hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 6 клас (Нова програма)

Урок № 4 Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди

Урок № 4

Як і коли з’явилися на Землі прадавні люди

Мета уроку: сформувати уявлення про появу пралюдини, особливості життя давніх людей на території Європи та України, розкрити основні теорії походження людини; сформувати вміння встановлювати спільні та відмінні риси, порівнювати людину вмілу і людину прямоходячу.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, ілюстративний і роздавальний матеріал.

Основні терміни і поняття: антропогенез, австралопітек, пітекантроп, неандерталець, людина розумна, людина прямоходяча, теорія.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: обґрунтовувати складність проблеми походження людини; показувати на карті місця найвідоміших стоянок прадавніх людей та шляхи заселення Європи, зокрема України; аналізувати ілюстрації реконструкції життя прадавніх людей; порівнювати спосіб життя пітекантропів та неандертальців.

I.   Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

1.   Що таке календар і для чого він потрібен?

2.   Які бувають календарі?

3.   Коли з’явилися на Землі люди?

4.   Яка наука допомагає нам дізнатися про найдавніший період людства?

Завдання

Визначте, у якому тисячолітті та столітті відбулися наведені події.

1.   У 333 р. до н. е військо Александра Македонського розбило перську армію біля міста Ісс.

2.   У 49 р. до н. е. Гай Юлій Цезар перейшов Рубікон, і розпочалася громадянська війна.

III.  Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слово вчителя

Якщо припустити, що від зародження життя на Землі минув один рік, то з’ясується, що первісна людина з’явилася два дні тому, а людина сучасного типу — лише 52 хвилини тому.

— Спробуйте передбачити, якою мірою первісна людина залежала від природи.

IV.   Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Теорії походження людини.

2.   Основні етапи розвитку людини.

3.   Розселення людей по земній кулі.

4.   Утворення рас.

1.   Теорії походження людини

Слово вчителя

Поява людини викликає жвавий інтерес не тільки в істориків та археологів, а й у богословів, філософів, біологів, генетиків. Тому існує низка поглядів (або теорій) щодо походження людини.

Робота з термінами і поняттями

Теорія — це обґрунтована точка зору щодо будь-якої проблеми.

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у три групи, кожній з яких роздає картку з відповідним матеріалом про теорії походження людини. Шестикласники опрацьовують його, після чого представники груп виступають із короткими повідомленнями за змістом картки.

 • Перша група — креаціонізм;
 • друга група — еволюціонізм;
 • третя група — космізм.

Матеріал для першої групи

Креаціонізм (від «креаціо» — створюю)

Креаціонізм — від «креаціо» — створюю.

За міфологією, боги створили людину з певних матеріалів, найчастіше фігурує глина.

Деякі народи Африки виводять себе від комах.

Існують міфи й про походження людини від мавпи, а також протилежні їм: ніби мавпи й інші тварини — це здичавілі люди.

Ось як у Біблії описується походження людини: «Спочатку Бог створив небо і землю. Земля являла собою безформну пустелю, занурену у вічний морок. Повсюди була вода, а над нею літав Дух Божий. І сказав Бог: нехай буде світло! Побачивши, що світло — це добре, він відокремив його від пітьми і назвав днем, а темряву назвав ніччю. Наступного дня він створив небосхил посеред вод, які розділив на дві частини: на води, які були на землі під небом, та води, які нависли над ним у вигляді хмар і дощів. Третього дня він зібрав води під небом в одному місці, і тоді показалася суша... І повелів він тоді, щоб на землі виросло багато видів рослин, що дають насіння, і дерев, що дають плоди. Четвертого дня він створив тіла небесні... П’ятого дня він дав життя чудовиськам морським та всім тваринам, що мешкають у воді, а також птахам, що літають над землею. І благословив їх, сказавши: плодіться та розмножуйтеся, заповнюйте як море, так і повітря. Шостого дня він створив тварин, що пересуваються по землі. І насамкінець створив людину за образом і подобою своєю, щоб володарювала над усією землею, над усім, що жило й росло на землі. Сьомого дня Бог відпочивав після своєї роботи і день цей благословив, зробивши його святом на вічні часи».

Матеріал для другої групи

Еволюціонізм

Життя виникло на нашій планеті близько 3,5 млрд років тому з появою живих істот у морі. Вони поступово розвивалися, пізніше з’явилися рослини й тварини.

Деякі учені вважають, що люди походять від мавпоподібних істот, що з’явилися близько 40 млн років тому. Від них же походять й сучасні людиноподібні мавпи. Під час розвитку, що тривав сотні тисяч років, вигляд предків людей змінився. Можливо, це сталося під впливом радіоактивного випромінювання уранових руд, які виходили на поверхню Землі. Руки предків людей, довгі, як у мавп, коротшали, а спини випрямлялися. Пальці ставали все більш гнучкими й рухливими. Але найголовніше — у них поступово розвивався мозок. Вони ставали розумнішими, поступово відокремлюючись від тваринного світу. Так на Землі з’явилися люди, які були ще не схожі на нас, але вже відрізнялися і від своїх предків — мавп.

Матеріал для третьої групи

Космізм

Деякі вчені вважають, що люди нашої цивілізації з’явилися завдяки втручанню вищого космічного розуму.

Археологи та етнографи стверджують, що найдавніші цивілізації — Месопотамія, Єгипет, Крит та Греція, Індія та Китай — мають спільну основу. Всі вони з’явилися водночас і раптово та не містили жодних слідів еволюції. Залишилися лише міфологічні розповіді про те, що з моря прийшли просвітителі, які принесли із собою культуру та науку в готовому вигляді. Згідно з легендами, просвітителі з’явилися після глобальної катастрофи, що знищила їх батьківщину.

Деякі дослідники вважають, що єгипетські піраміди побудовані не єгиптянами, а є результатом втручання позаземних цивілізацій.

Ще один приклад — у Південній Америці під час дослідження індіанських культур були знайдені зображення повітряної кулі та літальних апаратів, схожих на космічні. У пустелі Наско були знайдені зображення звірів, риб, людей, геометричних малюнків. Розміри цих зображень коливаються від 30 до 300 м, контурна лінія яких завширшки становила від 15 см до 3 м. Побачити ці малюнки можна лише з висоти пташиного польоту. За однією з версій, вони мають позаземне походження.

Завдання

Поясніть, яка з цих теорій походження людини здається вам найбільш переконливою. Чому?

2.   Основні етапи розвитку людини

Робота з підручником

Учитель пропонує учням опрацювати відповідний матеріал підручника і заповнити таблицю.

Запитання і завдання

 

1)  Які назви перших предків людини вам відомі?

2)  Що таке «знаряддя праці»?

3)  Як ви розумієте вислів: «Усе у світі підпорядковане законові розвитку»? Наведіть приклади з життя.

4)  Учені вважають, що, коли людина навчилася самостійно добувати вогонь, вона здійснила величезний крок уперед у своєму розвитку. Обґрунтуйте таке твердження.

5)  Який висновок ви можете зробити про основні заняття перших людей?

Робота з ілюстративним матеріалом

Учитель демонструє зображення перших людей і пропонує учням відповісти на запитання.

1)  Який вигляд мала найдавніша людина? Опишіть її.

2)  Чим відрізнялася зовнішність людиноподібних істот на різних етапах розвитку людини? (Зверніть увагу на шкіру, лоб, надбрівні дуги, щелепи.)

3)  Як учені, досліджуючи викопні кістки, роблять висновки про зовнішній вигляд та розумові здібності первісної людини?

Робота з таблицею та лінією часу

Учитель демонструє учням таблицю «Періоди давньої історії людства», коментує її, після чого пропонує учням позначити ці періоди на лінії часу, вказавши приблизні хронологічні межі.

Період

Хронологічні межі

Кам’яний вік

 • Палеоліт, або давній кам’яний вік
 • Мезоліт, або середній кам’яний вік
 • Неоліт, або новий кам’яний вік

 

Близько 1 млн — 11 тис. років тому

10—8(7) тис. років тому

8(7)—5 тис. років тому

Енеоліт, або мідно-кам’яний вік

4—2,5(5—3,5) тис. років до н. е.

Бронзовий вік

2 тис. років до н. е. — початок І тис. до н. е.

Ранній залізний вік

ІХ ст. до н. е. — IV ст. н. е.

 

— Як називається найдовший період в історії людства?

3.   Розселення людей по земній кулі

Слово вчителя

Археологічні знахідки засвідчують появу в Африці понад 5 млн років тому істот, названих австралопітеками. Першими мешканцями Європи були пітекантропи. На території України вони вперше з’явилися близько 1 млн років тому. Найдавнішою пам’яткою є стоянка біля с. Королеве на Закарпатті.

Вчені називають три ймовірні шляхи проникнення давніх людей на європейський континент:

 • суходолом (через Босфор і Дарданелли);
 • через Туніську затоку;
 • через Гібралтар.

Місцем переважного розселення давніх людей служила велика територія, що включала Африку, Передню Азію, Південну Європу. Найкращі умови для життя людини були в районі Середземного моря. Недарма Середземномор’я зробилося колискою самих ранніх цивілізацій стародавнього світу.

Робота з термінами і поняттями

Стоянка — неукріплене поселення для проживання за доби кам’яного віку.

Культурний шар — шар ґрунту, в якому виявлено сліди життєдіяльності людини.

Робота з контурною картою

Учитель показує на стінній карті шляхи й напрямки залюднення, місця стоянок і знахідок решток первісних людей на території Європи та України і пропонує учням позначити місця та стоянки на контурних картах.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням розглянути таблицю й зробити висновки щодо темпів зростання кількості населення на Землі.

Кількість населення на Землі

Запитання і завдання

1)  Чому давні люди з’являються в Африці раніше, ніж у Європі та Азії?

2)  Поясніть зв’язок між еволюційними змінами в житті первісних людей та природно-географічним середовищем.

3)  Назвіть причини залюднення Європи та України.

4)  Який висновок можна зробити про розселення пралюдей на земній кулі?

4.   Утворення рас

Слово вчителя

(Розповідь учителя супроводжується демонструванням відповідного ілюстративного матеріалу.)

Раси — це історично сформовані угрупування людей пов’язані спільним походженням, яке передається в загальних спадкових ознаках, що змінюються у певних межах.

Серед рас сучасних людей перш за все виділяють великі підрозділи — домінуючі раси:

 • європеоїдна;
 • монголоїдна;
 • негроїдна.

Початок формування сучасних рас припадає на палеоліт і завершується в епоху бронзи і раннього заліза, тобто в IV—ІІІ тис. до н. е.

Приблизно 100 тис. років тому розпочалася міграція населення зі Східної Африки. Вважається, що сучасна людина тривалий час не могла проникнути в Європу, оскільки цьому перешкоджали неандертальці — корінне населення сучасного континенту. Першими європейцями нашого підвиду стали кроманьйонці.

V.  Закріплення та систематизація вивченого матеріалу

Запитання і завдання

1.   Які існують основні теорії походження людини?

2.   Назвіть основні типи людини у процесі її розвитку.

3.   Як і коли люди розселилися по земній кулі?

4.   Що, на вашу думку, найбільше вплинуло на становлення і розвиток людини?

VI.   Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

 

 

Категорія: Всесвітня історія 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (14.10.2016)
Переглядів: 664 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: