hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 59 Тема. Не, ні з прислівниками.
Урок № 59
Тема. Не, ні з прислівниками.
Мета: домогтися засвоєння орфограми « Не , ні з прислівниками», навчити правильно
писати не та ні з прислівниками; розвивати навички зіставлення, порівняння,
проведення аналогії; виховувати мовні смаки.
Очікувані результати: учні вміють правильно писати не та ні з прислівниками; знаходять при­
слівники в реченні, відрізняючи їх від омонімічних і паронімічних частин мови;
уміють практично застосовувати правила правопису; правильно наголошують
прислівники; помічають і виправляють помилки в їх правописі.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання. ;
Словниковий диктант. ;
Гучно, невблаганно, зоряно, змістовно, упевнено, законно,
страшенно, відмінно, злякано, щоденно, спросоння, сумлінно, по -підтинню, негадано, самовіддано, туманно, колективно.
Бесіда. ;
— Пригадайте правила написання не з іменниками, прикмет -никами, займенниками та числівниками. Наведіть приклади.
— Яку роль у мові відіграє частка ні ?
Практична робота. ;
Прочитайте текст. Поясніть написання не з іменниками, прикметни -ками та прислівниками.
Серед дня, в неділю, розгулялась небувала негода, хоч зран-ку на небі не було жодної хмаринки, тільки дуже парило. Не -вгамовні ластівки шугали над луками, кричали ворони. Горизонт
над нескінченим простором моря був затягнутий немовби сірува -тим туманом.
Але то був не туман, а хмари, які спочатку, здавалось,
стояли непорушно, однак потім густішали і грізнішали.
Не дощ, а злива з градом сипонула опівдні. Одночасно
з моря налетів нехолодний, але дуже сильний вітер. Він шумно
розгулював у кронах дерев, ламав їх і все намагався нагнути
тополі до самої землі.
(Із журналу)
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— Учні посперечалися між собою. Одні вважають, що слово
непривітно пишеться з не разом, а інші — окремо. Розсудіть, будь
ласка, хто з них правий, а хто ні.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 33 (с. 228–231); впр. 431, 432 (письмово).
[2] § 28; впр. 223, 226 (письмово).
Опрацювання таблиці. ;
Н АП и САНН я Н е З ПР и С л ІВНи КАМ и
Разом Окремо
якщо прислівник не вживається без
не : неухильно, невгамовно.
якщо прислівник з не можна замі­
нити словом, близьким за змістом:
недалеко (близько), неважко (легко)
якщо прислівник з не в реченні виступає присудком.
Надворі було не тепло.
якщо до прислівника є протиставлення: не радісно,
а сумно.
якщо прислівник має пояснювальні слова: зовсім не
багато
Практична робота. ;
Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з при -слівниками.
Було щось (не)вимовно життєдайне у цьому сонячному дощі,
і всі це відчули. (О. Довженко ) (Не)вчасно горить наш великий іскрис-тий костер. ( В. Бичко ) Жайворонок підлетів (не)високо й повиснув,
мов на ниточці. ( Ю. Яновський) Швидко, (не)вловимо пливе година за
годиною, день за днем. ( І. Франко) Робота виконана (не)вчасно, а з
великим запізненням. Надворі ще (не)холодно.
Опрацювання таблиці. ;
Н АП и САНН я НІ З ПР и С л ІВНи КАМ и
Разом Окремо
як правило, ні є префіксом і пишеться з при­
слівником разом: нітрохи, нізащо
У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі
частки: ні так ні сяк.
Взаємоперевірочний диктант. ;
Нізащо, нітрохи, ніскільки, нікуди, ніде, ні туди ні сюди,
ніяк, ніколи, ні так ні сяк.
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Практична робота. ;
Спишіть, розкриваючи дужки і розподіляючи прислівники на три гру -пи: І — прислівники з не — частиною кореня, ІІ — з не — префіксом,
ІІІ — з не — часткою.
(Не)рідко; (не)ухильно; (не)порушно; (не)погано; (не)просто,
а складно; (не)виразно, а заплутано; (не)достатньо; (не)самовито;
(не)цікаво; (не)гарно; (не)стямно; (не)давно, а тільки що; (не)
старанно, а як-небудь.
Тренувальні вправи. ;
1. Складіть речення з поданими прислівниками. Поясніть правопис не
з прислівниками.
Не високо, а низько; не глибоко, а мілко; не далеко, а близько.
2. Перекладіть прислівники українською мовою.
Негде, некогда, некуда, нигде, никогда, никуда, нисколько,
небрежно, невежливо.
3. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не , ні з прислівни-ками.
Мій краю зоряний, на тебе (не)надивлюся я (ні)як. (В. Сосюра)
У мрії (не)має (ні)коли й (ні)де берегів. ( В. Братунь ) На острові, де,
здавалося, ще (ні)коли (не)ступала людина, водилися сайгаки.
(З. Тулуб ) (Ні)трохи дивним (не)здавалось, що з гудінням, з рокотом
громів у тумані вранішнім зливались голоси жагучих солов’їв.
(М. Рильський)
4. Прочитайте речення, правильно наголошуючи прислівники з пре -фіксом ні , поясніть їх значення.
Ніде ні душі, лише ліс та поле. Буваючи в батальйонних
тилах, Ясногорська ніколи не минала володінь Васі Багірова. ( Із
тв. О. Гончара ) На батьківській садибі ніде другу хату ставити, до-ведеться в Рокитному. Інші дні й пообідати після школи гаразд
ніколи хлопцеві. (Із тв. А. Головка )
5. Спишіть, розкриваючи дужки. в кожній групі сполучень слів та ре-чень визначте «зайвий» прислівник.
204
Палити (не)безпечно; (не)втомно працювати; нічого (не)
видно.
Зовсім (не)страшно; (не)ймовірно глибока тиша; (не)забаром
світатиме.
Стояти (не)похитно; (не)можна не милуватися краєвидом;
гора (не)дуже висока.
(Не)хотя погодитися; піднятися на Говерлу (не)легко; ви -рушити (не)гайно.
(Ні)коли не сваритися; (ні)звідкіля взяти; не виходить (ні)
так (ні)сяк.
Відповідь: Не видно. Не страшно. Непохитно. Не легко. Ні так ні сяк.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 33 (с. 228–231); впр. 439 (письмово).
[2] § 28; впр. 225 (письмово).
Індивідуальне завдання . Напишіть невеликий твір про невдалу гру,
нецікавий похід, використовуючи прислівники не і ні .
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Хто більше?». ;
Пригадайте й запишіть якомога більше фразеологічних зворотів,
у яких є орфограма « Ні з прислівниками». Значення фразеологізмів
поясніть.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 6463 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: