Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Урок № 16 Другорядні члени речення. Додаток

Урок № 16

Другорядні члени речення. Додаток

Мета: закріпити відомості про другорядні члени речення, формувати вміння правильно їх уживати; ознайомити учнів зі способами вираження додатка; розвивати логічне та образне мислення

Очікувані результати: учні вміють розрізняти головні й другорядні члени; визначають другорядні члени (додаток, означення, обставину) в реченнях; правильно визначають способи вираження та види додатків.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Другорядні члени речення»

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Бесіда.

— Які є головні члени речення?

— Як визначити підмет?

— Які способи вираження підмета вам відомі?

— Як виражається простий дієслівний присудок?

— Якими частинами мови виражається основна частина в складному іменному присудку?

— Які дієслова виступають у ролі зв’язок?

— У чому полягає особливість узгодження присудка з підметом. Наведіть приклади.

3.   Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення. Вставте замість крапок пропущені букви чи знаки. Підкресліть головні члени речення. Укажіть способи їх вираження.

Карпо був ш..рокий у плечах, з бат..ківс..кими карими гострими очима, з блідуватим лицем. (І. Нечуй-Левицький) Починав ж..вріти схід сонця. (І. Нечуй-Левицький) Чимало води ..текло в Дунаї з того часу. (М. Коцюбинський) Добре ім..я — найкраще багатство. (Нар. творч.)

§ IІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Мовний експеримент.

Спробуйте розповісти про свої канікули, уживаючи речення, що складаються тільки з головних членів. Якого висновку можна дійти щодо ролі другорядних членів у мовленні?

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Опрацювання таблиці «Другорядні члени речення».

2.   Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Складіть за таблицею «Другорядні члени речення» 8–10 реплік.

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Інтелектуальна розминка.

З’ясуйте, хто чи що в цих реченнях є діячем і кого чи чого стосується названа дія.

Ніч темна людей всіх потомлених скрила під чорні, широкії крила. (Леся Українка) Рідні пісні навівали на нього багато споминів. (О. Гончар) Його кашель чув увесь куток. (О. Довженко)

2.   Гра «Знайди зайве речення».

Укажіть речення, у якому немає додатка.

Темна хмара озвалася громом гучним. Золоті верболози розплели свої коси. Зайшов гарний хлопець. Ми пішли в ліс. Пастух пригнав із поля худобу.

3.   Вибірково-розподільна робота.

З’ясуйте, у яких словосполученнях у ролі залежних слів виступають іменники у формі: знахідного відмінка, інших непрямих відмінків. Заповніть подану таблицю. Назвіть вид словосполучення за способом вираження головного слова. Яке словосполучення є «зайвим»? Свою думку обґрунтуйте.

Прямі додатки

(виражені іменниками у формі знахідного відмінка)

Непрямі додатки

(виражені іменниками у формі непрямих від­мінків, окрім знахідного)

 

 

 

Запалити вогонь, сюжет твору, зображено квіти, архітектура палацу, зберегти риси архітектури, поєднання звуків, символ життя, будівництво парку, елемент пейзажу, зведено будинок, зображення рослинності, динаміка життя, талант художника, ухвалити рішення, причина явища, освітлений сяйвом, сучасники художника, здобувати освіту, прообраз героїні.

4.   Тренувальна вправа.

У поданих реченнях знайдіть додатки. Визначте, від якого члена речення вони залежать, якою частиною мови виражені.

Принесу до хати чорнобривці. (В. Ткаченко) Вона підійшла до кіоску і купила два бутерброди. (О. Донченко) Дідо Капуш перестав з нього насміхатися. (Б. Харчук)

5.   Робота з текстом.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

§ VI.  Підсумки уроку

Робота в парах.

Письмово складіть запитання за вивченою темою (4–6) і зробіть взає­мооцінювання відповідей.

Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 4101 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: