hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 6 Тема. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Урок № 6
Тема. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Мета: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови; сформувати вміння шко­лярів відрізняти дієслово від інших частин мови; правильно визначати морфо­логічні ознаки, синтаксичну роль; уміти знаходити дієслова в тексті, розвивати
пам’ять, логічне мислення; виховувати у дітей любов до рідної мови, повагу до
історичного минулого нашого народу.
Очікувані результати: учні знають загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, син­
таксичну роль; знаходять дієслова в реченнях і текстах; уміють їх відрізняти від
інших частин мови; визначають форми і граматичні ознаки дієслова; складають
усні й письмові висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи
виражальні можливості дієслова.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— На які запитання відповідає дієслово?
— Що означає ця самостійна частина мови і чому її на-зивають самостійною?
— Що вам відомо про граматичні категорії дієслів?
Вибірковий диктант. ;
Прослухайте текст. випишіть із нього дієслова. визначте, на що вка-зують виписані слова.
Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову
розпускається, цвіт усього духовного життя. У мові одухотворя-ється весь народ і вся його батьківщина. У ній втілюються небо
віт чизни, її повітря, клімат, поля, гори й долини, ліси й ріки,
бурі і грози — весь той глибокий, повний думки й почуття, голос
рідної природи. У світлих, прозорих глибинах мови відбивається
й уся історія духовного життя народу. Мова є найважливіший,
найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує покоління народу
в одно велике історично живе ціле.
(За К. Ушинським )
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Розв’язання кросворда. ;
Заповніть кросворд і прочитайте назву частини мови, таємниці якої
ми будемо пізнавати на сьогоднішньому уроці.
1 д о р о б и т и
2 і с н у в а т и
3 є д н а т и с я
4 с у м у в а т и
5 л а г о д и т и
6 о б е р т а т и
7 в и м а г а т и
8 о ж и в л я т и
1. Синонім дієслова доопрацювати .
2. Бути в дійсності.
3. Згуртовуватися для спільних дій, бути пов’язаними певними
взаєминами, почуттями тощо.
4. Антонім слова веселитися .
5. Антонім слів ламати , псувати .
6. Синонім слова крутити (навколо своєї осі).
7. Настирливо просити що-небудь у когось.
8. Повертати до життя; робити живим, цікавим.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 4 (с. 52–55); впр. 63 (І, ІІ, усно), 67 (письмово).
[2] § 4 (с. 24–25); впр. 39 (усно), 40 (письмово).
Опрацювання схеми. ;
Д І є С л ОВО я К ЧАСТ и НА МОВи
Дія, стан Відповідає на питання: що робити?
що зробити?
Синтаксична роль: будь ­який член
речення
  
Дієслово

Морфологічні ознаки
постійні змінні
Вид (доконаний, недоконаний) Спосіб (дійсний, умовний, наказовий)
Дієвідміни (І і ІІ) Час (теперішній, минулий, майбутній)
Перехідність Число (однина, множина)
Особа (у дієсловах теперішнього і майбутнього часу)
Рід (у дієсловах минулого часу)
Розподільний диктант. ;
Подані слова запишіть у дві колонки: 1 — ті, що означають дію, 2 —
ті, що означають стан. У виділених дієсловах визначте орфограми.
Побажав, захоплюється, читає, замерзала, їжджу, переконуюсь,
розпитаєш , будеш купатися, боролася, смієшся, побажав, перейма -єшся.
Пояснювальний диктант. ;
Запишіть, розставляючи та пояснюючи розділові знаки. Укажіть діє-слова і з’ясуйте їх синтаксичну роль. визначте постійні й змінні озна -ки дієслів.
Наша мовна традиція сягає далеких докняжих часів, а в пе-ріод держави Київської Русі наше слово сягнуло державного тво -рення. Воно стало відкрите не лише для близьких сусідів, а й для
найвіддаленіших земель, поступово збагачувалося іншими мовами
й збагачувало їх. Його розвитку не зашкодили ні війни, ні заборо-ни. Горіли храми і святі книги, а слово вийшло з вогню, як заповіт.
(Із журналу)
ІV. с истеМАтиз А ц І я й узА гА льнення вивченого МАтер ІА лу
Гра «Хто більше?» ;
За три хвилини запишіть якнайбільше фразеологічних зворотів,
до складу яких входять дієслова. Із двома дієсловами складіть ре-чення.
Тестові завдання. ;
1. Всі слова належать до дієслів у рядку:
А ліс, лісник, малювати;
Б нести, зеленіти, смієшся, пливуть; 9
В снігурі, зимовий, вмикати, кричати;
Г зелений, бігун, читати, співаєш.
2. Усі дієслова вжито в теперішньому часі в рядку:
А читати, розпорошувати, виліпити, розгорнуть;
Б знайомимося, несуть, летять, пишуть; 9
В купують, малюватиме, зруйнуємо, розігнути;
Г розмалює, танцюватиме, пише, гойдає.
3. Усі дієслова належать до доконаного виду в рядку:
А використати, змалювати, напружуватись, виносити;
Б розігнати, подумати, обганяти, шукати;
В перевірити, пройти, купити, зловити; 9
Г знайти, купувати, змагатися, принести.
4. Всі дієслова вжито у формі 2-ої особи однини в рядку:
А іду, їдуть, біжу, милуєшся;
Б їжджу, відсилаємо, ловиш, люблять;
В смієшся, купаєшся, граєшся, навчаєшся; 9
Г слухаєш, б’ється, роблю, радіють.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 4 (с. 52–55); впр. 68 (письмово).
[2] § 4 (с. 24–27); впр. 41 (письмово).
VI. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю». ;
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Що нового ви дізналися про дієслово?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3982 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: