Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 34–35 Тема. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.
Уроки № 34–35
Тема. Відмінювання дієприкметників. Правопис
голосних у закінченнях дієприкметників.
Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання дієприкметників, формувати
вміння визначати відмінки й доцільно вживати дієприкметники у правильній
відмінковій формі; розвивати вміння школярів правильно писати відмінкові за­
кінчення; виховувати прагнення знати історичне минуле свого народу, бажання
пізнавати навколишній світ.
Очікувані результати: учні вміють відмінювати дієприкметники; відрізняють їх від прикметників;
правильно визначають відмінки і доцільно вживають дієприкметники у пра­
вильній відмінковій формі; правильно пишуть відмінкові закінчення; знаходять
і виправляють у реченні помилки на вивчені правила.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Яка особлива форма дієслова називається дієприкмет-ником?
— З якими частинами мови дієприкметник має спільні
ознаки? Назвіть ці ознаки.
— На якій основі дієприкметники поділяються на активні
й пасивні?
— Як творяться дієприкметники кожного з цих видів?
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Проблемне завдання. ;
Провідміняйте прикметник білий і дієприкметник побілілий. Позна -чте і зіставте відмінкові закінчення дієприкметника і прикметника.
Зробіть висновок.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
В ІДМІНю ВАНН я ДІ є ПР и КМе ТН и КІВ
Від-мінки
Однина
Множина
Чоловічий і середній рід Жіночий рід
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
виголошений, виголошене
виголошеного
виголошеному
виголошений, виголошеного, виголошене
виголошеним
(на) виголошеному, виголошенім
виголошена
виголошеної
виголошеній
виголошену
виголошеною
(на) виголошеній
виголошені
виголошених
виголошеним
виголошені, виголошених
виголошеними
(на) виголошених
Робота з підручником. ;
[1] § 20; впр. 222 (усно), 223 (письмово).
[2] § 15; впр. 123, 124 (письмово).
Практична робота. ;
Запишіть подані дієприкметники в давальному й орудному відмінках
однини і множини. виділіть закінчення.
Палаючий, розвіяний, стертий, пломеніючий, побілілий, за -сіяний, викинутий.
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Провідміняйте подані словосполучення. Позначте і зіставте відмінкові
закінчення дієприкметників і прикметників.
Випрасувана чиста сорочка, зірваний жовтий лист, темніюче
вечірнє небо.
2. Спишіть речення, розкриваючи дужки. визначте рід, число і відмінок
дієприкметників, виділіть закінчення.
На всіх землях Війська Запорозького, окрім місцевості,
(вкритий) лісами, розкинулися безмежні степи, деінде (помережа -ний) високими мовчазними могилами. Навколо січових будівель
копали окопи, а поверх земляних валів робили ще засіки з дубів,
у пізніші часи — стіни (виплетений) з лози й (набитий) глиною
або (викладений) з лозяних кошелів, (наповнений) глиною. За-порозьке Військо вихором вилітало на (обтяжений) ясиром татар
і визволяло рідних в’язнів. ( Із тв. А. Кащенка )
3. в изначте рід, число і відмінок дієприкметників за їхніми закінчення-ми. доберіть до схем відповідні приклади.
Lого, Lим, Lій, Lі, Lім, Lих.
4. Провідміняйте за відмінками дієприкметники, виділіть закінчення,
визначте рід і число.
Опале, зеленіючий, розпалена, зігріті.
5. Спишіть, замінюючи неозначену форму дієслова дієприкметником.
Працею (натхнути) ми, творимо нове. ( В. Сосюра) Думав: земля
вся (з’їздити), (розповідати), вся (вивчити), (дослідити). ( О. Дорошенко)
Гай осміхається до них останнім промінням (заходити) сонця.
(М. Коцюбинський) Між (пожовкнути) стернями лежить (бити) осінній
шлях. ( Ю. Яновський) У червонім намисті, (зав’язати) великою хуст-кою, вона була дуже гарною. ( І. Нечуй-Левицький)
6. Запишіть прислів’я, визначте дієприкметники, вкажіть рід, число і від-мінок дієприкметників.
Ліпше свій хліб недопечений, ніж чужий перепечений. Не
питаний — мовчи, не битий — кричи. Прийшли не кликані —
ідіть не дякуванні. На свіжу квітку і бджола сідає, а зів’ялу
обминає. Під лежачий камінь вода не тече. (Нар. творч .)
7. Спишіть, вставляючи пропущені закінчення. дієприкметники підкрес-літь і визначте рід (в однині), число і відмінок.
Осяян.. сонцем, усміхнен.. люди по вулицях Києва йдуть.
(В. Сосюра) Пісня моя в невмираюч.. силі в моїм серці ясніє, живе.
( І. Франко) Віз котився вузькою наїжджен.. дорогою. (М. Коцюбинський)
Дорога зникла десь у горах за перевалом, до блиску викупан..
зливами, повит.. на верхах серпанками вогких розсіян.. хмар.
(О. Гончар )
Творча робота. ;
Складіть невеликий письмовий твір на тему «Настала зима», вико-ристовуючи дієприкметники.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 20; впр. 226 (письмово).
[2] § 15; впр. 133 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Заключна бесіда. ;
— Якою була мета уроку?
— Чи досягнули ми її?
— Над чим хотіли б попрацювати додатково?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 1837 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: