Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 45 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису процесу праці.
Урок № 45
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий
докладний переказ тексту з елементами опису
процесу праці.
Мета: удосконалювати вміння учнів докладно переказувати текст, що містить опис про ­
цесу праці; поглиблювати культуру писемного мовлення; збагачувати лексичний
запас учнів; виховувати поважливе ставлення до людей та їхньої праці.
Очікувані результати: учні вміють докладно письмово переказувати текст, що містить опис про­
цесу праці; розпізнають текст, його структурні особливості; визначають стилі
й типи мовлення; з одного прослуховування розуміють зміст тексту; виділяють
ключові слова; визначають основну і другорядну інформацію, складають план
почутого; оцінюють прослухане, порівнюючи із життєвим досвідом.
Обладнання: текст для переказу.
Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.
Хід уроку
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
— Сьогодні на уроці ви навчитеся докладно письмово перека -зувати текст з елементами опису процесу праці. Під час докладно -го переказування має бути відтворено 85–95 % первинного тексту.
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
ІІІ. основний зМІст роботи
Читання тексту для переказу вчителем. ;
ГОНЧАР
За вікнами згасає день. А може, то тільки здається старо-му Сахронові... Занеміг старий гончар, лежить на дерев’яному
ліжкові. В хаті вечорова сутінь...
Сонце майже навкруг обійшло дідову хату і вже в приза -хідне напільне вікно жбурнуло золотим полум’ям. Сліпучий сніп
проміння впав на двері, висвітив мисник коло одвірка і полицю,
що темніла на білій стіні.
159
У миснику і на полиці стоять глечики, коники, куманці, ма -кітерки, горщики, журавлики, баранці — все це зробив дід Сахрон
своїми руками. З глини народилися вони... Для нього всі ці гончарні
вироби як діти. Він навіть пам’ятає, коли вони з’явилися на світ...
Давно, ще малим, потрапив Сахрон до гончарні, і завертівся
його круг. Навчався в самого Пошивайла Тараса, знаменитого
майстра, якого знали на всіх ярмарках...
Від Пошивайла і перехоплював науку малий Сахрон. Мав
особливе відчуття до глини...
Сахрон брався до діла, як маляр або музикант. Неспокійний,
трепетний. До глини завжди придивлявся: щоб з доброго родовища
була та, щоб вимішана старанно, не густа і води не було в ній за -йвої. І вже коли брав із замісу, то неначе зачерпував пригорщами
зерно із пшеничного вороха. Клав на круг, обіймав обома руками
той кавалок мокрої глини і починав священнодіяти. Піднімав уверх,
формував свого глечика чи куманця, виліплював чутливими паль -цями, вкладав у сиру глину тепло долонь своїх і жар своєї душі.
Стінки того виробу мусили бути не товсті і не перетончені,
рівними, як сталевий лист під умілою рукою ковали.
І вже так старався гончар, щоб не було по боках жодного
бугрика чи виїмки. І виходили з-під його рук не просто горшки,
макітри, виходила пісня, витворена з глини. Загартована в печах
на огні, та пісня дзвеніла потім на всіх ярмарках, скликаючи до
себе дівчат і молодиць.
А ще, бувало, як розмалює сам глечика, вазу чи куманця
маками, пшеничними колосками, жолудями а чи пелюстковим
цвітом соняхів, жар-птицями та жайворонням, то вже й сам не
вірить, що це його робота. Якими тільки барвами не грала його
одухотворена глина, якими звуками не видзвонювала. Радувала
вона і слух, і зір, і душу...
(243 сл.) ( За І. Цюпою)
Лексико-орфографічна робота. ;
Учитель пояснює лексичне значення слів макітерка, куманець, горщик,
пригорщі, ярмарок, мисник, одвірка .
Бесіда за текстом. ;
— Визначте основну думку тексту.
— До якого типу мовлення належить текст?
— На які смислові частини можна поділити висловлювання?
— Доведіть, що в тексті наявний опис процесу праці.
Складання плану тексту. ;
ОРІЄНТОВНиЙ ПЛАН
1. Старий гончар.
2. Золоті руки діда Сахрона.
3. Навчання Сахрона гончарства.
4. Технологія підготовки глини.
5. Вкладання теплоти душі у виріб.
6. Розмалювання виробів.
7. Барви і звуки одухотвореної глини.
Повторне читання вчителем тексту. ;
Самостійна робота учнів над переказом у чернетках. ;
Редагування тексту. ;
Написання учнями переказу. ;
ІV. до МАшнє зА вдА ння
[1] С. 77–79; впр. 113 (письмово).
[2] § 58; впр. 413 (письмово).
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Заключна бесіда. ;
— Які труднощі ви відчували в роботі?
— Як їх подолали?
— Що, на вашу думку, вдалося, а що — ні?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 11455 | Рейтинг: 3.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: