Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 57 Тема. Способи творення прислівників.
Урок № 57
Тема. Способи творення прислівників.
Мета: домогтися усвідомлення учнями основних способів творення прислівників;
формувати вміння визначати спосіб творення прислівників та утворювати їх
самостійно, удосконалювати вміння здійснювати морфемний та словотвірний
аналіз прислівників; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення; виховувати
допитливість, оптимізм.
Очікувані результати: учні знають основні способи творення прислівників; уміють визначати
спосіб творення прислівників та самостійно утворювати прислівники; вміють
здійснювати морфемний та словотвірний аналіз прислівників; правильно на ­
голошують прислівники; помічають і виправляють помилки в правописі прислівників.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Завдання учням. ;
Пригадайте способи творення слів. Наведіть власні приклади.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне завдання. ;
доведіть або спростуйте твердження.
Два учні посперечалися. Один твердить, що прислівник жаль
утворився шляхом переходу іменника чоловічого роду в прислів -ник, а інший запевняє, що прислівник жаль утворився від слова
жалко безсуфіксним способом.
— Розсудіть, хто правий. Яких знань бракує дітям?
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з підручником. ;
[1] § 32; впр. 374 (усно), 378 (письмово).
[2] § 26; впр. 213, 214 (письмово).
Слово вчителя. ;
Прислівники походять від прикметників: вліво, начисто, по-людськи,
голосно ; іменників: навесні, щоночі, повагом ; числівників: по-перше, двічі, втричі, утрьох ;
займенників: чому, тому, зовсім, по-своєму ; дієслів: лежма, навпомацки, нехотя, гопки ;
прислівників: кудись, дотепер, позавчора, відтоді .
Опрацювання таблиці. ;
(Див. с. 177.)
С ПОСОБи ТВОР е НН я ПР и С л ІВНи КІВ
Спосіб Приклад
Префіксальний
за ­: темно — cзатемно
не ­: багато — cнебагато
ні ­: скільки — cніскільки
при­: чому — bпричому
Суфіксальний
­ісіньк ­: чисто — чистiісінько
­сь: коли — колиeсь
­о­: дбайливий — дбайливqо
­чі ­: два — двіeчі
Префіксально ­суфіксальний
по ­ + ­ому, ­и: новий — cпо ­новyому; сусідський — cпо ­сусідськ qи
з­ + ­у: далекий — zздалекqу
за ­ + ­о: темний — cзатемнqо
на ­ + ­у: верх — cнаверхqу
Перехід інших частин мови
в прислівник
жаль (ім. чол. роду) — жаль (прислівник);
гаря 5че (прикметн. середн. роду) — га5ряче (прислівник)
Складання слів, однакових
чи близьких за змістом
ледве — ледве­ледве; тяжко — тяжко­важко
Злиття основ слів
прав Wоруч
Практична робота. ;
Прочитайте поезію. висловіть своє враження від неї. Знайдіть у ній
прислівники й визначте спосіб їх утворення.
До мене смуток знов прийшов,
прийшов до мене близько-близько,
зітхнув, схилився низько-низько
і слів для мови не знайшов.
До мене мрія підійшла,
поклала руку ніжно-ніжно
і враз заплакала невтішно,
і біля ніг моїх лягла.
І довго втрьох сиділи ми
в вечірній сутіні, як сови...
Були в нас скінчені розмови:
ми ждали тиші і пітьми.
(О. Олесь )
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. Запишіть і визначте способи творення прислівників, виділяючи в них
словотворчі префікси та суфікси.
Уголос, заочі, добре, підряд, тепло, будь-де, казна-коли,
хтозна-як, колись, як-небудь, мовчки, зверху, знадвору, пошепки,
по-козацькому, насилу, втретє, по-перше, завглибшки, довкола,
навесні, напоготові, спіднизу.
2. Спишіть, розподіляючи подані прислівники на групи відповідно до
способів творення.
Босоніж, нашвидкуруч, втридорога, тишком-нишком, мало-помалу, голіруч, далеко-далеко, миттю, цілком, бігом, ранком,
самохіть, запанібрата, сухо-насухо, жаль, місцями.
3. Поясніть відмінність прислівників від однозвучних з ними іменників,
прикметників, числівників і займенників з прийменниками. Складіть
речення з поданими словосполученнями.
Жити по-новому — по новому мосту; вийшло по-твоєму — по
твоєму двору; видно зверху — з верху гори; працювати утрьох —
у трьох ящиках; побувати удруге — у друге вікно; подарувати
на пам’ять — вивчити вірш напам’ять.
4. д оберіть до поданих слів та словосполучень спільнокореневі при-слівники. визначте їх спосіб творення.
З гордості, до ранку, в один час, на половину, без свідомості.
5. Порівняйте виділені слова. Поясніть, які з них — дієприслівники, а які
набули прислівникового значення. Як ви це визначили?
Юрко читає сидячи. — Сидячи на дивані, Микола дивиться теле-візор. Стоячи біля дошки, Мишко відповідає на запитання вчитель-ки. — Оксана пише стоячи.
Робота в групах. ;
І група
Утворіть від поданих слів прислівники префіксальним способом.
Темно, пізно, довго, тоді, всюди, скільки, чому, багато.
ІІ група
Утворіть від поданих слів прислівники суфіксальним способом.
Чистий, коли, два, низький, добрий, рішучий, дбайливий,
потаїти.
Практична робота. ;
Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть, як ви відрізняєте прислівни-ки від омонімічних іменників, прикметників, числівників та займен-ників з прийменниками.
(З)верху цього не видно. — (З)верху гори видно далеко.
Завчити правило (на)пам’ять. — Якщо (на)пам’ять не поклада-єшся, запиши. (В)останнє ми бачились минулого року. — Ми до-мовились про це (в)останнє наше побачення. Твір написаний (на)
швидку. — (На)швидку їзду не розраховуйте. (В)перше зустрілися
давно, а тепер зустрілися (в)друге. — Вилийте воду не (в)перше,
а (в)друге відро. (По)тому вікно погасло і знов засвітилось. —
(По)тому березі річки ходили люди.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 32; впр. 383 (письмово).
[2] § 26; впр. 217 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Хто швидше?». ;
Клас об’єднується у дві команди. Перша утворює прислівники пре -фіксальним способом, друга — суфіксальним.
Перша команда
У (день, голос, низ); не (добре, багато, весело, радісно); ні
(коли, звідки, де, як); на (перед, чисто, ново, пам’ять).
друга команда
Два, швидкий, тихий, легкий, коли, звідки, де, три, ста -ранний, щоденний, поважний, глибокий, точний.
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 3834 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: