Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Урок № 9 Контрольна робота № 1. «Синтаксис і пунктуація». Диктант або тестування

Урок № 9

Контрольна робота № 1. «Синтаксис і пунктуація».
Диктант або тестування

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; розвивати орфографічну пильність, слухову пам’ять, увагу

Очікувані результати: учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; ставлять розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; знаходять і виправляють пунктуаційні та орфографічні помилки на вивчені правила; уміють читати незнайомий текст, розуміють його; запам’ятовують найголовніше, виділяють тему, ідею, причинно-наслідкові зв’язки.

Обладнання: текст диктанту, тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів.  Повідомлення теми й мети уроку

Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.

(Ознайомлення восьмикласників із критеріями оцінювання контрольної роботи: за правильне виконання завдань № 1–6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.)

§ II.    Основний зміст роботи

1.   Написання учнями контрольного диктанту.

1)   Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем.

(Школярі під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на вивчені пунктограми, визначають слова, значення яких не зрозуміли в процесі сприймання.)

ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ

Безлюдний берег здавався таким, як колись у дитинстві, як часом бачив у снах, в кучерявих верболозах, що подекуди припадали до води, купаючи в Пслі свої зелені чуби. А далі вигрівались піщані висипи, немов вибілені сонцем полотна, на яких подекуди виднілися підбіл і зелена рута.

Зелений острів. Так здавна люди звали мальовниче урочище в межиріччі Псла і Хортиці, омите з трьох боків голубою течією. Коли ж навесні вся ця оболонь заливалася повінню, тоді вона була схожа на своєрідне море, у якому купалися дерева, неначе зелені вітрила шаланд. Усі довколишні луки залиті, і тільки в середині травня ріки увіходили в свої береги.

Тихе чарівне місце. Трохи далі від Псла над розплесканими озерцями й затоками росли тополі, осичина, вільхи, берези й дуби. Де-не-де темною стіною здіймалися зарості вільшини, а на ній плівся білястий хміль із золотими китичками і розливав довкола ніжні пахощі.

(139 сл.)                                                                                                                    (За І. Цюпою)

2)   Повторне читання тексту диктанту вчителем окремими частинами і його написання учнями.

3)   Заключне читання тексту диктанту вчителем і самоперевірка учнями написаного.

2.   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант I

1.   Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів належать до словосполучень.

А   Дзвін шабель, моя Україна, сонцем осяяна;

Б   пісня солов’їна, синь гаїв, шепіт і зітхання;

В   міниться і лине, снишся мені, на воді;

Г   у радості, голубе небо, хмари пливуть.

2.   Укажіть правильне твердження.

До словосполучень завжди входять:

А   додаток і обставина;

Б   головне й залежне слова;

В   підмет і присудок;

Г   однорідні члени речення.

3.   Укажіть правильне твердження.

Спосіб підрядного зв’язку, коли залежне слово вживається в тих самих роді, числі, відмінку, що й головне, називається:

А   приляганням;

Б   уточненням;

В   керуванням;

Г   узгодженням.

4.   У якому рядку спосіб підрядного зв’язку між словами в словосполученні — узгодження?

А   Допомагати батькам, полоти картоплю, мріяти про поїздку;

Б   волога земля, розцвітати пишно, думати про навчання;

В   місто Львів, міська вулиця, дорога до школи;

Г   книжкова полиця, весела хата, довга дорога.

5.   Складним є речення в рядку:

А   Хліб і рушник — одвічні людські символи. (В. Скуратівський)

Б   Благословенна в болях ран степів широчина бездонна. (М. Рильський)

В   Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй. (Л. Костенко)

Г   Люблю я слухати у полі пісні дівочі на зорі. (В. Сосюра)

6.   Укажіть речення зі зворотнім порядком слів.

А   Густо-пречисто висипали зорі на небі. (І. Нечуй-Левицький)

Б   Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки. (О. Гончар)

В   Осінь на землю тихенько спускається. (М. Рильський)

Г   Відшуміло вже літо, і осінь прийшла. (Г. Хорташко)

7.   Установіть відповідність між словосполученнями і їх видами за способом вираження голов­ного слова.

1    дієслівні

2    іменні

3    прислівникові

А   Працювати з батьком, радіти за неї, тричі повторити.

Б    Дуже голосно, недалеко від школи, угорі над головою.

В   Хтось із учнів, сумлінно працювати, здатний працювати.

Г    Затишна галявина, посивілий степ, життєрадісна молодь.

 

8.   Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.

1    додаток

2    означення

3    обставина

А   А дитя осталось, плаче бідне… (Т. Шевченко)

Б    Пілікає нудно десь гармошка. (А. Головко)

В   Так, ти богиня! (І. Франко)

Г    Праця чоловіка годує, а лінь марнує. (Нар. творч.)

 

9.   Виконайте синтаксичний розбір речень.

А   Десь тополі дзвенять у небі України. (П. Перебийніс)

Б   Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами! (В. Сосюра)

Відповідь: 1А; 2Б; 3Г; 4Г; 5В; 6А; 7 — 1А, 2Г, 3Б; 8 — 1Г, 2А, 3Б.

Варіант II

1.   Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів не належать до словосполучень.

А   Світлі ріки, менш уважний, ліс зустрів;

Б   воркування горлиць, дуби кристалі, прилітає осінь;

В   цикання дроздів, буду малювати, бережи природу;

Г   до школи, вечір і ранок, молодь відпочиває.

2.   Укажіть рядок, у якому названо способи зв’язку слів у словосполученні.

А   Відокремлення, звертання, уточнення;

Б   чергування, сполучення, написання;

В   узгодження, керування, прилягання;

Г   вживання, членування, означення.

3.   У якому рядку спосіб підрядного зв’язку між словами в словосполученні керування?

А   Передбачати погоду, пливти до берега, любити Батьківщину;

Б   сидіти на стільці, швидко бігли, рання весна;

В   написаний лист, присів відпочити, доручити справу;

Г   берег річки, тяжко від задухи, прогулянка верхи.

4.   Укажіть розповідне речення.

А   Хто ж од нас у світі дужчий? (П. Тичина)

Б   Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т. Шевченко)

В   Чи совам зборкати орла? (М. Рильський)

Г   Ставні берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди. (М. Рильський)

5.   Укажіть речення зі зворотним порядком слів.

А   Мирослава впала на ноги, не пускаючи своєї зброї. (І. Франко)

Б   Лось стояв між деревами недалеко від просіки… (А. Орлик)

В   Сергій ішов вулицею поволі. (В. Козаченко)

Г   Хтось берізоньку високу ранив на обочині, покотились краплі соку в трави потолочені. (В. Скомаровський)

6.   У якому рядку спосіб підрядного зв’язку між словами прилягання.

А   Зустріч з товаришем, бажання працювати, прикрашений квітами;

Б   співають ідучи, дуже радий, навчилися писати;

В   тихо шумлять, підійшли до авто, голосно співає;

Г   наша школа, щось цікаве, синіючий обрій.

7.   Установіть відповідність між словосполученнями і їх видами за способом вираження го­ловного слова.

1    дієслівні

2    іменні

3    прислівникові

А   Бажання працювати, любов до батьківщини, ковдра з вовни.

Б    Трохи повільно, надзвичайно сумлінно, внизу під мостом.

В   Прочитати братові, плакати тихо, співати з усіма.

Г    Комусь із нас, зупинитися під Харковом, керувати фірмою.

 

8.   Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.

1    додаток

2    означення

3    обставина

А   Нещастя об’єднує людей. (В. Гжицький)

Б    Дорога й праця — сестри рідні і благовісниці живі. (М. Рильський)

В   Починалось літо.

Г    Надворі почало свіжішати. (І. Нечуй-Левицький)

 

9.   Виконайте синтаксичний розбір речень.

А   Стрічний вітер навіть воронові дошкуляє. (Нар. творч.)

Б   У розчинене вікно пливуть медові пахощі розквітлих акацій. (П. Колесник)

Відповідь: 1Г; 2В; 3А; 4Г; 5Г; 6Б; 7 — 1Б, 2В, 3А; 8 — 1А, 2Б, 3В.

 

§ ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

§ ІV.  Підсумки уроку

Заключна бесіда.

— Чи впоралися ви з роботою?

— У чому відчули труднощі?

— Як ви їх подолали?

Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 14589 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: