hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 45 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису процесу праці.


Урок   №  45
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Письмовий   докладний  переказ  тексту  з   елементами  опису процесу  праці.
  Мета:  удосконалювати вміння учнів докладно переказувати текст, що містить опис про ­
цесу праці; поглиблювати культуру писемного мовлення; збагачувати лексичний
запас  учнів;  виховувати  поважливе  ставлення  до  людей  та  їхньої  праці.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  докладно  письмово  переказувати  текст,  що  містить  опис  про­
цесу  праці;  розпізнають  текст,  його  структурні  особливості;  визначають  стилі
й  типи  мовлення;  з   одного  прослуховування  розуміють  зміст  тексту;  виділяють
ключові  слова;  визначають  основну  і   другорядну  інформацію,  складають  план
почутого;  оцінюють  прослухане,  порівнюючи  із  життєвим  досвідом.
  Обладнання:   текст  для  переказу.
  Тип  уроку:   розвиток  зв’язного  мовлення.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Сьогодні на уроці ви навчитеся докладно письмово перека -зувати текст з  елементами опису процесу праці. Під час докладно -го переказування має бути відтворено 85–95  % первинного тексту.
 ІІ.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
ГОНЧАР
За  вікнами  згасає  день.  А  може,  то  тільки  здається  старо-му  Сахронові...  Занеміг  старий  гончар,  лежить  на  дерев’яному
ліжкові.  В  хаті  вечорова  сутінь...
Сонце  майже  навкруг  обійшло  дідову  хату  і  вже  в   приза -хідне напільне вікно жбурнуло золотим полум’ям. Сліпучий сніп
проміння впав на двері, висвітив мисник коло одвірка і  полицю,
що  темніла  на  білій  стіні.
У миснику і  на полиці стоять глечики, коники, куманці, ма -кітерки, горщики, журавлики, баранці  — все це зробив дід Сахрон
своїми руками. З глини народилися вони... Для нього  всі ці гончарні
вироби як діти. Він навіть пам’ятає, коли вони з’явилися на світ...
Давно, ще малим, потрапив Сахрон до гончарні, і  завертівся
його  круг.  Навчався  в   самого  Пошивайла  Тараса,  знаменитого  
майстра,  якого  знали  на  всіх  ярмарках...
Від  Пошивайла  і   перехоплював  науку  малий  Сахрон.  Мав  
особливе  відчуття  до  глини...
Сахрон брався до діла, як маляр або музикант. Неспокійний,
трепетний. До глини завжди придивлявся: щоб з  доброго родовища
була та, щоб вимішана старанно, не густа і   води не було в  ній за -йвої. І  вже коли брав із замісу, то неначе зачерпував пригорщами
зерно із пшеничного вороха. Клав на круг, обіймав   обома руками
той кавалок мокрої глини і починав священнодіяти. Піднімав уверх,
формував свого глечика чи куманця, виліплював чутливими паль -цями, вкладав у  сиру глину тепло долонь своїх і  жар своєї душі.
Стінки  того  виробу  мусили  бути  не  товсті  і  не  перетончені,
рівними,  як  сталевий  лист  під  умілою  рукою  ковали.
І  вже  так  старався  гончар,  щоб  не  було  по  боках  жодного
бугрика чи виїмки. І   виходили з-під його рук не просто горшки,
макітри, виходила пісня, витворена з   глини. Загартована в   печах
на огні, та пісня дзвеніла потім на всіх ярмарках, скликаючи до
себе  дівчат  і  молодиць.
А  ще,  бувало,  як  розмалює  сам  глечика,  вазу  чи  куманця
маками,  пшеничними  колосками,  жолудями  а  чи  пелюстковим
цвітом  соняхів,  жар-птицями  та  жайворонням,  то  вже  й  сам  не
вірить,  що  це  його  робота.  Якими  тільки  барвами  не  грала  його
одухотворена  глина,  якими  звуками  не  видзвонювала.  Радувала
вона  і  слух,  і  зір,  і   душу...
(243  сл.)   ( За  І.  Цюпою)
Лексико-орфографічна  робота.   ;
Учитель пояснює лексичне значення слів макітерка, куманець, горщик,
пригорщі,  ярмарок,  мисник,  одвірка .
Бесіда  за  текстом.   ;
—  Визначте  основну  думку  тексту.
—  До  якого  типу  мовлення  належить  текст?
—  На які смислові частини можна поділити висловлювання?
—  Доведіть,  що  в  тексті  наявний  опис  процесу  праці.
Складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   Старий  гончар.
2.   Золоті  руки  діда  Сахрона.
3.   Навчання  Сахрона  гончарства.
4.   Технологія  підготовки  глини.
5.   Вкладання  теплоти  душі  у  виріб.
6.   Розмалювання  виробів.
7.   Барви  і   звуки  одухотвореної  глини.
Повторне  читання  вчителем  тексту.   ;
Самостійна  робота  учнів  над  переказом  у   чернетках.   ;
Редагування  тексту.   ;
Написання  учнями  переказу.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  77–79;  впр.  113   (письмово).
[2]  §  58;  впр.  413   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Заключна  бесіда.   ;
—  Які  труднощі  ви  відчували  в   роботі?
—  Як  їх  подолали?
—  Що,  на  вашу  думку,  вдалося,  а  що  —  ні?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 3369 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: