Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Уроки № 11–12 Тема. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
Уроки № 11–12
Тема. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час.
Зміна дієслів у минулому часі.
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про часи дієслова, виробляти у шко­
лярів уміння розпізнавати й утворювати різні часові форми дієслів, визначати
їх граматичні ознаки, правильно вживати форми дієслів у мовленні; розвивати
логічне мислення, усне й писемне мовлення; виховувати любов до природи,
уміння бачити її красу й багатство.
Очікувані результати: учні знають часи дієслова, вміють розпізнавати й утворювати різні часові
форми, визначають їх граматичні ознаки, правильно вживають форми дієслів
у мовленні; конструюють речення з дієсловами в усіх часах і особових формах.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця
Тип уроків: комбінований.
Хід уроків
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Що називається дієсловом?
— Наведіть приклади видових пар дієслів.
— Яка форма дієслова називається неозначеною?
— Визначте вид дієслів: склика 5ти — скли 5кати , збігти — збігати , не -сти — принести .
Вибірково-розподільний диктант. ;
Запишіть слова у три колонки: 1 — особові форми дієслова; 2 — інші
дієслівні форми; 3 — інші частини мови. визначте час дієслів. дослі -діть, чи в усіх виписаних дієсловах можна визначити цю категорію.
Біг, бігати, світає, світання, сміх, сміючись, сміятися, зе -лень, зеленіють, позеленіти, кам’яний, скам’янілий, закам’янів,
золотавий, золотіє, позолота, зрадівши, радість, радіє, синь, си -ніє, посиніли.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети урок І в
Проблемні завдання та питання. ;
— Порівняйте особливості використання категорії часу
в різних сферах людської діяльності: математика (форма часу),
історія (минуле, сьогодення, майбутнє).
— Яка, на вашу думку, специфіка категорії часу в мово-знавстві?
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 10–12; впр. 128 (письмово), 149 (усно), 150 (письмово).
[2] § 8; впр. 66 (усно), 67 (письмово).
Опрацювання таблиці. ;
Ч АС и ДІ є С л ОВА
Час
Коли відбу -вається дія
Питання
Як зміню-ється
Вид Приклади
Теперішній У момент
мовлення
Що робить?
Що роблять?
За числами
й особами
Недоконаний читаю
Минулий До моменту
мовлення
Що робив?
Що зробив?
За числами,
родами
(в однині)
Доконаний,
недоконаний
читав,
прочитав
Майбутній Після момен­
ту мовлення
Що зроблю?
Що робитиму?
Що буду робити?
За числами
й особами
Доконаний
(проста форма),
недоконаний
(складна і скла ­
дена форми)
прочитаю,

читатиму,
буду читати
Практична робота. ;
Наведіть приклади дієслів теперішнього, минулого та майбутнього
часу.
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Спишіть, розкриваючи дужки й утворюючи потрібні за змістом форми
дієслів у теперішньому часі.
Бліде небо (мигтіти) зірками до блакиті. (Чорніти) здалеку
лози. Степова тиша жадливо (підхоплювати) всі звуки. Синя імла
(рідшати, яснішати), світова зірка (бліднути, тремтіти). Ясне сон -це (випливати) на небо, (зривати) з землі темне запинало мороку,
(відкривати) безкраю далечінь степу.
(За М. Коцюбинським )
2. Запишіть дієслова у формі теперішнього часу 1-ї особи однини.
З’ясуйте, які приголосні звуки чергуються.
Сидіти, летіти, їздити, котити, текти, пекти, трусити, во -дити, ходити.
3. Запишіть текст. виділіть дієслова минулого часу. визначте вид і змінні
ознаки (рід, число). дослідіть, як змінюються дієслова в минулому
часі.
Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий по -кров. Гострі вітри гнули гілля каштанів й зривали з них ще
зелений лист. У вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі.
Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості. Вона
стала тиха й холодна, нахмурена й спокійна напередодні сніж -ного загину.
(За В. Підмогильним)
Творче завдання. ;
відновіть приказки, додавши до дієслів фразеологічні звороти з до-відки. Поясніть значення відновлених висловів. визначте час дієслів.
Із 2–3 висловами складіть речення. визначте синтаксичну функцію
фразеологізмів.
Написав (як?) ... Зник (як?) ... Поміняв (що на що?) ...
Звалився (як?) ... Отримав (що від чого?) ...
Д о в і д к а: як курка лапою, шило на мило, дірку від бубли-ка, як вітром здуло, як сніг на голову.
Робота з текстом. ;
Прочитайте текст. Яку роль відіграють дієслова? в якому часі їх ужи -то? Перебудуйте текст, замінюючи дієслова теперішнього часу на
минулий.
ЯРМАРОК
Затряс майдан. Затряс возами, кіньми, коровами, вівцями,
волами, телятами, горшками, мисками, курми, вовною, пря-никами...
І все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить,
лається, гавкає, мекає, ірже, позіхає, кувікає, пахне, кудкуда -
кає, грає на гармонію, п’є квас, лускає насіння і крутиться на
каруселі.
(За Остапом Вишнею )
Навчальне редагування. ;
Знайдіть помилку у виборі слова. Запишіть правильну відповідь, ужи -ваючи дієслова в минулому часі.
Терміново подзвонити, приймати участь, дав вірну відпо -відь, перевертати сторінки, давати запитання, піднести квіти.
Відповідь: терміново зателефонувати, брати участь, дав правильну відповідь, перегортати
сторінки, ставити запитання, вручити квіти.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 10–12; впр. 134, 153 (письмово).
[2] § 8; впр. 68, 69 (письмово).
Індивідуальне завдання. Скласти кросворд з теми «Часи дієслів». ви -писати прислів’я, у яких ужито дієслова в різних часових формах.
VI. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в
Гра «Знайди помилку». ;
Із поданих рядів слів назвіть дієслово іншого часу.
Сіятиму , пішов, зробив, намалював.
Гуляє, реве, тужить, замазалося .
Буду жити, несу, виконаю, співатиму.
Годуватиму, п’янить , загине, чаруватиме.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3738 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: