hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 66 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.
Урок № 66
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.
Мета: ознайомити учнів з особливостями повідомлення — одного з видів моно ­
логічного мовлення; розвивати усне монологічне мовлення; удосконалювати
вміння аналізувати, співставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища;
виховувати любов до мови, бажання вивчати її скарби.
Очікувані результати: учні вміють складати повідомлення на лінгвістичну тему; аналізують, спів ­
ставляють, порівнюють та узагальнюють мовні явища; висловлюють особисту
позицію щодо обговорюваної теми.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Оголошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— Уявіть собі, що вам треба підготувати висловлювання
з метою пояснити учням певну тему з української мови, по-дати зразок повідомлення на лінгвістичну тему. Яким стилем
мовлення ви будете користуватися в такому випадку? Відповідь
обґрунтуйте.
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Якими стилями мовлення вам найчастіше доводиться
користуватися?
— Назвіть загальні риси цих стилів та характерні для них
мовні засоби.
ІІІ. основний зМІст роботи
Опрацювання пам’ятки. ;
ЯК ГОТУВАТ и ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЛІНГВІСТиЧНУ ТЕМУ
1. Продумайте тему та основну думку висловлювання.
2. Повторіть відомості з мови, потрібні для розкриття теми.
3. Проаналізуйте матеріал спостережень.
4. Вивчіть у ньому істотні ознаки.
5. Порівняйте істотні ознаки однорідних об’єктів і виділіть
у них спільне.
6. Зробіть висновок.
7. Будуйте повідомлення, зважаючи на особливості наукового
стилю (точність, чіткий порядок викладу думок, доказо -вість, використання слів-термінів).
Опрацювання таблиці. ;
гРАМАТ и ЧНІ ОЗНАКи ІМ е НН и КА ТА ПР и КМе ТН и КА
Назва час -тини мови
Що означає
На які питання
відповідає
Морфологічні ознаки Синтаксична роль
Іменник Предмет Хто? що? Загальні і власні назви;
істоти і неістоти; рід,
число, відмінок, відміна
Підмет, присудок,
додаток, обставина,
рідше — означення
Прикметник Ознаку пред­
мета
який? яка? яке?
чий? чия? чиє?
Розряди (якісні,
відносні, присвійні);
у якісних — ступінь
порівняння; група, рід
(в одн.), число; відмінок
Означення, рідше —
присудок
Бесіда. ;
— Скажіть, чи можна цю таблицю використати як план для
повідомлення на лінгвістичну тему «Граматичні ознаки іменника
та прикметника»?
— На які питання відповідають слова, що означають: а)
предмети; б) ознаки предмета? Сформулюйте визначення.
— Чому ці слова називаються самостійними частинами
мови?
— Як змінюються іменники та прикметники?
— Які морфологічні ознаки для них є спільними?
— Яким членом речення може бути: а) іменник; б) при-кметник?
— Як ви дізнаєтеся, що іменник ужитий у ролі: а) підмета;
б) додатка; в) обставини, а прикметник у ролі: а) означення; б)
присудка?
Робота над складанням повідомлень. ;
Користуючись як планом таблицею «Граматичні ознаки іменника та
прикметника», складіть усне повідомлення на цю ж тему. Продумайте
зачин і кінцівку повідомлення. добирайте мовні засоби, характерні
для наукового стилю.
Зачитування повідомлень. ;
Аналіз та оцінювання повідомлень. ;
IV. до МАшнє зА вдА ння
1. Підготуватися до контрольної роботи.
2. [1] Повторити § 30–33; впр. 371.
[2] Повторити § 24–32; впр. 253.
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Заключна бесіда. ;
— Що на уроці для вас було корисним?
— У чому ваші успіхи і над чим ще треба працювати?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2014)
Переглядів: 2961 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: