hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 6 клас (Нова програма)

Уроки № 8―9 Духовна культура та вірування людей за первісних часів

Уроки № 8―9

Духовна культура та вірування людей за первісних часів

Мета уроку: ознайомити учнів із процесом появи і розвитку прикладних знань, мистецтва та перших форм релігії за первісних часів; характеризувати головні риси первісного мистецтва; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати інтерес до історії культури стародавнього світу.

Основні терміни і поняття: мистецтво, тотемізм, анімізм, релігія, культ, фетишизм.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти.

Очікувані результати: учні зможуть: робити висновки на підставі пам’яток про духовний світ людини за найдавніших часів; пояснювати зв’язок тогочасного мистецтва із заняттями та релігійними віруваннями людей; стисло характеризувати найдавніші релігійні вірування; розповідати, якими знаннями володіли перші люди.

I.   Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Тестове завдання

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

Запитання

1.   У який спосіб відбувався перехід від родової общини до сусідської?

2.   Яким було життя окремої сім’ї в сусідській общині?

3.   Як вплинули зміни в заняттях людей на суспільну організацію?

4.   Які зміни відбулися у житті людей із переходом до цивілізації?

5.   Чому виникла необхідність у державі?

III.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Знання та вміння давнього кам’яного віку.

2.   Як виникло мистецтво. Що зображували найдавніші митці.

3.   Найдавніші релігійні вірування людини.

1.   Знання та вміння давнього кам’яного віку

Слово вчителя

(Учитель демонструє учням зображення Стоунхенджа (Англія).)

В Англії й досі збереглася величезна кам’яна споруда — Стоунхендж (у перекладі — «кам’яна огорожа»). Це велетенські кам’яні брили, поставлені у формі кола. Тут жерці стежили за зорями, виконували священні обряди, приносили жертви. Стоунхендж був астрономічною обсерваторією і, можливо, храмом на честь великого володаря Неба.

Ці гігантські камені — мегаліти — є характерними для часів неоліту. Мегалітичні споруди розташовані у Франції, Ісландії, Грузії, Португалії та інших країнах світу.

Запитання

1)  Як, на вашу думку, будували ці споруди стародавні люди?

2)  Для чого будували ці кам’яні кола?

Зорієнтуватися серед диких сил природи первісним людям допомагало зоряне небо. Люди навчилися орієнтуватися в русі небесних тіл — зірок, планет, Сонця, Місяця. Жерці володіли астрономічними знаннями, які були дуже важливими для землеробського суспільства.

Які ви знаєте види календарів? За яким календарем ми живемо сьогодні? Із чим це пов’язане?

Варіант 1

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням опрацювати текст підручника і заповнити таблицю «Зародження знань у первісних людей».

(Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Варіант 2

Слово вчителя

(Розповідь учителя ґрунтується на матеріалі таблиці.)

Зародження знань у первісних людей

 

Робота з термінами та поняттями

Прикладні знання — знання, що мають практичне значення, необхідні для повсякденного використання.

Запитання і завдання

1)  Яким чином отримує інформацію сучасна людина?

2)  Пригадайте, як ви вчилися писати.

3)  Як ви вважаєте, дитині легше намалювати чи написати про події, що з нею відбулися?

Слово вчителя

(Учитель демонструє учням зображення дерев’яних паличок із зарубками, вузликове письмо.)

Люди кам’яного віку не мали буквеного письма. Учені, вивчаючи життя австралійських аборигенів, дійшли висновку, що первісні люди передавали інформацію за допомогою зарубку на дерев’яних паличках або дощечках, малюнків та вузликів, зав’язаних на шнурках. Знайдено багато наскельних зображень тварин, людей у масках на човнах. Такі зображення, видряпані на валунах, називають петрогліфами. Це малюнкове письмо первісних людей.

Набагато пізніше, у період існування держави, на Сході утворилось алфавітне письмо.

Робота з термінами та поняттями

Малюнкове письмо — письмо у вигляді малюнків, які передають загальний зміст повідомлення.

2.   Як виникло мистецтво. Що зображували найдавніші митці

Слово вчителя

(Учитель демонструє учням зображення малюнків, створених давніми людьми.)

Людина виділилася з тваринного світу, вона вже могла мислити абстрактно, символами та образами. Свої думки, почуття, ставлення до навколишнього світу первісна людина виражала в різноманітних художніх образах, що привело в епоху пізнього палеоліту до появи мистецтва

За доби пізнього палеоліту люди відображали красу навколишнього світу в малюнках, скульптурі, різьбленні по кістці, дереву, каменю. Саме тоді з’явилися оздоблені вжиткові речі, прикраси (намисто, браслети). Так, на численних стоянках в Україні знайдено прикраси, виготовлені з каменю, морських черепашок, іклів тварин і бивнів мамонтів. Найбільш вишуканими творами давніх майстрів є браслети з Мізинської стоянки. Тому вчені стверджують, що в період існування кроманьйонця зародилося мистецтво.

Нині відомі малюнки первісних людей у Європі, Азії, Африці та Австралії, більшість із них — на стінах та стелях глибоких печер. Лише в Європі знайдено близько 200 печер із такими малюнками. В основному вони зображують звірів та сцени полювання на них.

Первісні художники вміли передавати на малюнках звички і рух тварин: швидкий біг коня, лев перед стрибком, лють пораненої тварини тощо. Але іноді малюнки настільки умовні, що вченим важко зрозуміти їх зміст, задум первісного художника.

Запитання

1)  Що таке «мистецтво»?

2)  Про що ми можемо дізнатися з творів первісного мистецтва? Що найчастіше зображали первісні люди? Чим це можна пояснити?

3)  Яким способом малювали первісні люди?

Слово учителя

Крім настінного живопису, первісні люди вирізали з кістки мамонта чи рога північного оленя фігурки людей та різних тварин.

Робота з ілюстративним матеріалом

1)  Учитель демонструє учням на ілюстрацію із зображенням танцюючих жінок (ХІІ—Х тис. до н. е.) із печери Когул в Іспанії.

Чому пісні й танці виконувались перед полюванням чи походом?

2)  Учитель демонструє ілюстрацію із зображенням наскельного розпису із печери Альтаміра в Іспанії.

а)  Чи вдалося художникові, який жив 15—20 тис років тому, передати в образі великої тварини її міць та силу? Як саме?

б)  Які власні відчуття він утілив?

в)  Оцініть майстерність передання кольорів. Зверніть увагу на те, що художник використовував лише дві фарби, виготовлені з мінералів, — червоно-брунатну та чорну.

Робота з картою

Покажіть на карті місця знахідок найвидатніших пам’яток живопису кам’яного віку. В якій частині Європи вони розташовані?

3.   Найдавніші релігійні вірування людини

Робота з термінами та поняттями

Релігія — це віра в надприродні сили та поклоніння їм.

Релігійні уявлення — вірування в надприродні сили, що управляють природою та життям людей.

Язичництво — обожнювання сил природи.

Культ — шанування людини або бога.

Прийом «Евристична бесіда»

1)  У кого чи в що вірять сучасні люди?

2)  Як ви гадаєте, чи могла первісна людина правильно пояснити явища природи — вітер, блискавку, грім, грозу, дощ? Чому?

Слово вчителя

Імовірною причиною виникнення в людини релігійних вірувань є її прагнення людини зрозуміти, як влаштований навколишній світ, як і чому в ньому відбуваються ті чи інші явища та події.

(Учитель демонструє схему «Первісні форми релігії» та пояснює особливості кожної з них. Учні складають у зошиті таблицю за матеріалом розповіді вчителя.)

 

Зразок таблиці

                                                 

Первісні вірування

Форма релігії

Характеристика

Тотемізм

 

Фетишизм

 

Магія

 

Анімізм

 

 

Тотемізм — це віра в походження людини від тваринного предка.

Первісна людина вірила в те, що певні види тварин, рослин, іноді явищ природи виступають предками — покровителями людини, що між ними існує надприродний родинний зв’язок. Часто роди мали імена тварин, наприклад «рід Оленя», «рід Бобра». До тварини-тотема ставилися з пошаною, її не можна було вбивати. На честь цієї тварини влаштовували свята, під час яких люди переодягалися в її шкіру. Часто тотем уявляли у вигляді ідола — кам’яної чи дерев’яної фігури, адже вважалося, що його душа перебуває в цьому предметі.

Фетишизм — це віра в існування у матеріальних об’єктів надприродних властивостей.

Дуже поширеним у первісних людей було вшанування різних предметів — фетишів. Ними могли стати будь-які предмети, що вразили уяву людини: каміння дивної форми, шматок дерева, зуб тварини тощо. Таким предметам приписували надприродні властивості: здатність лікувати, охороняти від ворогів, допомагати на полюванні. Найбільш поширеними фетишами були обереги, амулети і талісмани, які відводили небезпеку від людей і приносили їм успіх.

Так, у давніх германців наймогутнішим фетишем вважалася ялина. Взимку вони приходили до однієї з найвищих у лісі ялин, просили у неї допомоги і заступництва, співали і танцювали навколо неї, вішали на неї подарунки. А індіанці Північної Америки, знаходячи камінець, схожий за формою на людське обличчя, зберігали його, розфарбовували і називали дідусем, приносили йому подарунки і просили захисту від небезпеки. Звичай поклоніння камінню існував у багатьох племен Північної Азії.

Робота з термінами та поняттями

Анімізм — віра в те, що все неживе має душу. Віра в існування духів, одухотворення сил природи, тварин, рослин і предметів, приписування їм розуму, могутності. Намагання підкорити сили природи привело до появи магії.

Магія — віра первісних людей у можливість впливу на навколишню дійсність, будь-яке природне явище, на інших людей шляхом набору символічних дій: замовлянь, заклинань, примов та інших традиційних обрядів і церемоній.

Вчені помітили, що первісні люди часто зображували смертельно поранених тварин. Висловіть припущення, з якою метою вони вдавалися до такого прийому.

Робота з ілюстративним матеріалом

Учитель демонструє ілюстрації: Кам’яний ідол, знайдений біля Гусятина в річці Збруч, тотемний стовп-ідол, людина-чаклун у вигляді оленя, яка виконує обрядовий танець на стіні печери, зображення бізона, пораненого гарпунами.

1)  Опишіть зображене і поясніть, як пов’язані ілюстрації із віруваннями первісних людей.

2)  Чому ідолів встановлювали на почесному місці, часто посередині поселення?

3)  Чому для виконання обрядів первісні люди вдягалися у шкіри і повторювали їх рухи?

Слово вчителя

Стародавні люди вірили в потойбічне життя. Небіжчикові в могилу клали зброю, їжу та прикраси, бо вважали, що ці речі стануть йому в пригоді у світі мертвих. Так виник культ предків — поклоніння та вшанування пам’яті померлих родичів.

Робота з ілюстративним матеріалом

Учитель демонструє учням ілюстрацію із зображенням давнього поховання.

1)  Чому люди, ховаючи родича, клали його на бік, ніби він спить?

2)  Про що свідчать знайдені в дитячому похованні прикраси та іграшки?

3)  Навіщо, на вашу думку, померлому робили кам’яне ложе, клали зброю, а ноги придавлювали каменями?

IV.   Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Запитання та завдання

1.   Наведіть приклади найдавніших вірувань людей.

2.   Чому перші художники здебільшого зображували тварин?

3.   Які знання мали давні люди?

4.   Чи пов’язані між собою первісна релігія та первісне мистецтво? Як саме?

V.  Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

 

Категорія: Всесвітня історія 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (15.10.2016)
Переглядів: 383 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: