Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 7–8 Тема. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, - то
Уроки № 7–8
Тема. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, - то (загальне ознайомлення).
Мета: ознайомити учнів з особливими формами дієслова, формувати вміння школярів
вирізняти особливі форми дієслова в реченні; вчити доречно використовувати
їх у мовленні; збагачувати словниковий запас; удосконалювати культуру усного
й писемного мовлення; розвивати у дітей уміння аналізувати, порівнювати; ви ­
ховувати любов до рідного краю, історичного минулого нашої країни.
Очікувані результати: учні вміють вирізняти особливі форми дієслова в реченнях, доречно ви­
користовують їх у мовленні, збагачують словниковий запас; уміють правильно
використовувати форми дієслів у мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда з учнями. ;
— Яка частина мови називається дієсловом?
— Назвіть граматичні категорії дієслова.
— У чому полягає синтаксична роль дієслів?
Практична робота. ;
Прочитайте уривок із поезії Тараса Шевченка, визначте дієслова, по-ставте до них питання.
...І про Україну
розмовляють, розказують,
як Січ будували,
як козаки на байдаках
пороги минали,
як гуляли по синьому,
грілися в Скутарі,
та як, люльки закуривши
в Польщі на пожарі,
в Україну верталися.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Проблемне завдання. ;
Порівняйте подані форми дієслова. Чому одні форми називаються
неозначеними, а інші — особовими? Свою думку доведіть.
Працюю — працювати, дивлюсь — дивитися, возиш — во-зити, сіють — сіяти.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 4, 5; впр. 70 (усно), 80 (письмово).
[2] § 5, 6; впр. 48 (письмово), 54 (письмово).
Опрацювання таблиці. ;
Ф ОРМ и ДІ є С л ОВА
Назва форми Загальне значення На яке питання відповідає Приклади
Неозначена форма Дія, стан або процес Що робити?
Що зробити?
читати
прочитати
Особове дієслово Дія, стан предмета Що роблю?
Що робив?
Що зроблю?
Що буду робити?
читаю
прочитав
прочитаю
буду читати
Дієприкметник Ознака предмета за
дією
який? яка? яке? які? прочитаний
працюючий
Безособова форма
на -но, -то
Дія, яку сприймаємо
як результат
Що зроблено? прочитано
вишито
Дієприслівник Додаткова дія, озна ­
ка, обставина дії
Що роблячи?
Що зробивши?
читаючи
прочитавши
Практична робота. ;
визначте, до яких форм дієслова належать виділені в прислів’ях і за -гадках слова.
Не можна ледарювати , коли всі працюють. Ніколи не треба
нехтувати товариською допомогою. Що написано пером, того не виволо-чиш волом. Є крила — не літаю , ніг не маю, а гуляю. (Вітер. ) Дарованому
коню в зуби не дивляться. Згаяного часу і конем не доженеш. Хто
боком спить, а лежачи їсть. ( Свиня. ) (Нар. творч. )
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть дієслівні форми, що мають
стилістичне забарвлення.
До нас ходіте усі, хто за правду не жалує життя отдать.
(Леся Українка) Епоху, де б душею відпочить, з нас кожен має право
вибирати. Холодний вітер віє на світанні, та злото дня на сході
вироста. (М. Рильський) Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день.
Ми співаєм, дзвоном зустрічаєм: день!.. Линьте, хмари, ой при-линьте, хмари,— ясний день. Окропіте, нас ошелестіте: день!
(П. Тичина) Смужка сонця тонко пурпурова далекий обрій пензликом
торка. Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по
землі моїй. Стоїть у ружах золота колиска. Блакитні вії хата
підніма. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш — то
уже навіки. ( Із тв. Л. Костенко )
2. Подані дієслова запишіть у неозначеній формі.
Читай, робімо, купаєшся, заспіваймо, розв’язуємо, вико -нуєш, підлітаємо, переносила, співали, вивчаю, ходитиму, гра -лась.
3. Запишіть подані речення, визначте форми дієслів. Яким членом ре-чення вони виступають?
Боротись з серцем — теж відвага. (М. Стельмах) Люблю Вкраїну
щирим серцем. (В. Сосюра) На розбуджену землю впадуть первоцвіти
(С. Кононенко) Розорано й розорено стерню, що вже, здається, й не
уродить колос. (Є. Гуцало ) Лис собі в вечірню пору з діточками коло
двору, розмовляючи, гуляв. (І. Франко) Буду я навчатись мови зо-лотої. ( А. Малишко )
Вибірково-розподільний диктант. ;
випишіть у дві колонки дієслова: 1 — особові, 2 — безособові.
Цю історію хочеться казати найдорожчими словами, що
даються людині в рідкі, неповторні години.
Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де
дів чина воду брала, і поставити слова чистими рядами, щоб не-забутнє вигравало в них, як сонце на Великдень, і радувало
людські серця у великі і трудні часи.
Хотілось би вишити слова, мов червоні квіти на холодних
рушниках, і розвішати рушники в кожній хатині, аби хто на
них не глянув, з якого боку не зайшов, щоб вони завжди були
непорочними, як говорила колись про себе моя скорботна мати.
(О. Довженко )
Творче завдання.
Перепишіть фразеологізми, на місці крапок вставте дієслова, які б
підходили за змістом.
Черв’ячка... (заморити). І кури не... (клюють). Хоч гре -блю... (гати). Як кіт... (наплакав). Ніде голці... (впасти). Кирпу...
(гнути). Байдики... (бити). Мало каші... (їв). Як у рот води...
(набрав). Крізь пальці... (дивиться). (Пропускати) ...мимо вух.
(Потрапляти) ... під удар. (Лізти) ... поперед батька в пекло. І за
холодну воду не... (береться).
V. Довашнє зА вдА ння
[1] § 4, 5; впр. 72, 84 (письмово).
[2] § 4, 6; впр. 50, 56 (письмово).
Індивідуальне завдання. виписати десять речень із художньої літера -тури з різними формами дієслова.
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Заключна бесіда. ;
— Що, на вашу думку, вдалося на уроці, а над чим іще
треба попрацювати?
— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 7104 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: