Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 9 клас

Розробка циклу уроків по темі « Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. Складнопідрядне речення з кількома підрядними»
Урок №1 (5)
Тема уроку: Складнопідрядне речення з підрядним причини і мети.
Мета уроку: створити умови для успішного продовження ознайомлення учнів із видами підрядних речень,зокрема з підрядним причини та мети, з’ясувати, за допомогою яких сполучників приєднуються підрядні до головного речення; розвивати життєві та предметні компетентності; сприяти формуванню вмінь й навичок розрізняти ці речення в тексті, відділяти їх від інших підрядних, удосконалювати навички синтаксичного розбору, креслення схем; впливати на виховання любові до родини, рідної домівки.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання:підручник, роздатковий матеріал, мультимедійний пристрій, виставка світлин учнівських родин.
Може, тим без пісні я не можу
Працювати, жити навіть дня,
Що округ земля моя хороша,
А на ній – моя рідня.
Хід уроку.
1.Організаційний момент. (1 хв.)
2.Оголошення теми та мети уроку.(1 хв.)
3.Актуалізація опорних знань.(7 хв.)
- Прокоментуйте, будь ласка, епіграф до уроку.
- Створення позитивного настрою. Рідна домівка , рідні мама й тато, бабуся, дідусь… усе те, що гріє нам душу, що є найдорожчим у нашому житті . Сьогодні на уроці ми, продовжуючи вивчати СПР, будемо згадувати те, що є найціннішим у нашій душі.
- Перевірка домашнього завдання.
Ви приготували презентації своїх родин, фотографії. Давайте переглянемо їх (Слухаємо 2-3 учнів,слайди 1-8).

- Що називається СПР?
- Які види підрядних речень ми вже вивчили?( означальні, з’ясувальні, обставинні: місця, часу, способу дії і ступеня, причини, підрядні місця).
Завдання. Робота над змістом тексту: визначити тему, головну думку тексту, стиль та тип мовлення.
Виписати з тексту СПР, визначити вид підрядних речень(текст на екрані,слайд 9).
Мати радісно перебирала своє добро, хвалилася його силою і вже бачила себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса…(1) Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів з гарбузовим насінням. Вони були чималі, і дещицю можна було з них надібрати. Щоб не дуже старатися самому, я попросив його трохи у матері, але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку:
- Більше не можна, Михайлику, бо це насіння!(5)
В її устах і душі «насіння» було святим словом. Мати вірила: земля усе знає, що говорить і думає чоловік, вона може гніватись і бути доброю. Мати перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п’янкий
любисток, м’яту, маковий цвіт, вона перша показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна… Від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою і серцем…(9)
Перевірка виконаного завдання:
1) підрядне часу;
5) підрядне причини;
9)підрядне означальне.
Зробити синтаксичний розбір останнього речення.
Від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою і серцем. ,( який)- підрядне означальне.
4.Вивчення нового матеріалу (презентація підрядного причини та мети,слайд10) (8 хв.)
Пояснення вчителя.
Практична робота. Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір.
В природі ніч існує для того, щоб росло всяке зілля.
…,(щоб)- підрядне мети.
Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї син.
,( бо )- підрядне причини.
5.Робота з підручником, самостійне опрацювання теоретичного матеріалу(5хв.)
6.Закріплення(10 хв.)
Усно вправа № .
Письмово вправа № (з коментуванням).
Робота на картках ( біля дошки).
7.Творча робота(5 хв.)
Скласти речення на тему « Моя домівка, мої батьки, дитинство», вживаючи СПР з підрядними мети.
Перевірка завдання(2 хв.)
8.Підсумок уроку(3 хв.)
- Яке ж речення називається СПР з підрядним мети?
Метод незакінченого речення: «Для мене моя родина - це…»
Рефлексія : «на уроці мені було цікаво…»
«на уроці мені було важко…»
«на уроці мені було легко…»
9. Оцінювання учнів(2 хв.)
10. Домашнє завдання(1 хв.)
Заключне слово вчителя.
Дуже хочеться, щоб з рідної домівки ви винесли тільки найкраще, і не забувайте, де б ви не були, вона завжди буде з вами.
Виростеш ти, сину,
Вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата…
В.Симоненко.

Урок №2(5)
Тема уроку: СПР з підрядними умови та підрядними наслідковими, підрядними допустовими; з’єднання їх з головним реченням за допомогою сполучників коли, якби, як, так що. Вказівне слово то.
Мета уроку: ознайомити учнів з підрядними умови, підрядними наслідковими та підрядними допустовими; з’ясувати, за допомогою яких сполучників вони можуть приєднуватися до головного речення; сприяти формуванню в учнів умінь розрізняти в тексті ці речення, креслити схеми до них; виховувати почуття гордості за Україну.
Обладнання : підручник, роздатковий матеріал, мультимедійний пристрій, ілюстрації із зображенням краєвидів України.
Тип уроку: засвоєння нового.
Україна моя починається там,
Де туга моя кінчається.
Край дороги, як пісня чаїна,
Починається Україна.
Хід уроку.
1.Організаційний момент(1 хв.)
2.Актуалізація опорних знань(1 хв.)
- Прокоментуйте , будь ласка, епіграф уроку(слайд11).
3.Перевірка домашнього завдання(7 хв.)
Клоуз-тести ( на екрані,слайд12).
1) Речення, які мають дві чи більше граматичні основи називаються…
2) Речення, в якому одна проста частина головна-це…
3) Частини СПР поєднуються…
4)Підрядні частини у СПР бувають…
5)Речення :Україна,батьківщина … Ці слова з глибокою шанобою і гордістю промовляє кожний свідомий українець, бо виражають вони духовну близькість до землі своїх батьків, родоводу…
А)ССР;
Б)СПР з підрядним умови;
В)СПР з підрядним причини;
Г)СПР з підрядним з’ясувальним.
6)СПР з підрядним мети - це…
7)Реченню відповідає схема.
Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
А) коли, (тоді);
Б)(коли), тоді ;
В) коли, тоді .
8)Знайти відповідність:
А)Ось тут заложимо оселю для а) ,(що);
себе і для тих купців, що будуть б) ,(що);
сюди приїжджати. в) ,(як);
Б)Межи зеленими килимами г) ,(коли).
біліє гречка,наче хто розіслав
великі шматки полотна білити
на сонці.
В)Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.
Г)Україна - розкритий вінок із
рути і барвінку, що над ним
світять заплакані золоті зорі.
Взаємоперевірка завдання.
4.Оголошення теми та мети уроку(1 хв.)
5.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу(презентація,слайди 15-20). Пояснення вчителя(9 хв.)
Розібрати речення, визначити вид підрядного.
Якби дерева вміли говорити, то рідний край навчили б нас любити.
(якби), то - підрядне умови.
Поясніть висловлювання.
Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому. ,(так що) – підрядне ступеня.
6.Робота з підручником. Опрацювання нового матеріалу в парах(5 хв.)
7.Заповнити таблицю(7 хв.)
Види підрядних речень Питання, на які відповідають підрядні Сполучники, якими приєднуються підрядні

Перевірка завдання.
8.Робота біля дошки(4 хв.) Зробити синтаксичний розбір речень, накреслити схеми, визначити головну думку.
Ах, скільки радості, коли ти любиш землю, коли гармонії шукаєш у житті(П.Тичина). , (коли),(коли).
І, якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть (В.Симоненко). (якщо),
9.Зверніть увагу на таблицю(3 хв.)
Під час сівби я занедужала так, що й з полу не підведусь.
Так----- як?(що й…) Під час сівби я занедужала, так що й з полу не підведуся.
Питання не ставиться
підрядне способу дії підрядне наслідкове
Робота в парах « ти - мені, я- тобі». Пояснити матеріал, опираючись на таблицю.
10.Закріплення вивченого(3 хв.):
- які речення називаються підрядними умови?
- якими сполучниками підрядні приєднуються до головного?
- чим відрізняється підрядне наслідкове від підрядного способу дії?
11. Метод « Мікрофон»: « На сьогоднішньому уроці я…»(2 хв.)
12.Оцінювання(1 хв.)
13.Домашнє завдання(1 хв.)

Урок №3(5)
Тема уроку: Складнопідрядне речення з кількома підрядними.
Мета уроку: дати поняття про послідовну, однорідну й неоднорідну підрядність; формувати вміння й навички учнів розрізняти ці речення в тексті, визначати вид підрядності, ставити розділові знаки в цих реченнях;складати схеми до них; удосконалювати навички синтаксичного розбору; виховувати повагу та інтерес до традицій та звичаїв нашого народу.
Тип уроку: вивчення нової теми.
Обладнання : підручник, презентації, картки, мультимедійний пристрій.
Ой весна, весна, ти красна,
Що ж ти нам, весно, принесла?
Хід уроку.
1. Організаційний момент(1 хв.)
2. Оголошення теми та мети уроку(1хв.)
3. Мотивація (2 хв.)
- Скажіть, будь ласка, звідки взяті слова в епіграф до уроку?
- Сьогодні ми, вивчаючи новий матеріал, будемо згадувати звичаї та традиції нашого народу.
4. Актуалізація опорних знань(7 хв.)
- Які речення називаються складнопідрядними?
- Як поєднуються прості речення в СПР?
- Як розрізнити сполучники та сполучні слова?
Диктант з коментуванням та завданням (текст на екрані,слайд22).
Закликання весни – один із найцікавіших звичаїв наших предків. Закликання весни – життя, поєднане з вигнанням зими – смерті. Наші предки звеличували воскресіння природи й вірили, що з нею пробуджуються, виходять «на цей світ», розважаються разом із живими душі померлих родичів.
Закликали весну, як правило, діти, дівчата й жінки. Якщо весна була пізня, обряд переносили на Благовіщення.
- Поясніть, будь ласка, вживання розділових знаків.
- Визначте тему та головну думку цього уривка.
- Підкресліть складнопідрядні речення, визначте їх вид, накресліть схеми.
5. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу (9 хв.)
Запишіть, будь ласка, речення.
Ластівка несе на своїх крилах радість – весну. Вважалося, що там, де оселиться ластівка,неодмінно буде щастя, бо вона приносить із вирію ще й кохання молоді.
- Знайдіть головне речення.
- Скільки підрядних при головному?
- Чи на одне й те ж питання вони відповідають?
- Чи однаково залежать від головного?
Презентація на екрані. Робота з теоретичним матеріалом(слайд23).
Повернімося до речення. Давайте накреслимо до нього схему.
,( що… ),( де… ),( бо… )- послідовна підрядність.
6.Робота з підручником( самостійне опрацювання матеріалу)(4 хв.)
7.Закріплення матеріалу (біля дошки)(3 хв.)
Слов’яни розподіляли свої свята згідно з трьома видами діяльності світла, що виражались порами року, які ділились на три частини.
,( що… ),( які… ) - послідовна підрядність.
8. « Лінгвістична естафета»(6 хв.)
Завдання. Запишіть речення, поясніть розділові знаки, визначіть тип підрядності, накресліть схеми.
1-й учень набирає собі команду – ще двох учнів, так само діє 2-й учень.
1-й учень записує речення, пояснює розділові знаки та орфограми; наступний визначає вид підрядності, третій креслить схему.
1) У народі казали, що « на Благовіщення навіть птах гнізда не в’є», що тварини, народженні на Благовіщення, погано ростимуть, бо від благовісного теляти добра не ждати.
, , ( що),(що),(бо)- СПР з підрядним мішаного типу.
2) Як уперше весною виганяли худобу на пасовище, то обов’язково посвяченою людиною верби – «щоб нечисть не чіплялася до тварин».
, ,(то) – (щоб) – СПР з послідовною підрядністю.
9.Гра « Знайди прислів’я»(3 хв.)
З поданих частин утворити прислів’я.
Хто рано підводиться там непорядки водяться. .
Де хліб і вода, то не будеш знати на старість голоду.
Добрий хліб, за тим і діло водиться
Де слова з ділом розходяться, коли нема калача.
Треба нахилитися, там нема голода.
Що посіяв, щоб з криниці води напитися.
Привикай до господарства з молоду, те і вродить.
Довідка :
Хто рано підводиться,за тим і діло водиться.
Де хліб і вода, там не буде голода.
Добрий хліб,коли нема калача.
Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
Що посіяв, те і вродить.
Привикай до господарства з молоду, то не будеш знати на старість голоду.
Перевірка завдання: зачитайте, будь ласка, прислів’я, визначте, що їх об’єднує.
10.Творче завдання(4 хв.)
Побудуйте речення за схемами:
, (щоб…), (який…).
(Якби…), то... ,(хоч…).
,(де…),(де…),(де…).
, (коли…), (де…).
11.Підбиття підсумків уроку(2 хв.)
12. Оцінювання учнів(2 хв.)
13.Домашнє завдання(1 хв.)
Вивчити теоретичний матеріал, написати твір - мініатюру « Звичаї мого народу», вживаючи СПР з кількома підрядними.Урок №4(5)
Тема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого за темою «Складнопідрядне речення».
Мета уроку:закріпити знання та навички учнів з вивченої теми, вміння робити синтаксичний розбір складнопідрядного речення,креслити схеми до нього; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати патріотичні почуття, пошану до минулого свого народу.
Тип уроку: систематизація знань.
Обладнання :мультимедійний пристрій, репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану», фото козаків, підручник.

Козацькому роду нема переводу.
Хід уроку.
1.Організаційний момент(1 хв.)
2.Мотивація . Оголошення теми та мети уроку(2 хв.)
Сподіваюсь, що на сьогоднішньому уроці буде панувати дух козацького завзяття, яким завжди були сповнені козаки(слайд24). Ми підіб’ємо підсумки наших попередніх уроків з теми «Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. Речення з кількома підрядними».
3.Узагальнення вивченого(8 хв.)
1група- презентація СПР(загальна,слайд25-30).
\

2група-інформаційний листок( СПР з підрядними обставинними)
3група- теорія в таблицях.
4.Практична робота(5 хв.)
Учень біля дошки, всі в зошитах.
1649 року виникла козацька держава Богдана Хмельницького, яка називалася Гетьманщиною, яку визнали багато народів світу.
, (яка),(яку)- супідрядне з однорідною підрядністю.
Давайте згадаємо, якими ж були козаки(робота біля дошки).
Історичні першоджерела свідчать, що козаки були людьми мужніми, сердечними, чистими. , (що)- підрядне з’ясувальне .
5.Вибірковий диктант(10 хв.)
Виписати СПР(текст на екрані,слайд31).
Безмежний степ у високих травах. І тупіт копит, що аж відлунює у високих небесах(1). І плач дітей, жінок, і рев худоби. Вершники в острішкуватих шапках. Вони нікого не бояться.
І раптом ніби із самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист, аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. Розгублено оглянулися татари. Хто посмів їх переслідувати? І татарам добре видно вусатих людей, у яких, на майже виголених головах, в’юняться від вітру жмути волосся(2). Пізніше татари спізнають, що то оселедці - неодмінна ознака особливого стану людей, званих козаками.(3).
Гостро зблиснули їхні шаблі, почалася січа. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано(4). Зі сльозами на очах дякують козакам. А ті спішилися, пустили коней пастися, запалили свої люльки і вже правлять раду, як ударити на Крим, щоб провчити ординців, аби знали, як на Україну ходити й людей ловити(5).
6. З’ясувати головну думку уривка, визначити вид підрядних речень.
1. Означальне.
2Означальне.
3.З’ясувальне.
4.З’ясувальне.
5.Підрядне мішаного типу.
7.Колективна робота(4 хв.)
Записати речення схемами.
Визволені з полону брели на деякій відстані, щоб не ковтати пилюку. , (щоб).
Спершу Сірко подумав, що он ті троє визволених зупинилися випадково, волочаться позаду, бо притомилися. , (що),(бо).
Сірко відчував себе так, мовби в душу кинули жменю снігу. , ( мовби ).
Чи для того навчали рідних слів матері, щоб діти обміняли їх у чужому краї, як розмінюють на жменю мідяків золотий гріш?! ,(щоб), (як).
Визначіть тему тексту за поданими реченнями, а також головну думку.
8.Зверніть увагу на репродукцію картини І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану»(32). Ваше завдання: написати твір-мініатюру за картиною, використовуючи СПР(10 хв.)
Словник козацької лексики: пістолі, ратище, шабля, бунчук, булава, кошовий,писар, старшини, вуса, оселедець, шаровари, жупан, пояс, люлька.
Виразіть,будь ласка, своє враження, почуття, думки про козаків. Якими ви їх бачите.
9.Перевірка завдання(2 хв.)
10.Метод «Мікрофон»: « На сьогоднішньому уроці я зрозумів…»(2 хв.)
11.Оцінювання(2 хв.)
12.Домашнє завдання: підготуватися до контрольної роботи(1 хв.)
Урок№5(5)
Тема уроку: Контрольна робота за темою « Складнопідрядне речення».
Мета уроку:перевірити рівень знань учнів з теми; розвивати орфографічну та пунктуаційну грамотність,пам'ять,увагу; виховувати любов до рідної природи.
Тип уроку: перевірка знань.
Обладнання : комп’ютери, тестові завдання,тексти.
Хід уроку.
1.Організаційний момент.
2.Оголошення теми та мети уроку.
3.Мотивація навчальної діяльності учнів.
4.Основний зміст роботи.
Проведення тестування.
1.Складнопідрядне речення - це речення, в якому:
а) одна частина головна, а інші залежні;
б) всі частини рівноправні;
в) прості речення поєднуються сполучниками сурядності;
г) прості речення поєднуються безсполучниковим зв’язком.
2. Знайдіть неправильне твердження:
а) частини СПР з’єднуються сполучниками або сполучними словами;
б) сполучні слова не є членами речення;
в) у СПР від головного до підрядного можна поставити питання;
г) сполучники не є членами речення.
3. За будовою та значенням СПР поділяються на:
а) з’ясувальні та означальні;
б)тільки обставинні;
в) з’ясувальні, означальні, обставинні;
г) тільки означальні.
4. Знайдіть СПР (розділові знаки вилучено):
а)Далекі гори здавалися вирізаними з картону.
б)Поглянь як тихо позолоту серпень розсипає по полях.
в) Коли в людини є народ тоді вона уже людина.
г)Десь у хлібах кричав перепел і туман стелився од річки.
5. Знайдіть СПР з пунктуаційними помилками:
а) Діти знають що таке вдячність і уміють зберігати її.
б) Люблю, коли молодий листяний ліс одягнеться і довкруги тісно обступить ялинку.
в) Коли ідеш ранковим полем, там грають бризки від роси.
г) Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї.
6. Позначте речення з підрядним причини:
а) Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син.
б) Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці.
в) Сонця було так багато, що небо аж побіліло від нього.
г) Колядки та щедрівки – пісні, що були важливою складовою зустрічі Нового року.
7. Укажіть СПР, в якому підрядне стоїть в середині головного:
а) Як сумно тій людині жить , яка в житті не знала суму.
б) Ті, які топчуть багатства народні, дуже нам шкодять в житті.
в) А й досі наш веселий край шанує той звичай, з котрим ще прадіди жили й нащадкам в рід передали.
г) Я славлю сонце над землею, що сяє тисячею вогнів.
8. Установіть відповідність між підрядним реченням та його видом:
А Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 1. Означальне. Б Великі дерева шануй, що плід дають і в спеку тінь 2.Причини. В Де хата біленька, там родина гідна. 3.Часу. Г Навіть тоді, коли людина згорить, совість людини 4. Місця. продовжує жить.
9. Укажіть СПР з кількома підрядними:
а) Позаздриш долі калини, верби, явора, берези, що зеленіють в людській пам’яті.
б)Запишалася калина,що вона червона, що у неї сонце винні соковиті грона.
в) Де лінивий ходить, там хліб не родить.
г) Якщо ти за своє життя не посадив жодного дерева – плати за чисте повітря.
10.Правильно розставлені розділові знаки у реченні:
а) Я люблю, щоб сонце гріло,щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і гомін між людьми.
б)Якщо ти людина не називай людиною того, хто не дбає про народ.
в) Історія народів учить, що та держава велична, в якій велична мала людина.
г) Я мрію так життя своє прожити щоб кров і піт віддать землі своїй.
11. Укажіть СПР, в якому засобом зв’язку є сполучник:
а) Пам’ятай, що книги – це тисячолітня мудрість.
б) Коли добром ніхто не дасть нам світла, його здобути треба.
в) З самого початку думай, яким буде кінець.
г )Той, хто не знає меж своїм бажанням,ніколи не стане громадянином.
12. Укажіть СПР, в якому засобом зв’язку є сполучне слово:
а) Ми будемо сьогодні говорити про те, що б мали говорити давно.
б)Будь непримиримим до того, хто прагне жити за рахунок інших людей.
в)Де лінивий ходить, там хліб не родить.
г)Запишалася калина,що вона червона, що у неї сонце винні соковиті грона.
11. Граматичне завдання.
Зробити повний синтаксичний розбір речення.
1варіант. Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі, і співи, гідні слави сіяча.
2 варіант. Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син.
3 варіант. На широких обріях України, вмитих зливами, зведуться семицвітні райдуги, що обіцятимуть людям ясне погіддя, теплу днину.
4 варіант. У тому принадність слова, що воно має силу грому й ніжність шовкових трав.
Домашнє завдання:повторити матеріал про складнопідрядне речення.

Джерело: http://відкриті уроки
Категорія: Українська мова 9 клас | Додав: ivanika7171 (16.03.2017) | Автор: Іваніка Інна Костянтинівна E
Переглядів: 496 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: