV ст. в Азії виникає нова держава — держава турків-османів, які поступово захоплюють землі Візантії. У 1453 р. величезна турецька армія підійшла до Константинополя та почала його облогу. Незважаючи на нерівні сили, захисники Константинополя відчайдушно боронилися, їм навіть удалося відбити кілька штурмів, але перевага була не на їхньому боці. 29 травня 1453 р. в результаті штурму Константинополь був узятий. Останній імператор Візантії загинув під час оборони. Турки нещадно пограбували місто та перетворили його на столицю своєї держави Османської імперії — Істанбул (Стамбул).

Варіант 2

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника та складіть тези, що відображають шлях занепаду Візантійської імперії. (Результати роботи оформлюються на дошці.)

Зразок відповіді

Шлях занепаду Візантійської імперії

1)  Війни велися практично на всіх кордонах.

2)  1204 р. — Четвертий хрестовий похід (захоплення хрестоносцями Константинополя).

3)  Утворення Латинської імперії (1204—1261 рр.).

4)  Відновлення Візантійської імперії.

5)  Вторгнення турків-османів, захоплення Малої Азії, Сербії та Болгарії.

6)  1453 р. — захоплення Константинополя турками. Константинополь — столиця Османської імперії (перейменований в Істанбул (Стамбул)).

4.   Візантійське суспільство, державне управління. Культура

Варіант 1

Розповідь учителя

1)  Суспільство Візантійської імперії

Наслідками Великого переселення народів стало знищення Західної Римської імперії та початок Темних віків, які заступили Античність. Проте Східної Римської імперії (Візантії) розруха не торкнулася.

Населення Візантійської імперії було доволі різнобарвним — аристократи, чиновники, ремісники, духовенство, купецтво, інтелігенція, селяни, раби.

Аристократія, маючи величезні кошти, впливала на розвиток держави, намагаючись збагачуватися й надалі. Часто їхні дії мали деструктивний характер і суттєво позначалися на житті держави.

В імперії існував і прошарок інтелігенції — це були викладачі та студенти, науковці й частина духовенства. Часто імператори підтримували розвиток науки й освіти, хоча серйозного впливу на події в імперії інтелігенція не мала.

Християнська церква мала статус державної та характеризувалася розгалуженою структурою. Церква володіла величезними багатствами — землею та коштовним посудом, грошима та спорудами. Вищі церковні ієрархи здійснювали великий вплив на державну політику, узагалі церква відігравала важливу роль у житті імперії.

Візантійська імперія була розташована на перехресті морських і сухопутних торговельних шляхів, тому візантійські торговці здебільшого займалися посередницькою торгівлею. У великих містах існували постійні ринки та лавки, де продавалися товари. Також популярними в країні були ярмарки. Купці вимагали від держави захисту власних позицій та розширення привілеїв. Для полегшення торгівлі купці об’єднувалися в корпорації.

У Візантії активно розвивалося ремісництво. Більшість товарів виготовлялося в майстернях ремісників, які продавали їх на ринках. Ремісники об’єднувалися в союзи (які нагадували середньовічні цехи).

Більшість населення імперії становили селяни. Селяни були особисто вільними та жили невеликими общинами. Община й відповідала за розподіл землі та сплату податків.

2)  Державне управління

Візантійська імперія була абсолютною монархією, у якій імператор очолював державу, був головнокомандувачем та володів величезними багатствами. Проте в імперії постійно точилася боротьба за престол, багато імператорів були вбиті в результаті заколотів.

Імператор здійснював управління державою через розгалужений бюрократичний апарат, який складався з різних відомств. Чиновники отримували плату з державного бюджету, проте в імперії була поширена корупція.

Іноді імператори скликали дорадчий орган — синкліт (сенат), до складу якого входили вищі світські та духовні сановники. Проте впливу синкліт не мав.

Імперія поділялася на різні частини, які залежали від часу та реформ імператора. Наприклад, у VІІ ст. всю територію імперії було поділено на феми (земельні володіння за військову службу).

3)  Візантійська культура

Візантійська культура стала містком між Античністю та Середньовіччям. Саме у Візантії збереглися пам’ятки античного мистецтва, на основі якого й розвивалася візантійська культура.

Одним із головних чинників розвитку культури виступала освіта. У державі існували державні та приватні школи. Грамотність була поширена серед селян та ремісників. У ІХ ст. в Константинополі виникає вища школа, у якій викладали богослов’я, міфологію, історію, географію, літературу.

Розвиток науки підтримувався як необхідністю практичного застосування, так і повагою серед населення до наукових досліджень. Значних успіхів досягли візантійські вчені в медицині, хімії (наприклад, таємниця «грецького вогню», прообразу сучасного напалму, досі залишається не винайденою), техніці (наприклад, активно використовувався світловий телеграф). Розвивалася астрологія, учені вели астрономічні спостереження та складали атласи зоряного неба.

Неабиякого розквіту досягла історична наука. Прокопій Кесарійський (історик, радник полководця Велісарія) описував діяльність імператора Юстиніана, багато імператорів залишали власні спогади. До видатних істориків належали Михаїл Пселл, Анна Комніна, Нікіта Хоніят та ін.

Література Візантії була як світською (що ґрунтувалася на античній традиції), так і церковною (побудована на християнській основі). Досить велику популярність мали пригоди Дігеніса Акріта, серед церковної літератури найпоширенішими були «житті святих».

На розвиток живопису великий вплив справила християнська церква. Більшість творів — ікони, фрески та мозаїки — прикрашали церковні храми.

Серед архітектури панував романський стиль. Найвизначнішою спорудою того часу вважається храм Святої Софії в Константинополі.

Варіант 2

Робота з підручником

1)  Об’єднайтеся у вісім груп, опрацюйте матеріал підручника та стисло охарактеризуйте один зі станів населення Візантії: аристократи (І група), чиновники (ІІ група), ремісники (ІІІ група), духовенство (IV група), купецтво (V група), інтелігенція (VI група), селяни (VII група), раби (VIII група).

Зразок відповіді

Стани

 

Характеристика

 

Аристократи

 

Жили в маєтках, впливали на життя імперії

 

Чиновники

 

Жили на державну платню, хабарі, обкрадання держави

 

Ремісники

 

Займалися різноманітними ремеслами; це вважалося непрестижним

 

Духовенство

 

Жили на церковні доходи, таємно займалися лихварством

 

Купецтво

 

Займалися посередницькою торгівлею, брали участь у ярмарках

 

Інтелігенція

 

Належали викладачі, студенти, науковці, частина духовенства

 

Селяни

 

Найбільший стан, були вільними, служили у війську

 

Раби

 

Було обмаль, їхня кількість зменшувалася

 

 

2)  Опрацюйте матеріал підручника та складіть конспект у вигляді тез про культуру Візантії.

Зразок відповіді

Культура Візантії

Грамотність була поширена серед селян і ремісників;

відкривалися державні та приватні школи;

від ІХ ст. в Константинополі починає працювати вища школа (викладали богослов’я, міфологію, історію, географію, літературу);

технічні винаходи — світловий телеграф, «грецький вогонь» тощо;

поширюється астрологія, астрономічні спостереження;

існувала світська (що ґрунтується на античній традиції) та церковна (побудована на християнській основі) література;

у світській літературі популярним був епос про Дігеніса Акріта, серед церковної — «житія святих»;

розвиток живопису (більшість творів — ікони, фрески та мозаїки);

розвиток архітектури — романський стиль (храм Святої Софії в Константинополі);

розквіт історичної науки;

видатні візантійські історики — Прокопій Кесарійський, Михаїл Пселл, Анна Комніна, Нікіта Хоніят та ін.

IV.    Узагальнення та систематизація знань

Робота в парах

Складіть по кілька запитань за вивченим матеріалом та опитайте одне одного.

Робота з науковим текстом

Прочитайте науковий текст і дайте відповіді на запитання.

За роки існування Візантії на її престолі були і солдати, і діти селян, і конюхи. Для того щоб зробити свого сина наступником престолу, імператори були змушені хитрувати та проголошувати його за свого життя співправителем. Однак і це не гарантувало того, що син успадкує престол. Будь-який заколот, якому щастило захопити трон і якого підтримувала армія, вважався законним правителем. Відсутність усталеного порядку наступництва престолу стала причиною того, що зі 109 осіб, які посідали престол Візантійської імперії від 395 до 1453 р., лише 34 померли своєю смертю. Решта втрачали владу або через примусове зречення, або через убивство.

Запитання

1)  Чому імператори змінювалися на престолі саме в такий спосіб?

2)  До чого приводила така зміна імператорів?

3)  Хто був зацікавлений в існуванні такого порядку зміни імператорів?

4)  Про що свідчить той факт, що на престолі Візантії перебували і солдати, і діти селян, і конюхи?

Робота з документом

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповіді на запитання.

Зі спогадів Анни Комніної про свого батька

Олексій був не дуже високим, і ширина його плечей відповідала його зросту. Стоячи він не справляв особливого враження на оточення, але коли сидів на імператорському троні, грізно блимаючи очима, то був схожий на блискавку: таке велике сяйво йшло від його обличчя та від усього тіла. Дугою вигиналися його чорні брови, з-під яких очі дивилися грізно й водночас покірливо. Блиск його очей, сяйво обличчя, шляхетна лінія щік, на яких був помітний рум’янець, одночасно і лякали, і підбадьорювали людей. Широкі плечі, міцні руки, випуклі груди — весь його героїчний вигляд викликав у більшості людей захоплення і здивування. У цьому чоловікові поєднувалися краса, вишуканість, гідність і неперевершена велич. Якщо він брав участь у бесіді, то здавалося, що його устами говорить палкий оратор Демосфен. Потоком аргументів він захоплював слух і душу, був чудовим і неперевершеним у промовах так само, як і в бою, однаково вмів кидати списа та причаровувати слухачів.

Запитання

1)  Яке враження справляв Олексій Комнін на оточення?

2)  Які враження на вас справляє імператор в описах його дочки?

Робота з контурною картою

Позначте на відповідній контурній карті:

1)  столицю Візантійської імперії;

2)  кордони Візантійської імперії в першій половині XI ст.

V.      Підсумки уроку

Вибіркова перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки

Візантійська імперія стала містком між Античністю та Середньовіччям. Вона пройшла шлях від величезної імперії, яка розкинулася на трьох континентах до невеликої держави на берегах Босфору.

Тисячолітня історія імперії знала і зльоти, і падіння, разом із тим Візантія справила величезний вплив на світову історію.

Відповідь на проблемне питання

Жителі Візантії називали свою державу Ромейським царством, тому що вважали свою державу правонаступницею Римської імперії.

VI.    Домашнє завдання

1.   Підручник: 1, § 8; 2, § 10; 3, тема 3. § 1.

2.   Творче завдання. Підготуйте доповідь за темою «Русь і Візантія».

3.   Випереджальне завдання. Підготуйте доповідь про розвиток арабської культури.

Категорія: Всесвітня історія 7 клас | Додав: uthitel (29.11.2013)
Переглядів: 8326 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: