hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Уроки № 4–5 Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв’язку мі

Уроки № 4–5

Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження
головного слова. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні.
Складні випадки керування

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, їх будову, дати поняття про типи словосполучень за способом вираження головного слова; навчити визначати види підрядного зв’язку

Очікувані результати: учні розрізняють головне і залежне слова в словосполученні, визначають типи словосполучень за способом вираження головного слова, види підрядного зв’язку; уміють будувати словосполучення з різними видами зв’язку.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «Словосполучення», «Види зв’язку слів у словосполученні»

Тип уроків: комбінований.

§ I.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Бесіда.

— Пригадайте, що називається словосполученням?

— Як визначити головне і залежне слова у словосполученні?

— Якими частинами мови можуть виступати головні слова?

3.   Вибіркове списування.

Випишіть із тексту словосполучення. Визначте головне і залежне слова. З’ясуйте, якою частиною мови виражене головне слово.

Сивіють і народжуються роки — минають століття, однак у побуті значну, а часом і вирішальну роль продовжують грати прості речення, якими ще користувався наш далекий предок.

Полотнище-обрус було для нього і скатертиною, і вузликом, де зберігалися харчі, і за необхідності елементом одягу, і оздобою оселі. З часом це полотнище стали називати рушником.

(В. Супруненко)

§ II.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроків

Проблемні питання.

— Як правильно сказати: пробачте мені (кому?) чи пробачте мене (кого?), оволодіти мову (що?) чи оволодіти мовою (чим?), подякувати наставника (кого?) чи подякувати наставникові (кому?).

— Чому у вас виникають труднощі? Свою відповідь аргумен­туйте.

§ ІIІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

2.   Опрацювання схем «Словосполучення», «Види зв’язку слів у сло­восполученні».

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

§

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Вибірково-розподільна робота.

Прочитайте текст. Випишіть із нього словосполучення, розподіливши їх за способом вираження головного слова в три колонки: 1 — іменні; 2 — дієслівні; 3 — прислівникові.

«Хата без рушника, що сім’я без дітей»,— говорили в народі. Майже в кожній, навіть найбіднішій оселі, завжди на видному місці висіло декілька видів рушників. До речі, удвічі більше було господарських. «Утирач» використовували для рук і обличчя, «стирок» для посуду, стола і лав, «божник» — для облямування дорогих ікон. Окремо зберігалися ритуальні рушники. Плечові призначалися для сватів, весільні — для різноманітних весільних обрядів. Дуже гарно, коли при оформленні шлюбу молоді «ставали на рушник».

(В. Супруненко)

2.   Проблемне завдання.

Перекладіть подані сполучення слів українською мовою. Запишіть попарно лише ті словосполучення, у яких при перекладі змінюються прийменники.

Говорить по телефону, обучаться на родном языке, двигаться по солнцу, прийти к заключению, стремление уехать, сильные духом, просить к столу, выйти к речке, повесть о героях, войти в помещение, работать по совместительству, поблагодарить друзей, обратиться к товарищу.

3.   Творче редагування.

Прочитайте подані словосполучення. Запишіть їх, виправляючи помилки. Утворіть від них словосполучення, складні за будовою.

Враження до пісні, навчатися музиці, навчає правді, навчання на французькій мові, докоряти учня, дякувати Павла, заперечувати проти думки, додержуватися тиші.

Довідка: враження від пісні, навчатися музики, навчає правди, навчатися французькою мовою, докоряти учневі, дякувати Павлові, заперечувати думку, додержувати тишу.

4.   Творче моделювання.

Запишіть словосполучення. Визначте в них головне та залежне слова. Доберіть до них синонімічні словосполучення.

Рушник для весілля, січ при Дунаї, День Петра, вода з джерела, глечик із глини, мова народу, дошка для прасування, пиріг з яблук, вітер із півдня, берег моря.

5.   Розподільний диктант.

Розподіліть подані словосполучення за видами зв’язку слів у три колонки: 1 — утворені зв’язком узгодження; 2 — зв’язком керування; 3 — зв’язком прилягання.

Любити Вітчизну, написаний лист, сидіти на стільці, зустріч із товаришем, швидко бігли, прикрашений квітами, підійшли до мене, тихо шумлять, давно написаний, голосно співає, присів відпочити.

6.   Творче конструювання.

З поданими словами утворіть словосполучення, використовуючи вид зв’язку слів керування.

З утвореними словосполученнями складіть 34 речення. Зробіть синтаксичний розбір 3–4 словосполучень, скориставшись алгоритмом.

Директор, школа; атестація, біологія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, гості; вітайте, Олена Іванівна; сильніший, команда; відповідати, Тетяна.

7.   Опрацювання алгоритму.

АЛГОРИТМ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1.   Виділити словосполучення з речення.

2.   Назвати головне та залежне слова.

3.   Визначити, якими частинами мови виражені головне та залежне слова.

4.   Указати вид словосполучення за будовою (просте, складне).

5.   Визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове), (іменне дієслівне, прислівникове).

6.   З’ясувати вид зв’язку слів у словосполученні (узгодження, керування, прилягання).

8.   Гра «Третій зайвий».

У кожному з рядків сполучень слів знайдіть «зайве» за певною структурно-семантичною ознакою. Обґрунтуйте свій вибір.

Накивати п’ятами, намалювати картину, весело розповідати. Гордий з успіхів, байдики бити, мамина думка. Вогкий від повітря, тридцять п’ять років, почав учити. Низькі трави, перед хатою, добре вдома. Бджоли літають, утричі швидше, хтось із них.

9.   Розподільний диктант.

Запишіть словосполучення у дві колонки: 1 — прості, 2 — складні. Визначте вид зв’язку між словами в словосполученнях.

Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

10. Творче конструювання.

Утворіть словосполучення за поданими схемами. Визначте головне та залежне слова.

1)   Дієслово + іменник у давальному відмінку з прийменником.

2)   Займенник + іменник.

3)   Дієприслівник + займенник.

4)   Прикметник + іменник у родовому відмінку з прийменником.

5)   Дієслово + іменник у родовому відмінку з прийменником.

 

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

Скласти міні-висловлювання на тему «Роль народних традицій, вірувань, релігії у формуванні світогляду українців. Виписати приклади словосполучень. Зробити синтаксичний розбір 2–3 словосполучень на вибір.

§ VІ.  Підсумки уроків

(Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей учнів.)

Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 5395 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: