Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 56 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору-опису процесу праці
Урок № 56
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Написання
твору-опису процесу праці
Мета: з’ясувати особливості побудови твору ­опису процесу праці за власним спосте­
реженням; учити грамотно висловлювати думки, дотримуватися особливостей
типу мовлення; формувати навички самоконтролю й самоперевірки, доречного
використання мовних засобів; виховувати пошану і любов до праці, прагнення
бути майстром своєї справи.
Очікувані результати: учні вміють складати усні й письмові твори за простим і складним плана ­
ми, обираючи стиль і тип мовлення, відповідні ситуації спілкування; грамотно
висловлюють думки, дотримуються особливостей типу мовлення, збирають та
систематизують матеріал для твору; дотримуються вимог до мовлення та основ­
них правил спілкування; помічають і виправляють недоліки у власному і чужому
мовленні.
Обладнання: словник синонімів.
Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Пригадайте, які ви знаєте типи мовлення?
— Над якими описами ви вже працювали в 5–7 класах?
— У яких ситуаціях вам доводилося описувати трудові про-цеси?
— Наведіть приклади таких описів на уроках фізики, хімії,
історії, біології тощо.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Робота з текстом. ;
Прочитайте текст. Про який трудовий процес у ньому йдеться? Які
трудові операції виконано? З’ясуйте тему й основну думку, тип і стиль
мовлення тексту. визначте слова, що вказують на послідовність ви -конання дій.
СЕРПАНКОВЕ РУКОМЕСН иЦТВО
Кілька років тому, коли фольклорно-етнографічний ансамбль
«Берегиня» почав виступати на сценах України, а його учасники
були зодягнуті в костюми із серпанку, до глибинного села Кру -пового, що на Рівненщині, почали надходити листи-заяви з про -ханням придбати цю рідкісну тканину. Адже місцеві майстри,
зокрема жінки старшого віку, й досі виготовляють унікальне,
з поетичною назвою полотно-серпанок.
Серпанкове полотно орнаментували по окраїнах геометрич -ні фігурки-прямокутники, квадратики, трикутники, ромбики чи
розетки.
По завершенні ткання, полотно одразу знімали з верстата
і вибілювали, намочуючи у воді і сушачи на повітрі. Процес цей
повторювався доти, доки тканина не набувала білого, як сніг,
кольору. Затим вибілене до певної кондиції і висушене полотно
згортали вдвоє і цупко накачували в сувої. Кожен сувій полотна
мав свою назву — «свієць» чи «колодка». Перед ужитком, тобто
пошиттям одягу, відрізавши відповідну кількість полотна, знову
прали, крохмалили і, тримаючи тканину в руках, качали по ній
одшліфованою скляною кулькою, щоб полотно розпрямилося.
Якість виробу перевіряли в такий спосіб: тканину прогляда -ли на світло,— якщо вічка просвічуються на сонці, виріб готовий
для вжитку.
Яка то нелегка праця — серпанкове рукомесництво.
(За В. Скуратівським )
ІІІ. основний зМІст роботи
Колективне складання плану твору-опису процесу праці. ;
ОРІЄНТОВНиЙ ПЛАН
1. Який трудовий процес мені доводилося спостерігати (вико -нувати), коли й де? Хто виконував роботу?
2. Як це робиться:
а) «Відоме» (діюча особа, час виконання) — «нове» (назва
виконуваної дії).
б) «В — Н» (розповідь про послідовно виконувані операції).
3. Чому саме цей процес праці припав по душі (запам’ятався,
вразив)?
Постановка завдання. ;
Складіть твір-опис процесу праці на основі власних спостережень
у художньому стилі на одну з тем.
«На уроці праці»,
«Як ми готуємо обід»,
«Як виготовляють писанки (витина5нки)»,
«Як мама саджає квіти (доглядає за квітами)»,
«Мій обов’язок у родині»,
«Що я вмію виготовляти».
Лексична робота. ;
1. д оберіть синоніми до слова працювати ( трудитися, робити, ви-готовляти, виробляти ).
2. д оберіть означення до слів праця , рухи .
Праця ( напружена, важка , легка , цікава , успішна ); рухи ( впевнені , чіткі , точні ,
повільні , швидкі, енергійні , обережні ).
Самостійна робота учнів над письмовим твором-розповіддю. ;
IV. до МАшнє зА вдА ння
[1] С. 92–93; впр. 148 (письмово).
[2] Скласти міні-роздум «Чи може праця давати задоволення».
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю». ;
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Чим корисний був для вас цей урок?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 6197 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: