Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Урок № 11 Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета

Урок № 11

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення.
Способи вираження підмета

Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета; формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, у яких би підмет виражався різними способами

Очікувані результати: учні розрізняють головні й другорядні члени; визначають види присудків, додатки, означення та обставини в реченнях, способи вираження підмета; уміють знаходити в реченні граматичну основу; складають речення, у яких би підмет виражався різними способами.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «Головні члени речення», «Способи вираження підмета»

Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

§ I.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Фронтальне опитування.

3)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Практична робота.

Зробіть синтаксичний розбір речення. Що ви знаєте про головні та другорядні члени складного речення?

Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. (М. Коцюбинський)

§ II.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Ми повинні навчитись правильно будувати висловлювання, знаходити в реченнях головні та другорядні члени; розвивати уважність, логічне мислення.

§ ІІІ.  Формування вмінь та навичок

§ 1.   Опрацювання таблиці «Головні члени речення».

Головні члени речення

Підмет

Присудок

Означає предмет, про який ідеться

Означає дію предмета чи що говориться про нього

простий

складений

простий

складений

Одне слово

Словосполучення

складений

дієслівний

складений

іменний

хто?

що?

хто?

що?

що робить?

що робить?

який предмет?

хто він такий?

що він таке?

Іменник у Н. в. (слова інших частин мови, які перейшли в іменник)

Дієслово

Допоміжне дієслово + неозначена форма дієслова

Дієслово-зв’язка + іменна частина (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієприкметник)

Займенник у Н. в.

Неозначена форма дієслова

Числівник

Словосполучення

Літо вже наприкінці було теплим.

(А. Тесленко)

Встають будови до небес. (М. Рильський)

Я так люблю сі5яти. (О. Довженко)

Земля бралась ожеледицею. (О. Гончар)

 

§ 2.   Практична робота.

Прочитайте текст. Визначте його стилістичну належність. Свою думку аргументуйте. Знайдіть і підкресліть головні члени речення.

Історія України сьогодні — одна з найбільш занедбаних українознавчих дисциплін у нашій Батьківщині. З болем писав Олександр Довженко, що українці позбавлені історії. Протягом десятків років невблаганна система робила все можливе, щоб позбавити нас минулого, деформувати його й узалежнити від російської імперії. Михайло Брайченський констатував «своєрідну інтерпретацію» історії України, мовляв, «виходило, що протягом багатьох століть український народ боровся проти власної національної незалежності, що всі ті, хто кликав його на боротьбу за національну незалежність, були найлютішими ворогами українського народу».

Більшість підручників з історії України висвітлюють події до початку ХХ століття. «Нарис історії України» охоплює події від найдавніших часів до нинішнього дня.

(З енциклопедії)

§ 3.   Опрацювання таблиці «Способи вираження підмета».

Способи вираження підмета

Засоби вираження

Приклади

Іменник у Н. в. (слова інших частин мови, які перейшли в іменник)

Юрко випустив каченят у великий ящик. (Є. Гуцало) Серед неба горить білолиций. (Т. Шевченко)

Займенник у Н. в.

Я так люблю тебе, мій краю... (В. Сосюра)

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Любити — це велика радість. (П. Дорошко)

Числівник

Шість ділиться на два.

Словосполучення

Троє сторіч нас побратало. (М. Рильський)

Павлусь і Ганна дуже один одного любили. (А. Чайковський)

 

§ 4.   Слово вчителя.

1)   Підмет — діяч у реченні.

Підмет називає діяча й відповідає на питання хто? що?. Діячем у реченні може виступати будь-який предмет чи опредмечена дія або ознака, яким приписується якась дія, стан або змінна ознака.

2)   Як перевірити правильність визначення підмета?

Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, зробимо спробу замінити його займенниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо в реченні така заміна можлива, то це підмет, якщо ні — то це додаток або звертання.

3)   Поширення підмета займенниками.

(Схему синтаксичного розбору див. у «Наочних матеріалах».)

Підмет, виражений іменником, інколи поширюється займенниками сам, весь і становить разом із ними один член речення. Наприклад: Сам директор був присутній на зборах. Усі учні працювали дружно.

§ 5.   Тренувальні вправи.

1)   Складіть речення, зробивши подані слова й сполучення слів підметами.

Ранок, хто, брат із сестрою, один з учнів, багато днів, Ігор Іванович, Чумацький Шлях, жити, «Зоре моя вечірняя».

2)   Визначте підмети в поданих реченнях. Укажіть їх вид. Свою думку аргументуйте.

Батько з сином пішов на панський тік молотити. (І. Нечуй-Левицький) Батько з сином думали, думали, де б узяти грошей. (І. Нечуй-Левицький)

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

2.   Тренувальні вправи.

3.   Коментоване письмо.

4.   Творче завдання.

Подані сполучення слів уведіть у речення так, щоб вони виступали в ролі підметів. Визначте їх вид та спосіб вираження. Підкресліть у складених реченнях граматичні основи.

Пекти раків, степ та воля, Запорозька Січ, гурт козаків, Богдан Хмельницький, задирати носа, дінь-дзінь, «Наша пісня, наша дума не вмре, не загине».

5.   Вибірково-розподільна робота.

6.   Пошукове завдання.

Запишіть, добираючи з довідки й вставляючи замість крапок пропущені підмети. Поясніть, як їх добирати.

У Спасівці жив славний козацький … Судаків. Серед тихої ночі залунав церковний … на тривогу. (А. Чайковський) Там випасалися … (І. Ле) Якось … довго радилися, ходили чогось поза табором, дивилися на верхівки дерев. (Ю. Збанацький) Одного разу … задала нам письмову роботу. … не раз стрибав у мріях. (А. Дімаров) … розповіді про старовину завжди цікаво. (Із журналу) Надвечір … була виконана. (Із журналу)

Довідка: слухати, рід, Галина Іванівна, табуни коней, уся робота, дзвін, я, дід і онук.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

Із художньої літератури виписати прості двоскладні речення (5–7). Підкреслити в них головні члени речення.

§ VI.  Підсумки уроку

1.   Заключна бесіда.

— Якою була мета уроку?

— Чи досягли ми її?

— Над чим вам хотілося б попрацювати додатково?

2.   Гра «Склади слово».

І

Т

О

Р

У

Д

М

 

К

П

Е

П

И

Д

С

 

Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 8370 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: