Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 58 Тема. Букви -н- та -нн- у прислівниках.
Урок № 58
Тема. Букви -н- та -нн- у прислівниках.
Мета: ознайомити учнів із написанням ­н- та ­нн- у прислівниках; сформувати практич ­
ні вміння й навички знаходити орфограму ­н- та ­нн- у прислівниках, правильно
писати слова із цією орфограмою; виховувати почуття любові до природи, її
краси.
Очікувані результати: учні знають правила написання ­ н- та ­ нн- у прислівниках; уміють зна ­
ходити орфограму « Н та нн у прислівниках»; правильно пишуть слова із цією
орфограмою; помічають і виправляють помилки в правописі прислівників.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Самостійна робота. ;
1. в изначте спосіб творення прислівників, виділяючи в них словотворчі
префікси і суфікси.
І варіант
Вголос, заочі, добре, підряд, тепло, будь-де, казна-коли,
по-українськи, чистісінько, дбайливо, двічі, ледве-ледве, право -руч, затемно.
ІІ варіант
Хтозна-як, колись, як-небудь, мовчки, зверху, пошепки,
по-козацькому, насилу, по-перше, завглибшки, напоготові, тяжко-важко, по-новому, ліворуч.
2. в ипишіть із прислів’їв прислівники і вкажіть спосіб їх творення.
І варіант
Хто нічого не робить, той ніколи не має часу. Що уранці
не зробиш, то увечері не наздоженеш. Влітку дров не припа -сеш — взимку пропадеш. Хто влітку ледарює, той узимку бідує.
(Нар. творч .)
ІІ варіант
Восени і курчата курми будуть. Їдеш удвох — дорога ко-ротка. Краще погано їхати, ніж хороше йти. Удома і стіни по-магають. (Нар. творч .)
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Спостереження з елементами аналізу. ;
Поясніть, чому в прислівниках лівої колонки пишеться н, а в при -слівниках правої колонки — нн.
Давно
розкішно
червоно
доречно
Позмінно
старанно
щоденно
незрівнянно
— Від чого залежить кількість літер н у прислівниках?
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово вчителя. ;
У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було в при -кметниках та дієприкметниках, від яких вони утворені: радісний —
радісно, туманний — туманно.
Запам’ятайте, що нн пишуться у прислівниках спросоння, попідві -конню, попідтинню, зрання .
Робота з підручником. ;
[1] § 33 (с. 225–227); впр. 422 (усно), 425 (письмово).
[2] § 27; впр. 218, 222 (письмово).
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. д о поданих прикметників доберіть утворені від них прислівники,
запишіть їх.
Ясний, безмежний, синій, життєрадісний, багатозначний,
нездоланний, далекоглядний, широченний, неприхований, сонний,
невтішний, цінний, зоряний, туманний.
2. Спишіть речення, вставляючи в прислівниках замість крапок -н- або
- нн-. розставте пропущені розділові знаки. в изначте синтаксичну
роль прислівників.
Попідвіко..ю цвітуть червоногарячі мальви. (І. Цюпа ) Люблю
коли із неба місяць круторогий тума..о дивиться в вікно. ( В. Со -сюра ) Тільки той збирає урожай хто невтом..о ниву засіває. (Л. Дми-терко ) В душах привіт..о і світанково нашого світу світиться час.
(Д. Павличко )
3. д оберіть до поданих прислівників, що пишуться окремо, спільноко-реневі прислівники з орфограмою «Н і нн у прислівниках».
Без жалю, без кінця, без ладу, без сліду, без сумніву, до
речі, з радості, до смаку, на совість, на сором, на диво.
Словниковий диктант. ;
Запишіть прислівники. Поясніть написання - н- та - нн-.
Автоматично, реально, безупинно, недавно, несказанно,
сильно, зрання, замислено, глибинно, відсутньо, незбагненно, по -підтинню, незбагненно, буденно.
Колективна робота з текстом. ;
Перекладіть текст українською мовою. Запишіть. доберіть заголовок.
визначте тему й основну думку. Підкресліть прислівники з -н- та -нн-.
обґрунтуйте їх написання.
ПОРА ПЕРВ ыХ ЦВЕТОВ
Неожиданно весна вступила в свои права. Лёд на реке не-удержимо плывет вдаль берегов. Спозаранку ярче светит нежное
солнце. В балках ещё задержались островки снега, но вокруг на
холмах уже уверенно пробивается первая нежная зелень.
Каждая травинка тянется к солнцу. Пройдёт ещё несколь-ко дней, и из-под прошлогодней травы и листвы взволнованно
выглянут первоцветы.
(Из журнала )
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 33 (с. 225–227); впр. 429 (письмово).
[2] § 27; впр. 220 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Хто більше?». ;
Скласти словниковий диктант, використовуючи прислівники з н
та нн.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 4590 | Рейтинг: 1.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: