Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 46 Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова; загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Урок № 46
Тема. Дієприслівник як особлива форма дієслова;
загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Мета: дати учням поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова; сформувати
вміння розпізнавати дієприслівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки та синтаксичну роль; розвивати творчу уяву; виховувати любов до природи, її краси.
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль
дієприслівника; вміють розпізнавати дієприслівники в тексті; визначають гра ­
матичні ознаки дієприслівника; відрізняють дієприслівник від дієприкметника.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Творче спостереження з елементами аналізу. ;
Запишіть текст. Знайдіть спочатку головні члени, а потім — слова,
що вказують на додаткову дію. Поясніть, на які питання відповідають
слова, що вказують на додаткову дію. Яку синтаксичну роль вони
виконують?
Спілкування з природою — ніби ковток живої води для
людської душі. Воно бадьорить розум, даруючи єднання з пре -красним і вічним. Звеличуючи людину, природа робить її чисті-шою й доб рішою.
(За М. Пришвіним )
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— З яких частин складається слово «дієприслівник»? Ви-словте своє припущення стосовно цієї назви.
162
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Робота з таблицею. ;
розгляньте таблицю. На основі поданого матеріалу розкажіть про
дієприслівник як особливу форму дієслова.
Д І є ПР и С л ІВНи К
Що означає
На які питання
відповідає
Граматичні ознаки
Дієслова Прислівника
Додаткову
дію або стан
що роблячи?
що зробивши?
1) вид (доконаний і недокона­
ний): будуючи, побудувавши;
2) може мати залежні слова
(іменники, займенники, при ­
слівники): будуючи комбінат,
захищаючи героїчно
1) незмінний: літаючи, при -нісши;
2) виконує роль обставини: По -жирувавши на плавнях, кефаль
почала вертатись з озера
в море. (І. Нечуй ­л евицький)
Слово вчителя. ;
Дієприслівник — це особлива незмінювана форма дієслова, що
означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова
та прислівника: звітуючи, вимовивши .
Дія, названа дієсловом-присудком і дієприслівником, ви-конується тією ж самою особою або предметом-підметом: читаючи,
виписує; сказавши, замовк.
Робота з підручником. ;
[1] § 26; впр. 291 (усно), 292 (письмово).
[2] § 20; впр. 162, 164 (письмово).
Практична робота. ;
Прочитайте речення. доведіть, що виділені слова — дієприслівники.
Солдат, доганяючи валку, ще раз оглянувся. ( О. Гончар ) Шура, зой-кнувши, підняла руки. ( О. Гончар ) Здається, що незнайомі блакитні
птахи налетіли раптом на море і б’ються завзято грудьми, піднявши
вгору білі широкі крила. ( М. Коцюбинський)
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. в ід поданих дієслів утворіть дієприслівники. визначте їх вид.
Витрусити, хитати, писати, голубити, чекати, взяти, знати,
подати, повзати.
2. Спишіть речення, підкреслюючи дієприслівники разом із залежними
словами.
Ступивши на землю, я сподівався стрінути тишу і холод
великого кладовища і був здивований дуже, коли побачив осла
з повними кошиками на спині, що переступав обережно через
каміння розлитого бруку, тримаючись холодку од зруйнованих
стін прибережних будинків. Зрідка проходив якийсь робітник,
заклавши руки в кишені, замкнувши в обличчі з тонкими губами
презирство до тої землі, що шанувати не вміла людської праці.
І раптом, не добігши, спиняюсь. ( Із тв. М. Коцюбинського )
Вибірковий диктант. ;
випишіть дієприслівники, визначте їх синтаксичну роль у реченнях.
Чорнокорий і старезний київський каштан тихо охкає, по -хитуючи руками гілок. ( І. Багряний ) Сади стоять, обдмухані вітрами,
листки летять, киваючи гіллю. ( Л. Костенко ) Запрягши сонце до те-ліги, назустріч виїду весні. (Б.-І. Антонич ) Дощ, витрусивши безліч
краплин, посунув свої хмари далі. (Ю. Яновський)
Вибірково-розподільний диктант. ;
випишіть із тексту дієприслівники у дві колонки: 1 — недоконаного
виду; 2 — доконаного виду.
Одного разу під білим стовбурцем берізки сиділо двоє. Вони
курили розмовляючи. А потім один узяв і приткнув до стовбура
свою запалену цигарку. Вогонь уп’явся в тонку кору, пропікаю-чи її наскрізь. Другий чоловік вигукнув: «Що ти робиш?» Але
той, хто тримав недокурок, відповів, скрививши губи: «Хіба тобі
болить?» А берізка мовчала, опустивши тоненькі гілочки.
З темної ранки, там, де стовбур було пропалено вогнем,
сочилися прозорі краплі.
Дерева не плачуть. Ту рідину люди називають березовим
соком.
(За С. Жураховичем )
Диктант-переклад. ;
Перекладіть прислів’я українською мовою. Підкресліть дієприслів -ники.
Не узнав горя, не узнаешь и радости. Мудрый ничего не
делает не подумав. Не зная броду, не суйся в воду. Не накормив
лошадь, далеко не уедешь. ( Нар. творч .)
Навчальне редагування. ;
визначте, в яких реченнях допущено помилки на вживання дієпри -слівників. Поясніть причину помилок і виправте їх. в ідредаговані
речення запишіть.
Закінчивши роботу, почав падати дощ. Стугонить кузов ма -шини, приймаючи вантаж. Ми довго їхали рівним шляхом, при-глядаючись до безмежних ланів пшениці. Трактористи, приїхав -ши в поле, їх вже чекали товариші з другої бригади. (За М. Школьником )
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 26; впр. 293 (письмово).
[2] § 20; впр. 163 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Бліц-опитування. ;
— Чому особливу форму дієслова, яку ми вивчили на уроці,
називають дієприслівником?
— На які питання відповідає дієприслівник?
— Назвіть ознаки дієслова і прислівника, притаманні діє -прислівнику.
— Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник у реченні?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 2148 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: