hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 9 клас

Урок № 24 Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки

Урок № 24

Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів із теми; перевірити здатність сприймати незнайомий текст, розуміти мету висловлювання; розвивати грамотність, уважність

Очікувані результати: учні знаходять у тексті ССР, визначають види складних речень, засоби зв’язку між частинами речення в складному, кількість граматичних основ у ньому; правильно ставлять розділові знаки між частинами ССР; аналізують й оцінюють виражальні можливості ССР та інших синонімічних конструкцій.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для читання мовчки з тестовими завданнями до нього

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.

1)   Ознайомлення дев’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали. Усього 12 балів.

2)   Читаючи мовчки, необхідно глибоко проникати в зміст тексту, щоб зрозуміти взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у тексті, з’ясувати особливості композиції твору, причинно-наслідкові зв’язки в ньому.

§ ІІ. Основний зміст роботи

1.   Виконання учнями тестових завдань.

1.   Частини складносурядного речення поєднуються за допомогою сполучників:

А   допустових, умовних (підрядності);

Б   порівняльних, наслідкових (підрядності);

В   єднальних, протиставних, розділових (сурядності);

Г   причинових, мети, часових (підрядності).

2.   Укажіть правильне твердження.

А   Перед сполучником і ніколи не ставиться кома.

Б   У складносурядному реченні одна частина головна, а друга — підрядна.

В   У складносурядних єднальних реченнях уживаються сполучники або, або ж — або, чи точи то.

Г   Кома не ставиться між частинами складносурядного речення перед сполучниками і, й, та (і), якщо обидві частини мають спільний другорядний член.

3.   Укажіть складносурядне речення.

А   Злим людям не заздри, не бажай їх товариства. (З Біблії)

Б   Воля і труд достаток дають. (Нар. творч.)

В   Темно-зеленії садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду. (І. Франко)

Г   Туман тоді стояв такий густий, що крийма вкрив і землю, і Дніпро. (Г. Тютюнник)

4.   Укажіть складносурядне речення, у якому правильно розставлено розділові знаки.

А   Іноді хвиля відривала від місячної доріжки великі скиби і, вони тонули в горній воді. (Ю. Яновський)

Б   Дружба має різні прояви але закон у неї один — вірність. (Нар. творч.)

В   Погане без ніг повзе — а добре на крилах летить. (Нар. творч.)

Г   Люди дякують дощеві, а придорожній його лає. (Нар. творч.)

5.   Укажіть складносурядне речення з єднальним смисловим зв’язком.

А   Чи то батько обіймав дерево, чи то дерево обіймало батька. (Є. Гуцало)

Б   Мати сіяла сон під моїм під вікном, а зійшов соняшник. (Б. Олійник)

В   То мучилась душа від самоти, то серце біль почав жалом пекти. (М. Бажан)

Г   Дуби гойдались, і тремтіли клени, вгорнувши небо в стомлені гілки. (М. Вінграновський)

6.   Укажіть складносурядне речення з розділовим смисловим зв’язком.

А   Загомоніли десь пташки, і лист зашелестів. (М. Терещенко)

Б   То вітерець дихне по ниві, то коник в житі засюрчить, то радісно бджола з добутком, злетівши з квітки, задзижчить. (Л. Глібов)

В   Морозом скувало степ, а потім враз розгасло. (О. Гончар)

Г   Ти малий, то політ твій — орлиний. (П. Дорошко)

7.   Визначте види смислових зв’язків у поданих складносурядних реченнях.

Вже пізно, а спати не хочеться. (В. Собко) Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля. (М. Коцюбинський) Чи то йому доля не слугувала, чи то його ще час не настав? (Панас Мирний) Козацьке сонце високо підбилось угору; і зорі вкрили все небо, як ризу. (П. Куліш)

8.   Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки.

День летить і в’януть кольори. (В. Сосюра) На голе поле срібні роси впали й зоря згорнула свій багряний стяг. (В. Сосюра) Десь коні ржуть і глухо грають сурми. (Л. Костенко) Надходить час і нам пора прощаться. (В. Шукайло)

9.   Складіть і запишіть складносурядне речення, між частинами якого треба ставити крапку з комою, та складносурядне речення, між частинами якого ставиться тире.

Відповіді: 1В, 2Г, 3В, 4Г, 5Г, 6Б.

2.   Проведення контрольного читання мовчки.

1)   Читання тексту учнями.

«Маленький принц»

«Маленький принц» (1943) — філософська казка, написана і вперше видана в Нью-Йорку спочатку англійською, а потім французькою мовою. Сент-Екзюпері сам ілюстрував її, запрошуючи своїх товаришів позувати йому для більшої виразності та переконливості малюнків.

Авторські казки у XX ст. змінюються: вони вбирають знайому нам реальність (літаки, міжпланетні станції, люди-мутанти, роботи) і розкривають її з нового, несподіваного погляду.

Літературна казка вбирає в себе ознаки різних форм і стилів, може бути поемою, новелою, байкою, п’єсою, притчею.

У ній можуть бути елементи наукової фантастики, детективу, вона може пов’язуватися з історією конкретної країни, містити в собі риси філософських роздумів. Її авторові зовсім не обов’язково бути науковцем, істориком чи філософом — літературна казка порушує питання, зрозумілі й близькі людям: стан довкілля, очерствіння людської душі, наше співіснування поряд з іншими людьми — вічні проблеми боротьби добра і зла. Саме такою казкою і є «Маленький принц».

За тисячі кілометрів від Європи, охопленої пожежою Світової війни, дорослий чоловік — неодружений, бездітний — пише казку для дітей і дорослих, яка починається з довірливого прохання дивовижного хлопчика — Маленького принца: «Будь ласка, намалюй мені баранця».

Таке просте — і таке несподіване серед тисячомильної Сахари прохання переверне життя дорослої людини, нагадає прості істини, які він, колись малим, уже знав: коли стає сумно, варто подивитися, як сідає сонце; якщо любиш квітку, що одна-єдина у світі, цього досить, щоб почуватися щасливим; судити про інших треба за їхніми вчинками, а не за словами; насіння баобабів невидиме, та може бути дуже шкідливим, отож прибрався сам уранці — ретельно прибери й свою планету.

Сумна і лірична, ніжна і зворушлива казка-притча є прозорим натяком на сучасність. Написана на чужині, вона нагадує про особистий досвід письменника, який 1935 року зазнав аварії над Лівійською частиною Сахари і п’ять діб, 120 годин, блукав серед розпечених безжальним сонцем пісків без води і їжі, аж доки його, коли він майже вмирав від спраги, випадково не підібрав караван бедуїнів. Може, саме тоді йому й примарився Маленький принц з астероїда В-5, схожий на нього самого в дитинстві — на Короля Сонце, який нагадав істину, відому старому Лисові: «Ми всі у відповіді за тих, кого приручили»?

Дорослі люди схильні ускладнювати прості речі: їм просто ніколи дивитися на зорі й милуватися ними — тож вони ховають їх у банки, ніколи спілкуватися — тож вони плещуть у долоні, ніяк незабути про свій сором — тож вони п’ють, а невміння шанувати духовність приховують за сухою наукою про речі, не здатні змінюватися.

А дитина зберігає в душі безпосередність, даровану їй Богом, бачить життя у світлі його простих істин, не підозрюючи про суєтність і жадібність дивних дорослих, які замість того, щоб пестити власний садок, ведуть війни, знищують ліси, ворогують із сусідами і наполегливо не бажають визнати, що потрібна насамперед джерельна вода і зірки в бездонному небі, вірний друг поряд і вміння турбуватися про ближнього.

Ці прості істини й покликана повернути до життя філософська казка. Маленький принц тільки ставить питання і наполегливо шукає відповідь, не моралізуючи і не повчаючи, а коли знаходить свою істину, тихенько зникає з планети Земля — повертається на власний астероїд, де на нього чекає примхливий, але вразливий друг, бо його присутність там, під холодним небом Всесвіту, доконче потрібна.

То що ж таке філософська казка, та ще й казка-притча?

Це невелика повчальна оповідь, яка використовує алегорію, щоб у простій і доступній формі донести до читача важливі духовні настанови. Інколи її ще називають параболою — за зовнішньою формою: автор розповідає історію, дедалі більше віддаляючись від того, що насправді його хвилює, а наприкінці оповіді історія повертається в те місце і в той час, звідки все й починалося.

(600 слів)                                                                                                               (З підручника)

2)   Виконання тестових завдань до тексту «Маленький принц».

1.   У якому році було написано казку?

А   У 1843-му;

Б   у 1943-му;

В   у 1945-му;

Г   у 1941-му.

2.   У якому місті вперше було видано філософську казку «Маленький принц»?

А   Відні;

Б   Парижі;

В   Нью-Йорку;

Г   Празі.

3.   Хто намалював ілюстрації до твору?

А   І. Рєпін;

Б   А. де Сент-Екзюпері;

В   М. Реріх;

Г   І. Айвазовський.

4.   З якої фрази починається «Маленький принц»?

А   «Будь ласка, намалюй мені зірку».

Б   «Будь ласка, намалюй мені квітку».

В   «Будь ласка, намалюй мені деревце».

Г   «Будь ласка, намалюй мені баранця».

5.   За жанром «Маленький принц»:

А   казка-притча;

Б   поема;

В   оповідання;

Г   повість.

6.   У якому році автор зазнав аварії над Лівійською частиною Сахари?

А   У 1924-му;

Б   у 1925-му;

В   у 1935-му;

Г   у 1945-му.

7.   Скільки годин блукав А. де Сент-Екзюпері серед пустелі без їжі та води?

А   60;

Б   120;

В   140;

Г   150.

8.   На кого був схожий маленький принц?

А   На Короля Сонце;

Б   на Принца Радість;

В   на Короля Зірку;

Г   на Принца Квітку.

9.   Кому з героїв належить вислів: «Ми всі у відповіді за тих, кого приручили»?

А   Маленькому принцеві;

Б   Королю Сонцю;

В   старому Лисові;

Г   феї.

10.   Як ще називають філософську казку?

А   Еліпсом;

Б   колом;

В   параболою;

Г   трикутником.

11.   До якого стилю належить текст?

А   Художнього;

Б   наукового;

В   офіційно-ділового;

Г   публіцистичного.

12.   Який тип мовлення тексту?

А   Розповідь;

Б   роздум;

В   опис;

Г   розповідь з елементами роздуму.

Відповіді: 1А; 2В; 3Б; 4Г; 5А; 6В; 7Б; 8А; 9А; 20В; 11Г; 12Г.

§ ІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ ІV. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладнішим для мене було...

 

Категорія: Українська мова 9 клас | Додав: uthitel (11.12.2013)
Переглядів: 11285 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: