Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 9 клас

Урок № 22 Інтонація ССР. Синоніміка складносурядних речень із різними сполучниками,а також складносурядних речень у текстах наукового стилю

Урок № 22

Інтонація ССР. Синоніміка складносурядних речень із різними сполучниками,
а також складносурядних речень у текстах наукового, ­публіцистичного стилів.
Синтаксичний розбір ССР

Мета: розвивати навички правильного інтонування ССР, уміння використовувати синонімічні варіанти речень у власних висловлюваннях; удосконалювати вміння складати речення й мікротексти; розвивати зв’язне, логічне мовлення

Очікувані результати: учні правильно інтонують ССР, уміють використовувати синонімічні варіанти речень у власних висловлюваннях; складають речення й мікротексти.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

1.   Запитання учням.

— Що таке синоніми?

— Які є види сурядних сполучників? Назвіть їх.

2.   Проблемне завдання.

Визначте, у яких реченнях можлива заміна сполучників.

В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті. (М. Коцюбинський) Тече вода в синє море, та не витікає. (Т. Шевченко) А мати хоче научати, та соловейко не дає. (Т. Шевченко)

§ ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.   Словниковий диктант.

По-моєму, по-перше, востаннє, без кінця, вдвоє, спершу, по-українському, вручну, до вподоби, без упину, звисока, напоготові, всього-на-всього, нарівні, на щастя, напам’ять, на жаль.

2.   Перевірка домашнього завдання.

§ ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1)   Інтонація складносурядного речення.

Розрізняють два типи інтонації складносурядних речень: перелічення і зіставлення.

При перелічувальній інтонації в кінці кожного простого речення, крім останнього, підвищується тон і робиться пауза; на останньому реченні тон знижується.

При протиставній (зіставній) інтонації в кожному простому реченні логічний наголос падає на той член речення, який протиставляється (зіставляється):

У руку взяв зерно важке і повне, // і налилася силою рука. (В. Бичко)

Схід уже червонів малиново, // але навколо ще стеле пітьма. (Ю. Збанацький)

2)   Сполучники в ССР.

Сполучники сурядності у ССР можуть вживатися з таким самим, тобто синонімічним, значенням. Деякі можна замінювати тільки в окремих випадках.

Єднальні сполучники (і, та) можна замінювати, якщо вони не повторюються. Сполучник та не вживається перед першим однорідним членом. Заміна сполучника і сполучником й має не порушувати правила їх чергування.

Протиставні сполучники та, проте, зате здебільшого можна замінювати.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Колективна робота.

Виразно прочитайте два варіанти художнього опису, записані на дошці, та дайте відповіді на запитання.

1)   Земля розтягнулася і дихала вогким віддихом. Легка сіра мряка здіймалася над нею, і земля визирала з сивого серпанку. Деякі місця вже прибралися в ніжну зелень озимини.

2)   Земля розтягнулася і дихала вогким віддихом, а легка сіра мряка здіймалася над нею і земля визирала з сивого серпанку, але деякі місця вже прибралися в ніжну зелень озимини. (За О. Кобилянською)

— У чому полягає різниця між двома уривками?

— Однакова чи ні інтонація цих двох уривків?

— Які смислові зв’язки між складовими частинами ССР, чи доречно використано сполучники в ССР?

— Які з описів будуть ближчими між собою: із простих речень і ССР чи ССР і безсполучникового речення?

— Про що свідчить наявність кількох синонімічних варіантів того ж самого уривка? (Про багатство виражальних засобів української мови.)

4.   Пояснювальний диктант із додатковим завданням.

Запишіть речення, поясніть постановку розділових знаків. Замініть, де це можна зробити, сполучники іншими, синонімічними. Чи змінюється від цієї зміни зміст речення?

Як поблід і схуд хлопець, та й круті його плечі наче осіли. (М. Стельмах) Дашкович виїхав на степ, і його обвіяло свіже степове повітря. (І. Нечуй-Левицький) Зробив один начерк, другий, але нічого не виходило. (Л. Забашта) Діти їжака не зовсім замордували, то я своєю любов’ю добив. (Є. Гуцало) Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять. (А. Малишко) Вона настирливо з тобою говорила, та й їй далась нелегко та розмова. (Леся Українка) Обрій почала огортати все густіша і густіша темрява, і небо стало схожим на синьку, густо розведену в воді. (Гр. Тютюнник) Я вчився, батька ждав з війни і матір дальньої дороги, та не верталися вони. (О. Гончар) Навіть не ворухнеться біля кореня вузлате світліше стебло, а колос, викинутий сонцем, вклоняється ниві, то темніючи, то просвітлюючись. (Панас Мирний)

 

5.   Самостійна робота.

Складіть речення зі сполучниками сурядності, які виражають такі смислові значення: 1) одночасність; 2) послідовність; 3) протиставлення; 4) чергування явищ; 5) можливість одного явища з названих.

6.   Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть, визначте, у яких реченнях сполучники можна замінити іншими.

І на землі не стало ще одної жниці, а на небі зажевріла ще одна зірка. (М. Стельмах) Хліб і сіль для друга й брата, а для ката — грім. (В. Коломієць) По воді то мерехтіли срібні персні, то котилися хвилями смуги й пропадали в прибережнім ситнягу. (М. Стельмах). Не тільки земля прокидалась од тяжкого зимового сну, але й птаство зраділо теплому сонячному промінню. (Панас Мирний) Коріння навчання гірке, зате плід його солодкий. (Нар. творч.) Над головою сонця круг, а під ногами трави ранні. (Г. Чубач)

 

7.   Творче завдання.

Складіть речення, використавши подані частини.

А написано там було якраз про те, ... Ліс ще не взеленів, зате ... Я вдячна йому за те, ...

8.   Синтаксичний практикум.

Зробіть синтаксичний розбір речення.

Верби плачуть в лугах над Десною, і сльозинки пливуть за водою. (В. Бичко) (Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, ССР, складається з двох частин, пов’язаних єднальним смисловим зв’язком за допомогою сполучника і. Перша частина — двоскладне повне поширене речення, друга — двоскладне повне поширене речення, ускладнене однорідними присудками.)

 

§ IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Робота в групах.

Зробіть повний синтаксичний розбір речення. Накресліть його схему.

І група — Село моє не знамените, та вдача горда у села. (П. Перебийніс)

ІІ група — То щурхне щось ізбоку, то захитається береза, то щось гукне. (Марко Вовчок)

ІІІ група — Мова — універсальна, але користування нею вкрай індивідуальне. (П. Мовчан)

IV група — Був квас, та не було вас. (Нар. творч.)

V група — Дуби гойдались, і тремтіли клени, вгорнувши небо в стомлені гілки. (М. Вінграновський)

VI група — Ще не вдарив мороз, а вже втомлений лист в’яне, жовкне. (Леся Українка)

2.   Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань

§ V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці я дізнався (дізналась)...

 

Категорія: Українська мова 9 клас | Додав: uthitel (11.12.2013)
Переглядів: 3442 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: