Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 6 клас (Нова програма)

Урок № 5 Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства

Урок № 5

Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства

Мета уроку: ознайомити учнів із головними винаходами людства доби кам’яного і мідно-бронзового віків; сформувати в учнів уявлення про спосіб життя носіїв землеробських та скотарських культур у добу неоліту та енеоліту; визначити і пояснити на прикладах основні ознаки привласнювального та відтворювального типів господарства; розвивати вміння порівнювати форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби, формувати інтерес до історії.

Обладнання: підручник, атлас, контурна карта, ілюстративний і роздавальний матеріал.

Основні терміни і поняття: привласнювальне, відтворювальне господарство, загінне полювання, неолітична революція, ремесло, металургія.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати:  учні зможуть: пояснювати причини переходу від привласнювального типу господарювання до відтворювального; характеризувати привласнювальні та відтворювальні типи господарювання, пояснювати їх відмінності та розкрити суть «неолітичної революції»; називати та описувати перші види ремесел.

I.   Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Завдання

1.   Установіть хронологічну послідовність періодів давньої історії людства.

А   бронзовий вік;

Б   мідний вік;

В   залізний вік;

Г   кам’яний вік.

2.   Розташуйте в хронологічній послідовності назви форм первісної людини.

А   австралопітек;

Б   неандерталець;

В   пітекантроп;

Г   кроманьйонець.

3.   Поясніть зміст понять і термінів.

Культурний шар, ручне рубило, австралопітек, людина вміла, пітекантроп, неандерталець.

4.   Поясніть різницю у знаряддях праці та заняттях пітекантропа й неандертальця.

5.   Поясніть, які зміни відбулися в житті пралюдей внаслідок опанування ними вогню.

Прийом «Так або ні?»

Учитель зачитує твердження, учні мають з’ясувати, які з них правдиві, а які — хибні.

1.   Мідні знаряддя перевершували своїми якостями кам’яні, хоч і не витіснили їх. Із початком використання бронзи настав справжній вік металів.

2.   Родова община — колектив кровних родичів, що походять від спільного предка.

3.   Стоянок кроманьйонців на території України не виявлено.

III.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Заняття первісних людей.

2.   Зміни в житті людей за мезоліту.

3.   Поява рільництва і скотарства.

4.   Що таке ремесло.

1.   Заняття первісних людей

Робота з підручником

Учитель демонструє учням ілюстрації за темою «Заняття первісних людей» і пропонує опрацювати відповідний матеріал підручника.

Запитання

1)  Чим займалися пітекантроп та неандерталець?

2)  Які знаряддя праці вони використовували?

3)  Які існують способи полювання на великих тварин?

Робота з таблицею

Учні разом з учителем складають узагальнюючу таблицю.

Зразок заповненої таблиці

Життя та заняття найдавніших людей

Слово вчителя

 

Отже, протягом тривалого часу люди первісного суспільства лише споживали готові природні багатства: збирали плоди диких рослин, їстівне коріння, гриби, личинок комах, полювали на диких тварин, рибалили. Такий вид господарювання первісних людей вчені назвали привласнювальним.

Робота з термінами і поняттями

Привласнювальне господарство — господарство, за якого люди брали у природи все необхідне для життя в готовому вигляді.

Робота з контурною картою

Учитель показує на стінній карті місця основних поселень первісних людей, зокрема в Україні, а учні позначають стоянки на контурних картах.

Запитання і завдання

1)  Яку роль відігравав вогонь у житті первісної людини?

2)  Поясніть, чому появу кроманьйонців вважають наступним щаблем еволюційного розвитку людини.

3)  Назвіть ознаки привласнювального господарства. Наведіть приклади.

2.   Зміни життя людей за мезоліту

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати відповідний матеріал підручника, після чого вони розповідають про зміни в житті людей у період мезоліту.

Цікаво знати

Вчені вважають, що первісні мисливці вдавалися до таких хитрощів, як імітація голосів тварин спеціальним інструментом у вигляді лука із натягнутою струною.

Іншим видом полювання у первісних мисливців була облава на звіра. Картини такого полювання зустрічаються у наскельних малюнках ще кам’яного віку.

Первісним рибалкам було зручніше ловити рибу у мілководних водоймах, а найкраще — у стоячій воді.

Додаткова інформація

Льодовиковий період у геологічній історії Землі налічує мільйони років. За цей час кілька разів чергувалися холодні (льодовикові) і теплі (міжльодовикові) періоди. Материкові льоди, що сягали товщини 1—2 км, у міжльодовикові періоди танули. Відповідно до однієї з гіпотез, зледеніння пов’язані з рухом Сонячної системи навколо певного центру в космосі. Цей рух має свої «пори року»: коли настає галактична «зима», починається зледеніння, «навесні» льодовиків стає менше, а «влітку» вони зберігаються тільки в Арктиці, Антарктиді й на високих горах. Існує припущення, що час, у який ми живемо, є «літом», тобто міжльодовиковим періодом, який приблизно через 40 тис. років зміниться черговим зледенінням

3.   Поява рільництва і скотарства

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у дві групи і пропонує опрацювати відповідний матеріал підручника:

  • перша група — про первісних землеробів;
  • друга група — про первісних скотарів.

Після завершення роботи представники груп виступають із короткими повідомленнями.

Запитання і завдання

1)  Сформулюйте висновки про зміни у взаємовідносинах людини і природи з появою землеробства і скотарства.

2)  Поясніть, що об’єднує поняття «землеробство», «скотарство», «ремесло».

3)  Чим вони відрізняються від понять «збирання», «рибальство», «мисливство»?

4)  Сформулюйте визначення поняття «відтворювальне господарство».

Робота з термінами і поняттями

Відтворювальне господарство — господарство, що ґрунтується на самостійному виробництві людиною необхідних для життя засобів.

5)  Чому перехід до землеробства і скотарства вчені назвали справжньою революцією в житті первісної людини?

Слово вчителя

Із зародженням землеробства та скотарства людина вже не привласнювала готові продукти природи, а виробляла їх сама, тобто відбувається перехід від привласнювального господарства до відтворювального. Цей процес в історії дістав назву «неолітична революція», оскільки відбувався в епоху нового кам’яного віку — неоліту.

Робота зі схемою

Учитель демонструє учням схему «Неолітична революція» і коментує її.

Слово вчителя

Серед рис неолітичної революції можна виділити такі:

  • винайдення і поширення якісно нових способів виготовлення знарядь праці (шліфування, пиляння, свердління);
  • виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів (гончарство, прядіння, ткацтво тощо;
  • активне формування стад свійських тварин, використання їх як тяглової сили (бики, свині, кози, вівці);
  • зрушення у демографічній сфері (збільшення кількості населення від 5 до 80 млн осіб).

Робота з таблицею

Учні разом з учителем заповнюють таблицю, порівнюючи кочовий та осілий спосіб життя первісних людей.

Робота з термінами та поняттями

Кочові племена — племена, які, пересуваючись разом із чередами худоби, цілком зосередилися на скотарстві. Скотарі віддали перевагу житлам овальної та круглої форми.

Осілі племена — племена, які тривалий час жили на одному місці, поєднуючи землеробство зі скотарством. Будували будівлі чотирикутної форми, до яких можна було прибудовувати господарські приміщення.

4.   Що таке ремесло

Слово вчителя

У неолітичну епоху люди переходять до осілого способу життя і починають виготовляти необхідні предмети побуту та знаряддя праці, тобто займатись ремеслом.

Першими ремеслами були прядіння, ткацтво, гончарство, ливарна справа, ковальство.

Робота з термінами і поняттями

Ремесло — вид діяльності, що полягав у виготовленні знарядь праці та побутових предметів, одягу для обміну або продажу.

Цікаво знати

 Найдавніший посуд видовбували з дерева або плели з лози, потім обмазували глиною. У ньому можна було носити воду. Такий посуд міг потрапити у вогонь. Деревина згоряла, а глина ставала ще міцнішою. Можливо, саме так людина винайшла новий матеріал, що не зустрічається в природі, — кераміку.

Люди навчилися плести кошики, килимки, ятери для риби з гнучкої лози верби. Це вміння вони використовували для виготовлення тканин. Так з’явилися прядіння і ткацтво. Спочатку ткацтвом займалися вручну, потім був винайдений ткацький верстат. Одяг людей, який виготовляли з лляних і вовняних тканин, став більш зручним і легким.

Робота з ілюстративним матеріалом

Учитель пропонує учням розглянути ілюстрації у підручнику (зразок первісного посуду, давній ткацький станок, гончарний круг) і дати відповіді на запитання.

1)  Про які нові вміння і навички людей свідчать наведені зображення?

2)  Як і для чого первісні люди почали використовувати глину? Який посуд вони навчилися виготовляти?

3)  Як виникло ткацтво?

Слово вчителя

Люди протягом тривалого часу користувалися і кам’яними, і металевими знаряддями. Тому ця перехідна доба дістала в учених назву енеоліт — мідно-кам’яний вік. Відкриття міді й бронзи — сплаву міді й олова — означало завершення кам’яного віку й початок віку металів. Поступово люди ознайомилися з властивостями заліза. Вони вважали залізо подарунком неба і вироби з нього носили як прикраси.

Робота зі схемою

Учитель демонструє учням схему і пояснює її.

Роль металів у житті родового суспільства

Вдосконалення знарядь праці → Вдосконалення прийомів землеробства → Відокремлення скотарів від землеробів → Створення надлишків продуктів → Виникнення регулярного обміну продуктами → Виникнення приватної власності на знаряддя праці, надлишки продуктів, житло, худобу → Вдосконалення виробництва → Потреба в додатковій силі → Раби й полонені → Майнова нерівність

Завдання

Які позитивні й негативні наслідки мало відкриття металів для життя давньої людини?

Задача

Близько 6 тис. років тому людина почала виплавляти метал. У якому тисячолітті до нашої ери це відбулося?

IV.   Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Запитання і завдання

1.   Назвіть головні досягнення доби неоліту.

2.   Як змінився спосіб життя первісних людей у ході неолітичної революції?

3.   Розкрийте зміст поняття «неолітична революція».

4.   Які види землеробства і скотарства ви знаєте?

5.   Які тварини були одомашнені першими?

6.   Назвіть перші види ремесла.

7.   Який метал люди почали обробляти першим?

V.  Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

 

Категорія: Всесвітня історія 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (14.10.2016)
Переглядів: 951 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: