Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 32–33 Тема. Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
Уроки № 32–33
Тема. Активні й пасивні дієприкметники.
Творення активних і пасивних дієприкметників
теперішнього й минулого часу.
Мета: дати поняття про активні й пасивні дієприкметники, пояснити відмінність між
ними, особливості творення та правопис; розвивати вміння утворювати активні
й пасивні дієприкметники, правильно писати дієприкметникові суфікси; розви ­
вати у дітей увагу, вміння порівнювати, мислення, пам’ять; виховувати повагу
до історичного минулого, духовних святинь свого народу.
Очікувані результати: учні вміють визначати дієприкметники активного й пасивного стану; засо­
би їх творення, правильно пишуть дієприкметники з вивченими орфограмами,
утворюють активні й пасивні дієприкметники, пояснюють відмінність між ними;
правильно визначають суфікси в дієприкметниках.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Гра «Хто швидше?». ;
Учитель читає словосполучення, а учні вибирають і записують тільки
ті, що відповідають схемі «дієприкметник + іменник».
Цікава повість, прочитана повість, запашні конвалії, до -глянуті троянди, прив’ялі айстри, відлітаючі птахи, лісові звірі,
українська пісня, прослухана пісня, потемніле небо, небесна бла -кить, передплатне видання, передплачений журнал.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Проблемне завдання. ;
Прочитайте подані речення. Назвіть дієприкметники та іменники, до
яких вони відносяться. визначте, хто виконує дію, за якою дієприк -метник називає ознаку предмета.
І на полі жайворонок, соловейко в гаї землю, убрану вес-ною, вранці зустрічають. І листя пожовкле вітри рознесли. (Із тв.
Т. Шевченка )
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 21; впр. 229 (усно), 237 (письмово).
[2] § 15; впр. 127 (письмово), 131 (усно).
Опрацювання таблиці. ;
(Див. с. 106.)
Розподільний диктант. ;
розподіліть дієприкметники на активні й пасивні. Свій вибір обґрун -туйте.
Зеленіючий, позеленілий, руйнівний, завірений, омолодже -ний, помолоділий, знесилений, нехтуючий, виконаний, побілений,
чорніючий, захоплюючий, усміхнений, працюючий.
А КТ и ВНІ й ПАС и ВНІ ДІ є ПР и КМе ТН и К и
Значення
Творення
Приклади
Час
Від яких
дієслів
Від якої
основи
За допомогою
яких суфіксів
Активні дієприкметники
Ознака за
дією озна­
чуваного
предмета
Тепе ­
рішній
Перехідних
і непере­
хідних
Теперішньо ­
го часу
-уч- (-юч- )
-ач- (-яч- )
ріжуть — ріжучий,
працюють — працюючий,
лежать — лежачий,
стоять — стоячий
Мину ­
лий
Неперехідних
доконаного
виду
Неозначеної
форми
-л- посивіти — посивілий,
прогнити — прогнилий
Пасивні дієприкметники
Ознака за
дією іншого
предмета
Мину ­
лий
Перехідних Неозначеної
форми
-н--ен--т-сказати — сказаний,
бачити — бачений,
шити — шитий
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. в ипишіть окремо активні дієприкметники теперішнього й минулого
часу. Позначте суфікси, за допомогою яких вони утворилися.
Помолоділий, керуючий, сяючий, дозрілий, сидячий, обго -рілий, бажаючий, згустілий, достигаючий, замерзлий.
2. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники.
Готувати, гартувати, полоти, жати, малювати, купувати,
зіграти, зігнути, косити, посадити, оголювати, виховувати.
3. Запишіть окремо активні дієприкметники теперішнього часу, мину-лого часу і пасивні дієприкметники. Позначте суфікси.
Позеленілий, осяяний, забутий, крокуючий, побачений,
зчорнілий, вигартуваний, сумуючий, помолоділий, випровадже -ний, рожевіючий, завершуваний, зрошуваний.
4. Спишіть речення, підкресліть активні дієприкметники прямою лінією,
а пасивні — хвилястою. Назвіть дієслова, від яких вони утворені.
Зі сторінок «Кобзаря» лунає стогін зчорнілих від праці
кріпаків, плач передчасно посивілих матерів, бойовий клич по -всталих гайдамаків. ( Із журналу) Кругом неправда і неволя, народ за-мучений мовчить. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем,
кровію политі. А де ж твої думи, рожевії квіти? Доглядані, смілі,
викохані діти? Кому ти їх, друже, кому передав? Розкуються не -забаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори!
(Із тв. Т. Шевченка )
5. Замініть дієслова дієприкметниками. визначте активні й пасивні діє -прикметники. З’ясуйте їх граматичні ознаки.
Дорога, яку з’їздили машини. Села, що потопають у садках.
Зобов’язання, яке взяли учні. Природа, що спочиває. Вулиці, які
заповнили люди. Лани, що засіяли озиминою. Овочі, що дозріли.
Сонце, що заходить. Спів солов’я, що чарує.
Розподільний диктант. ;
Запишіть дієприкметники у дві колонки: 1 — активні, 2 — пасивні.
Бажаючий, перемігший, бажаний, знижений, почервонілий,
напоєний, зрубаний, рубаючий, зів’ялий, повідомлений, терпля -чий, допомігший, оголошений, сіючий, розігрітий, оновлюючий,
досліджений, розталий, вишитий, зображений.
Пояснювальний диктант. ;
Запишіть текст, визначте дієприкметники активного й пасивного ста-ну та поясніть їх творення.
Додому ти повернувся зовсім іншою людиною. Став на тих
самих воротях і оглянувся. Несходимі дороги лежали за тобою,
країни, визволені і взяті з бою міста, армії, наступаючі й від-ступаючі, юрмилися на просторах, пройдених тобою. І звільнені
люди, і відвойовані містечка та села, і вбиті товариші під тими
палаючими оселями, і задимлений Берлін, де тебе й самого майже
вбили,— все бачиться від батьківської хати як на долоні.
(О. Сизоненко)
Проблемне завдання. ;
відгадайте загадки. Підкресліть дієприкметники, визначте, які з них
активні, а які — пасивні.
Не сіяне, не кошене, не віяне, не молочене, мокрим змоче -не, каменем спресоване, на зиму сховане. Підсмикане, підтикане,
всю хату збігало і в куточку стало. (Нар. творч. )
Відгадки: сир, віник.
Навчальне редагування. ;
відредагуйте висловлювання. відредаговані речення запишіть.
Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають
газети. Кожного дня алеями парку прогулюються відпочиваючі
харків’яни. На студентів, люблячих розваги, чекають кінотеатри
та концертні майданчики.
Творча робота. ;
Складіть короткий опис зовнішності дівчини (хлопця), яка (який), на
ваш погляд, є взірцем краси, використовуючи дієприкметники актив -ного й пасивного стану.
Диктант-переклад. ;
Перекладіть українською мовою й запишіть. Порівняйте правопис
дієприкметників у російській і українській мовах.
Возраст спиленного дерева узнают по количеству кругов
древесины. У крыльца стояли оседланные кони. Недочитанная
книга — не до конца пройденный путь. (Нар. творч .)
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 21; впр. 242, 244 (письмово).
[2] § 15; впр. 130, 132 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Робота в парах. ;
Проведіть взаємоконтроль, перевірте, як ви засвоїли тему.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 3082 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: