Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 8 клас

Тематичні контрольні роботи для учнів 8 класу з поглибленим вивченням української мови
ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

В.М. Жиденко

Тематичні контрольні роботи
для учнів 8 класу з поглибленим вивченням української мови

Навчальний посібник

Синява - 2015
Жиденко Валентина Михайлівна. Тематичні контрольні роботи для учнів 8 класу з поглибленим вивченням української мови. – Синява, 2015

Навчальний посібник

Рекомендовано методичною радою методичного кабінету відділу освіти Рокитнянської райдержадміністрації (Протокол № 2 від 07.10.2015 року)

Рецензент: Кабан Л.В., вчений секретар КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Жиденко В. М. Тематичні контрольні роботи для учнів 8 класу з поглибленим вивченням української мови

Тестові завдання посібника розроблено на зразок матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання.
Завдання для тематичного оцінювання охоплюють матеріал, що вивчається за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2009.
Пропоноване видання допоможе вчителеві здійснити ефективний кон¬троль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі — зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового їх вирішення.
Для вчителів української мови та учнів 8 класу філологічного профілю.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………... 4
Словосполучення……………………………………………………… 7
Речення як синтаксична одиниця………………………………….. 12
Головні члени речення……………………………………………….. 18
Другорядні члени речення……………………………………………. 24
Односкладні речення. Неповні речення……………………………... 30
Речення з однорідними членами……………………………………... 36
Речення із звертаннями, вставними словами (сполученнями слів, реченнями).............................................................................................. 43
Речення з відокремленими членами…………………………………. 50
Відповіді.................................................................................................... 57
Література…………………………………………………………….. 61

Завдання до тематичних робіт у 8 класі укладені відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови й охоплюють усі передбачені нею лінгвістичні теми.
Протягом навчального року пропонується провести вісім тематичних атестацій. Оцінюванню підлягає матеріал таких тем:

1. Словосполучення.
2. Речення як синтаксична одиниця.
3. Головні члени речення.
4. Другорядні члени речення.
5. Односкладні речення. Неповні речення.
6. Речення з однорідними членами.
7. Речення із звертаннями, вставними словами (сполученнями слів, реченнями).
8. Речення з відокремленими членами.

Оцінювання

За виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді (частина І) учень може отримати 0 або 0,5 бала.
За виконання кожного завдання з вибором трьох правильних відповідей (частина II) учень може отримати 0, 1, 2 або 3 бали.
За виконання завдання на встановлення відповідності (частина III) учень може отримати 0, 1, 2, 3, або 4 бали.
За виконання завдання відкритої форми (частина IV) учень може отримати від 0 до 9 балів
Таким чином, загальна максимальна кількість отриманих балів може бути від 23 до 24. Оцінка учня за виконання роботи вираховується шляхом поділу отриманих балів на 2. Наприклад: учень указав 18 правильних варіантів відповідей, тоді його оцінка становитиме 9.

Критерії оцінювання контрольного тесту
23-24 бали 12 б. 12-11 балів 6 б.
22-21 бали 11б. 10-9 балів 5 б.
20-19 балів 10 б. 8-7 балів 4 б.
18-17 балів 9 б. 6-5 балів 3 б.
16-15 балів 8 б. 4-3 балів 2 б.
14-13 балів 7 б. 2-1 бали 1 б.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Варіант 1
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вкажіть рядок з іменними словосполученнями
А виконати доручення, виорати поле
Б будинок над озером, сонячний день
В ходити по саду, п’ять днів
Г припасти до землі, вивчив уроки
Д вдвічі краще, байдики бити
2. Вкажіть рядок із синонімічними словосполученнями
А кручені паничі, дитячий садок
Б волошки в житі, ходити босоніж
В білий лебідь, кліпати очима
Г батьків заповіт, заповіт батька
Д мокрий від дощу, три олівці
3. Вкажіть рядок із поширеними словосполученнями
А багряна височінь, наперекір волі
Б полинути у височінь
В летіти над землею, мрія про літо
Г турбуватися про батьків, будуть читати
Д линути думками у височінь, слухати цікаву лекцію
4. Позначте словосполучення з узгодженням
А ходити швидко, барвиста райдуга
Б ставить на землю, вийшли в поле
В жити в Черкасах, любити природу
Г народний подвиг, тепла вода
Д хліб і сіль, людська совість

Завдання з вибором трьох правильних відповідей
5. Позначте словосполучення з керуванням
А читати книгу, любити маму
Б журавлиний клич, сміятися голосно
В схожий на батька, розв’язувати задачу
Г зустріч із другом, думати про роботу
Д осінній день, зелена трава
Е короткі канікули, сільська школа
6. Позначте словосполучення з приляганням
А зіграй мені, спав сидячи
Б красива осінь, пити молоко
В вчитися добре, говорити тихо
Г писати лежачи, йти далеко
Д грітись на сонці, червоні маки
Е стрибнути високо, глибоко пірнути
7. Укажіть правильно побудовані словосполучення
А читати книга, пити молоко
Б побачити трьох друзів, сидіти на дереві
В принести води, надія на зустріч
Г слідопити шкільний, добрий урожай
Д сміятися весело, блакитне небо
Е супутник небо, давні символи

Завдання на встановлення відповідності
8. Установіть відповідність між словосполученням та морфологічним вираженням у ньому головного слова
1 іменник А дещо з речей
2 прикметник Б мокрий від дощу
3 займенник В крик чайки
4 дієслово Г п’ять годин мужності
Д летіти над землею

Робота з текстом
9. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання
(1) Рідний край! (2) Дорога серцю земля батьків і прадідів наших. (3) Оспівані в піснях народні безмежні степи, зелені ліси й доли, високі блакитні небеса. (4) Хіба є що в світі краще за це миле серцю розвілля, хіба є що на світі дорожче за Вітчизну? (За І.Цюпою).
А Укажіть речення, у кожному з яких є іменникові словосполучення
Б Укажіть речення, у яких є прислівникові словосполучення
В Укажіть речення, у якому можна виділити п’ять словосполучень

Творча робота
10. Напишіть твір-мініатюру на тему «Буду я природі другом ». Виділіть у кожному реченні словосполучення, визначте способи зв’язку слів у словосполученнях

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Варіант 2
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Позначте рядок словосполучень, де головне слово стоїть перед залежним
А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий
Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається
В зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово
Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків
Д скосили жито, комусь із дорослих, надто яскравий
2. Позначте поширені словосполучення
А росли обабіч дороги, холодна зима
Б прошив тканину впоперек, лежати горілиць на траві
В упродовж трьох тижнів, віддати людям
Г постійно байдики бив, зробити з мухи слона
Д таки послухала мене, виконана робота
3. Укажіть рядок із фразеологічними словосполученнями
А дерева посадимо, пташиний спів
Б накивати п’ятами, тримати язик за зубами
В простягнув руку, упав з дуба
Г прикрасили квітами, заквітчала землю
Д блідий від страху, швидко йти
4. Укажіть поєднання слів, які не є словосполученнями Укажіть поєднання слів, які не є словосполученнями.
А будемо намагатись, співала чи танцювала
Б сиди тут, вікно зліва
В шумлять сади, прийшла весна
Г зібрали врожай, щедра осінь
Д сонячний день, напишу докладно;
Е їм легко, колючий їжачок

Завдання з вибором трьох правильних відповідей
5. Укажіть словосполучення, у яких залежне слово стоїть перед головним
А у її кімнаті, цікавий за змістом
Б зненацька виринув, глибоко засмучений
В десь загубили, швидко читає
Г біліє навкруги, турбуватися про брата
Д сповнений ніжності, березовий гай
Е остаточно вирішили, знайдена книжка
6. Укажіть дієслівні словосполучення
А найвище стрибнув, припорошений снігом
Б звичка сперечатися, цікаво розповідає
В згадую дитинство, рушити спроквола
Г швидко проросли, побувати в горах
Д тренування м’язів, шалений успіх
Е вплив атмосфери, у лівій руці
7. Укажіть правильно побудовані словосполучення
А дякуємо вас, чиста сльоза
Б рухалися до колу, не чути промови
В хворів грипом, місячна ніч
Г насміхалися над ним, знущатися з когось
Д завдати прикрощів, дякувати сестрі
Е вибачте мені, лебедина пісня

Завдання на встановлення відповідності
8. Установіть відповідність між словосполученням та морфологічним вираженням у ньому головного слова
1 іменник А схожий на батька
2 прикметник Б нікому з вас
3 займенник В трохи далекувато
4 прислівник Г учора приїхали
Д їхня пропозиція

Робота з текстом
9. Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання
(1) Осіннє небо було прозоре, тихе. (2) На заході під безхмарним небом стояло здорове золоте сонце. (3) Під його скісним промінням сяяло жовте листя лип та беріз. (4) Червоні черешні полум’ям горіли на сонці. (За М.Коцюбинським).
А Укажіть речення, у яких можна виділити по два словосполучення.
Б Укажіть речення, у кожному з яких є іменникові словосполучення.
В Укажіть речення, у якому можна виділити чотири словосполучення.

Творча робота
10. Напишіть твір-мініатюру на тему «Барви осені». Виділіть у кожному реченні словосполучення, визначте типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

ВІДПОВІДІ
1.Словосполучення
Оцінювання контрольного тесту
Тип завдання Завдання закритої форми Завдання
відкриитої форми
3 вибором однієї правильної 3 вибором трьох правильних відповідей На встанов-лення відпо-відності
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Варіант 1 Б Г Д Г А,В,Г В,Г,Е Б,В,Д А-3, Б-2, В-1, Д-4 А-1,2,3,4
Б-4
В-2
Варіант 2 Г Б Б А Б,В,Е А,В,Г Г,Д,Е А-2, Б-3,
В-4, Д-1 А-1
Б-1,2,3,4
В-4
Кількість
балів 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3 4 3 6

Джерело: http://1. Авраменко О. М., Блажко М. Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. - К.: Генеза, 2010
Категорія: Українська мова 8 клас | Додав: valja68 (06.11.2016) | Автор: Валентина E
Переглядів: 2133 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: