Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 61 Тема. И та і в кінці прислівників.
Урок № 61
Тема. И та і в кінці прислівників.
Мета: домогтися усвідомлення правил написання и та і в кінці прислівників; виробляти
вміння правильно писати слова із цією орфограмою; розвивати увагу, логічне та
образне мислення; виховувати повагу до багатства рідної мови.
Очікувані результати: учні знають правила написання и та і в кінці прислівників; уміють пра­
вильно писати слова із цією орфограмою; правильно наголошують прислівники;
помічають і виправляють помилки в правописі прислівників.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Коли не і ні з прислівниками пишуть разом? Наведіть
приклади.
— У яких випадках не і ні пишуться окремо? Наведіть при -клади.
Розподільний диктант. ;
Запишіть слова у дві колонки: 1 — не зі словами пишеться разом;
2 — не зі словами пишеться окремо.
Нерадісно; не радісно, а сумно; недорого; не дорого, а деше-во; невисоко; не високо, а низько; недалеко; не далеко, а близько;
нелегко; не легко, а важко; нерідко; не рідко, а часто; неплутано;
не плутано, а чітко.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Завдання учням. ;
Подивіться на дошку. Чи простежується закономірність у написанні
и та і в кінці прислівників?
Восени — навесні;
докупи — укупі;
по-вовчи — втричі.
— Яких знань вам ще бракує?
— Над чим ми будемо працювати на уроці?
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 33 (с. 222–224); впр. 414, 417 (письмово).
[2] § 29; впр. 229, 231 (письмово).
Опрацювання таблиці. ;
Н АП и САНН я И , І В КІНц І ПР и С л ІВНи КІВ
Пишеться и Пишеться і
Після букв, що позначають тверді приголосні:
почасти, безвісти.
Після г, к, х : навкруги, навтьоки.
У кінці прислівників з префіксом по : по-китайськи
У кінці прислівників після букв, що позна ­
чають м’які або пом’якшені приголосні:
навесні, вгорі.
У деяких прислівниках після ч: тричі, вночі
Практична робота. ;
Прочитайте речення, поясніть правила вживання и та і в кінці при -слівників.
Дівчина стала навшпиньки, поцілувала батька в старанно
виголену, свіжу від вечірньої прохолоди щоку. ( Ю. Збанацький ) Восени
і горобець багатий. ( Нар. творч. ) Тимко мовчки потис руку коміса-ра і вийшов. (Гр. Тютюнник) Він вийшов, по-хлопчачи стрибнувши
з машини, і рипнув сніг, відчув його ходу тугу. ( М. Бажан ) Тричі
крига замерзала, тричі розтавала, тричі наймичку у Київ Катря
проводжала. (Т. Шевченко )
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис прислів-ників.
Тоді, восен.., майже в кожній хаті жили перепели. Вноч..
німці несподівано вчинили запеклий опір. Маковей раптом від -чув, як навкруг.. стає легко, просторо, вільно. Команду дали
пошепк.., а враження було таке, що пролунала вона громом. (Із
тв. О. Гончара )
2. Спишіть, розкриваючи дужки. відгадайте загадки.
210
(У)ночі гуляє, а (в)день спочиває, має круглі очі, бачить
серед ночі. (На)весні веселить, (в)літку холодить, (в)осени годує,
(в)зимку гріє. Зимою і літом маячить зеленим цвітом. Діжка
на дужі, (з)верху маяк, ніхто не вгада (з)роду (ні)як. (Нар. творч. )
3. Запишіть прислівники, вставляючи замість крапок букви и та і. По -ясніть написання.
Навік.., докуп.., анітрох.., завдовжк.., звідс.., навік.., на -впрот.., нахильці.., ополудн.., повсюд.., удвіч..
4. Утворіть від поданих слів прислівники, поясніть написання. З трьома
прислівниками складіть речення.
По, український; на, в, круг; по, ніч; без, вість; до, гора; на, втік;
по, заєць; за, в, глибина; до, купа; за, в, довжина; на, вік; по, воля.
5. Спишіть речення, вставляючи замість крапок прислівники з довідки.
Не провесінь, а вже справжня весна дихала ... . (О. Гончар )
... було поночі. (І. Нечуй-Левицький) Дощ теплий пролився... . (М. Масло )
Вдача ягняча — ... й мекече. (Нар. творч .)
Д о в і д к а: навкруги, надворі, вночі, по-ягнячи.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 33 (с. 222–224); впр. 420 (письмово).
[2] § 29; впр. 232 (письмово).
Індивідуальне завдання. Скласти діалог, використовуючи прислівники
з кінцевими и, і.
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Робота в парах. ;
Проведіть взаємоконтроль. Працюючи в парах, перевірте, як ви за -своїли правила написання и та і в кінці прислівників.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 2701 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: