Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Урок № 23 Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета

Урок № 23

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета

Мета: закріпити й поглибити знання учнів про просте речення; формувати вміння відрізняти односкладні речення від двоскладних; використовувати різні за будовою речення у власному мов­ленні

Очікувані результати: учні вміють виділяти односкладні речення з-поміж інших видів речень; відрізняють односкладні речення від двоскладних; визначають типи односкладних речень; використовують різні за будовою речення у власному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Типи односкладних речень»

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Фронтальне опитування.

— Який зв’язок між синтаксисом і пунктуацією?

— Навіщо використовують у мовленні словосполучення?

— Що таке речення?

— Які види речень ви знаєте? Наведіть приклади.

— За якими ознаками розрізняють речення?

— Які члени речення називають головними і чому?

— Які є види другорядних членів речення?

3.   Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення. У кожному з них укажіть граматичну основу. Позначте речення із двома головними членами та з одним голов­ним членом.

Йдучи, міркую сам-таки з собою. (Т. Шевченко) По росах крапелястих ніч дзвони на коромислі несе. (А. Кащенко) Червоний світ од блискавки ніби запалив пожежу на горах і долинах. (І. Нечуй-Левицький) Ось наша школа. (Ю. Збанацький) Надворі смеркало й сутеніло. (І. Нечуй-Левицький) Веселі очі дивляться по-дитячому свіжо й безтурботно. (Є. Гуцало)

§ IІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Для того щоб охарактеризувати односкладні речення, уміти правильно й доцільно вживати їх в усному й писемному мовленні, щоб збагатити наше мовлення, зробити його яскравішим, виразнішим, ми повинні опанувати знаннями про односкладне речення.

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

§ 1.   Опрацювання таблиці «Типи односкладних речень».

Типи односкладних речень

Типи речень

Засоби вираження головного члена

Значення головного члена

Приклади

Означено-особові

дієслово в 1-й та 2-й особі однини чи множини дійсного або наказового способу

повідомляє про дію конкретної особи, на яку вказує особове закінчення дієслова (діяч — я, ти, ми, ви)

П’ю життя моє спрагнено-радо. (Є. Маланюк)

Неозначено-особові

дієслово у 3-й особі множини теперішнього чи майбутнього часу або у формах множини минулого часу

повідомляє про дію, виконувану невизначеною або умисне не названою особою

Продають фіалки, сині, наче очі. (В. Сосюра)

Узагальнено-особові

дієслово у 2-й особі однини дійсного або наказового способу, рідше у 1-й та 2-й особі множини, 3-й особі однини теперішнього або майбутнього часу

повідомляє про дію, виконувану особою, яка мислиться узагальнено

3 вогнем не
жартуй! (Нар. творч.)

Безособові

безособове дієслово, особове дієслово в безособовому значенні, безособова форма на
-но, -то в поєднанні зі зв’язкою бути (яка може бути пропущена); слова нема (немає), не було, не буде, при яких є додаток у Р. в.

передає дію, стан незалежно від будь-якої особи

Нам наказано йти. (В. Сосюра)

Називні

іменник у Н. в.

стверджує наявність предметів, явищ

Пороги, вежі, мури, брами… (В. Сосюра)

 

§ 2.   Практична робота.

Прочитайте речення. Визначте, які з них односкладні, а які двоскладні. Поясніть чому. Користуючись таблицею «Типи односкладних речень», визначте тип кожного односкладного речення.

Чесне діло роби сміло. (Нар. творч.) Як дбаємо, так і маємо. (Нар. творч.) На другий день тільки про це й говорили. (О. Довженко) Гуляє вітер-шелестій із батьківського лугу. (А. Малишко) Весна. Теплінь. Жайворонки в небі. (І. Цюпа) І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. (А. Малишко) Я чую смутку пальці крижані. (Л. Костенко) Вітерцем дихнуло з далини. (П. Дорошко) Попід льодом геть загуркотіло. (Т. Шевченко)

§ 3.   Слово вчителя.

1)   Відмінність односкладних речень від двоскладних.

На відміну від двоскладних речень, у яких обов’язково повинні бути два головні члени — і підмет, і присудок, в односкладних є лише один головний член.

2)   Типи односкладних речень.

Залежно від того, чим виражений головний член і наскільки виразно він указує на діяча, односкладні речення поділяють на 2 типи: з головним членом — присудком (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові); з головним членом — підметом (називні). Суть цих речень великою мірою розкривається в їхніх назвах.

3)   Поширені й непоширені односкладні речення.

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними й поширеними. Тобто в поширеному односкладному реченні головний член поширюється другорядними членами.

4)   Синтаксис односкладного речення.

Односкладні прості речення можуть бути частинами складного речення. Наприклад: Хоч була рання весна, але надворі вже було гаряче. (І. Нечуй-Левицький) Друга частина цього складного речення — односкладне, безособове.

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Тренувальні вправи.

1)   З поданих речень випишіть тільки односкладні.

Я не хочу нудно скніти. (Б. Грінченко) Наливайся земними силами! Вдосталь радощів зачерпни! (В. Симоненко) Підіймаюсь на зоряні схили і рукою торкаюся неба. (Л. Забашта) І хочеться всю землю обійняти. (В. Симоненко) В мені любові наче більше стало. (Д. Пав­личко) Ходім! Я напою тебе Дніпром. Я нагодую очі твої степом. (Л. Костенко) Зоря любистком пахне над Дніпром. (Б. Олійник)

2)   Спишіть. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу. Укажіть односкладні речення, визначте їх тип.

Підклавши руки під голову, до ранку дивлюся в склепіння своєї душі. Там сходить сонце, слово і люди. Мене куплять і спродувать не раджу. А мені ж, може, просто хочеться щастя. А темрява! Іду, не спотикаюсь. Мене спалить у вас немає змоги. Тепер Жар-птиці не буває. Жар-птицю будень убиває.

(Із тв. Л. Костенко)

3)   Спишіть. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Визначте вид односкладних речень, що є частинами складних.

Духу народу незборима сила, коли не ждуть манни з неба, а товчуть просо, не заглядають комусь до рук, а діють. (Ю. Яновський) Природу можна ошукати, коли ти маєш душу ката. (П. Перебийніс) Вогню не погасить вогнем, дощем не налякати зілля. (Л. Полтава) Плаче хмаринка мала, що більше не буде тепла. (В. Сторожук) Людину тоді помічають, як знаходить вона себе. (Р. Кудлик) Куди не гляну — літо спом’яну. (І. Гнатюк) Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине! (Леся Українка)

2.   Розподільний диктант.

Розподіліть у колонки типи односкладних речень: 1 — означено-особові; 2 — неозначено-особові; 3 — узагальнено-особові; 4 — безособові; 5 — називні.

Люби життя у боротьбі щоденній. (Л. Забашта) Ведуть коня вороного. (Т. Шевченко) Пахне терпкою ожиною в лісі. (Д. Луценко) Поживемо — побачимо. (Нар. творч.) Холодний день. Обвітрена блакить. (М. Луків) Вище себе не скочиш. (Нар. творч.) У нашій сім’ї дуже шанували лелек. (Ю. Збанацький) Знай ціну і дружбі, й ворожнечі. (Д. Луценко) Козацькому роду нема переводу. (Нар. творч.) Тиша. Озеро. Туман. Зілля приклади до ран. (А. Ковальчук)

§ VІ.  Підсумки уроку

Тестове завдання.

Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх типами.

1    безособове

2    неозначено-особове

3    узагальнено-особове

4    означено-особове

5    називне

А   Бережіть честь змолоду. (Нар. творч.)

Б    Хати хитало течією. (О. Довженко)

В   Село. Обійстя. Мальва край воріт. (Є. Гуцало)

Г    Шануй батька свого і матір свою. (З Біблії)

Д   Ударили у дзвін, народу сповістивши перемогу. (Л. Забашта)

Е   Зеленіють по садочку черешні та вишні… (Т. Шевченко)

 

Відповідь: 1Б; 2Д; 3А; 4Г; 5В.

 

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

Скласти усний твір-опис осіннього ранку, уживаючи односкладні речення.

§ VІ.  Підсумки уроку

Тестове завдання.

Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх типами.

1    безособове

2    неозначено-особове

3    узагальнено-особове

4    означено-особове

5    називне

А   Бережіть честь змолоду. (Нар. творч.)

Б    Хати хитало течією. (О. Довженко)

В   Село. Обійстя. Мальва край воріт. (Є. Гуцало)

Г    Шануй батька свого і матір свою. (З Біблії)

Д   Ударили у дзвін, народу сповістивши перемогу. (Л. Забашта)

Е   Зеленіють по садочку черешні та вишні… (Т. Шевченко)

 

Відповідь: 1Б; 2Д; 3А; 4Г; 5В.

Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 11721 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: