hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 47–48 Тема. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення.
Уроки № 47–48
Тема. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники
доконаного і недоконаного виду, їх творення.
Мета: пояснити учням матеріал про вид та час дієприслівників доконаного і недокона­
ного виду, сформувати вміння визначати вид і час дієприслівників, правильно
вживати їх у мовленні; розвивати творчу уяву, орфографічну пильність; вихову ­
вати любов до природи, бережливе ставлення до неї, любов до мови
Очікувані результати: учні вміють визначати вид і час дієприслівників; уміють утворювати діє­
прислівники доконаного і недоконаного виду; правильно вживають їх у мов­
ленні; визначають граматичні ознаки дієприслівника; пишуть правильно діє­
прислівники з вивченими орфограмами.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Що таке дієприслівник?
— Які ознаки дієслова та прислівника він має?
— У чому полягає синтаксична роль дієприслівника?
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Проблемне завдання. ;
доведіть або спростуйте твердження.
Дієприслівники недоконаного виду можуть виступати лише
в значенні теперішнього і майбутнього часу, а дієприслівники
доконаного виду можуть виражати минулий час.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
розгляньте таблицю і спробуйте розповісти про дієприслівники до-конаного і недоконаного виду. Свої міркування проілюструйте при-кладами.
Д І є ПР и С л ІВНи К и ДОКОНАНО гО І Н е ДОКОНАНО гО В и ДУ
Вид
На яке питан -ня відповідає
Від якої основи
твориться
За допомогою
яких суфіксів
Приклади
Недоконаний що роблячи? теперішнього часу -учи ( -ючи ) від
І дієвідміни;
-ачи ( -ячи ) від
ІІ дієвідміни
Кажуть — кажучи,
полюють — полюючи;
служать — служачи,
сидять — сидячи
Доконаний що зробивши? неозначеної
форми дієслова
доконаного виду
-вши, -ши Згадати — згадавши,
добігти — добігши
Робота з підручником. ;
[1] § 28; впр. 320, 321, 323 (письмово).
[2] § 21; впр. 168, 169, 171 (письмово).
Практична робота. ;
від поданих дієслів утворіть дієприслівники доконаного і недокона-ного виду, виділіть суфікси. Зробіть висновки.
Залишати, ламати, забивати, вчити, творити, ходити, летіти,
умиватися, допомогти, стояти, витерти, змішати, працювати.
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Спишіть речення, підкреслюючи та визначаючи вид дієприслівни -ків. Назвіть суфікс, за допомогою якого утворений кожний дієпри-слівник.
Настав день, коли вода річки потекла по каналу, даючи
життя новим садам, виноградникам і полям. Прибувши в до-лину річки, цар Урарту навіть відклав жертвоприношення. По -кликавши до себе різьбяра по каменю, наказав йому висікти
пам’ятний напис. Висікаючи ці рядки, різьбяр, певно, бачив
перед собою тисячі виснажених, схудлих від голоду людей, які
спорудили канал, маючи в руках лише залізну кирку і молот.
Прочитавши напис, ми розуміємо, що невідомі будівельники
увічнили пам’ять про себе. (Із журналу )
2. Спишіть, додаючи до кожного поданого дієслова утворений від нього
дієприслівник. визначте вид дієслова і дієприслівника.
Несуть, подорожують, планують, бачать, дзвонять, підносять.
167
Подолати, зняти, звірити, пробігти, пролізти.
3. Спишіть речення, одне з дієслів, що називає менш важливу, додатко -ву дію, замінюючи дієприслівником недоконаного виду.
Вітер шаленів, збирав зливу бризок з морської поверхні.
Хвилі гуляли по кормі, заливали людей по коліна. Засвистів ві-тер, зривав хмари снігу. Люди плигали навколо пароплава, диву -вались зі своїх власних тіней. Мінився місяць, ховавсь у сніговій
імлі. (За М. Трублаїні )
4. д о поданих слів доберіть синоніми із довідки. Зі словами синоніміч-ного ряду складіть речення.
Безперестанку, повільно, мерехтливо, наввипередки, щиро,
нещиро, похмуро.
Д о в і д к а: блимаючи, випереджаючи один одного, кривлячи
душею, мигаючи, невгаваючи, не вщухаючи, не лукавлячи, не
поспішаючи, не хапаючись, хмурячись.
Творче завдання. ;
Складіть речення на тему «Збереження рідного слова, шана до мови»,
використовуючи запропоновані дієприслівники та дієприслівникові
звороти.
Не шкодуючи сил та часу, не лінуючись, борючись за куль -туру мовлення, чаруючись виплеканою народом рідною мовою,
зберігши славні традиції.
Диктант-переклад. ;
Перекладіть дієслова українською мовою, утворіть від них дієпри-слівники недоконаного виду, запишіть за алфавітом.
Собираться, укладывать, привязывать, отправляться, расс -матривать, восторгаться, возвращаться.
Вибірково-розподільний диктант. ;
Прослухайте текст, доберіть заголовок. визначте стиль та тип мовлен-ня, стилістичну роль дієприслівників. випишіть дієприслівники у дві
колонки: 1 — недоконаного виду, 2 — доконаного виду.
Вражаючи багатством барв і пахощів, полум’яніють патріар-хи лісів — дуби. Поважно й розмірно вони скидають з обтяже-ного віття стиглі жолуді й листя, вимощуючи землю розмаїтою
мозаїкою.
Узявши курс на південь, відлітають табуни гусей. Верткі
синиці, збиваючись у зграйки, наближаються до людських осель.
Вони цінькають під вікнами, ніби нагадуючи людям, що вже на -ближається час вивішувати пташині годівниці.
Молоді борсучата, підрісши і змужнівши, відділяються від
батьків, переходять на самостійне життя. Олені й козулі мирно
згруповуються в невеликі табуни і, не поспішаючи, прямують до
верболозових заростей, у мілколісся.
(Із журналу)
Коментоване письмо із додатковим завданням. ;
Складіть і запишіть речення, використовуючи наведені словосполу-чення. Поясніть правопис і значення виділених слів.
Працюючі відпочивають. Працюючи над твором.
Стоячі води. Слухали стоячи.
Затихаючі звуки. Віддалявся, затихаючи.
Тремтячи від холоду. Тремтячі руки.
Блимаючі вогники . Блимаючи очима.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 28; впр. 325, 326 (письмово).
[2] § 21; впр. 173, 174 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Гра «Хто швидше?». Робота в парах. ;
За п’ять хвилин складіть і розіграйте діалог між однокласниками,
що колекціонують комп’ютерні ігри. У репліках діалогу вживайте діє-прислівники доконаного і недоконаного виду.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 2118 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: