hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 37–38 Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів
Уроки № 37–38
Тема. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення
комами дієприкметникових зворотів
(після означуваних іменників).
Мета: сформувати в учнів поняття про дієприкметниковий зворот; навчити їх визна­
чати, у якому випадку дієприкметник залежить від іменника, а в якому під­
порядковує собі інші слова; сформувати вміння виділяти дієприкметниковий
зворот на письмі; сприяти збагаченню мовлення школярів; виховувати почуття
любові до природи, її краси, дбайливого ставлення до всього живого, що нас
оточує.
Очікувані результати: учні вміють визначати дієприкметниковий зворот у реченні; правиль ­
но інтонують речення з дієприкметниковими зворотами; складають речення
з дієприкметниковими зворотами; проводять їх заміну підрядним реченням;
правильно розставляють розділові знаки при дієприкметниковому звороті; зна­
ходять і виправляють помилки на вивчені правила; використовують орфограми
у власних висловлюваннях.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Творче реконструювання. ;
Замініть словосполучення з дієсловами на синонімічні з дієприкмет -никами. Про яку пору року йдеться у поданих словосполученнях?
о бґрунтуйте свою думку. Уведіть утворені словосполучення в ре-чення.
Зібрати багатий урожай. Написати твір. Скосили комбайном
пшеницю. Очолювати бригаду. Яблука дозріли восени.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Спостереження над мовним матеріалом. ;
Прочитайте речення і порівняйте їх. У якому з речень дієприкметник
вживається самостійно, а де із залежними від нього словами? Про-аналізуйте постановку розділових знаків та зробіть висновки.
Ми, змалку зігріті материнскою любов’ю, несемо тепло її
через усе життя. ( А. Матвієнко) Аромат свіжовипеченого хліба роз -лігся на все село. (М. Зарудний ) Жагучими пахощами дихала земля,
розпалена сонцем. (З. Тулуб ) Петро дивився на товариша хитрувато
примруженими очима. (А. Головко )
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 19; впр. 208 (усно), 213 (письмово).
[2] § 16; впр. 134, 136 (письмово).
Робота з текстом. ;
Прочитайте вірш. Запишіть його, розкриваючи дужки. Поясніть пра-вопис слів. доберіть заголовок. Яке речення виражає основну дум-ку вірша? виділіть словосполучення «дієприкметник + іменник». Яке
слово в ньому є головним? Чи є у тексті слово, залежне від дієприк -метника?
ХЛІБ
Ми віковічний сон ціли(н,нн)их скиб
порушили, покликали їх жити,
З..рно добірне, силою налите,
в рі(л,лл)ю поклали, загорнули вглиб.
Свою ж..вучу силу ніжні зерна
помножили на силу чорноземну.
(П. Дорошенко)
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Пояснювальний диктант. ;
Запишіть текст. виділіть дієприкметникові звороти, поясніть розділові
знаки при них. до якого стилю належить текст? аргументуйте своє
твердження рядками з тексту. Якими художніми засобами користу -ється автор, щоб передати красу зимового лісу?
ЗАЧАРОВАНиЙ ЛІС
Тиша оповила землю вкриту снігом. Спить ліс заколисаний
хуртовинами вдягнутий у теплу снігову шубу. Дрімають яли -ни й сосни чітко виділяючись своїм темно-зеленим убранням на
білизні снігу. Мріють про весну опушені білим хутром берези
й осики клени і липи.
(За А. Волковою )
Диктант-переклад. ;
Перекладіть речення українською мовою. Поясніть розділові знаки
при дієприкметникових зворотах.
Солнце, закрытое облаками, уже садилось. Необыкновенное
разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, жи -вописно перемешанных, поражало своей красотой. По зеленым
рядам скошенной травы уже ходили налетевшие на леса галки
и вороны.
(За С. Аксаковим)
Практична робота. ;
Зробіть синтаксичний розбір речень.
Увесь цей степ, залитий сонцем, огорнутий голубими дим -ками весняних випарів, навіває на людину до життя. ( Гр. Тютюнник)
На березі хвилястої Десни стояло оповите в сни місто. ( М. Рильський)
Творчі завдання. ;
1. Побудуйте з двох речень одне з дієприкметниковим зворотом. По-ясніть розділові знаки.
Територія парку займає понад півгектара. Обсадили її за -хисною смугою.
При вході в парк вас вітає берізка. Її дбайливо вибілило
сонце і розчесав вітер.
Навесні в шпаківнях гніздяться пташки. Шпаківні розві-сили школярі.
(За Л. Морозовою)
2. Складіть твір-мініатюру « моя Батьківщина», використовуючи дієприк-метникові звороти.
V. Домашнє завдання
[1] § 19; впр. 216 (письмово).
[2] § 16; впр. 135 (письмово).
Індивідуальне завдання. виписати з підручника української літератури
5–6 речень з дієприкметниковими зворотами. Зробити синтаксичний
розбір одного з них.
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІв
Заключна бесіда. ;
— Скільки може бути залежних слів при дієприкметникові?
— Коли дієприкметниковий зворот виділяється комами?
— Яку синтаксичну роль відіграє дієприкметниковий зворот у реченні?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 2648 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: