Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 42 Тема. Не з дієприкметниками.
Урок № 42
Тема. Не з дієприкметниками.
Мета: сформувати в учнів навички написання не з дієприкметниками разом і окремо;
розвивати у школярів творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати мовні
явища; сприяти збагаченню словникового запасу; виховувати любов до рідної
мови, до її багатства.
Очікувані результати: учні вміють правильно писати не з дієприкметниками, окремо і разом;
пояснюють орфограми в дієприкметниках; знаходять і виправляють в реченні
помилки на вивчені орфографічні і граматичні правила; знають значення діє­
прикметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— Згадаймо правила вживання не з прикметником та діє -словом. Чи можемо сказати, що не з дієприкметником пишеться
за правилами вживання не з прикметником чи не з дієсловом?
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Дослідження-зіставлення. ;
Прослухайте речення. визначте, яким членом речення виступає діє-прикметник. Порівняйте написання дієприкметників з не . Чим по -яснити різне написання?
Біля тину стояла нефарбована лавка. Біля тину стояла ні -коли не фарбована лавка. Лавка не фарбована.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
Н АП и САНН я Н е З ДІє ПР и КМе ТН и КАМ и
Окремо Разом
якщо дієприкметник має при собі пояснюваль­
не слово: Не прочитана учнем книга. Любував -ся красою ніколи не бачених степів .
Коли при дієприкметнику не має пояснюваль­
ного слова: Неполиті квіти . Хмарка повисла
над неміряним степом . ( ю. я новський)
Коли заперечення підсилюється протиставлен­
ням: ...мав талант до віршів не позичений,
а власний . ( леся Українка)
Коли дієприкметник без не не вживається:
Нечувана радість прийшла на їх землю.
(ю. я новський)
Коли дієприкметник виступає присудком: То -лока не орана , вівці не лічені , пастух рогатий.
(Нар. творч.)
якщо дієприкметник утворений від дієслів, що
пишуться з недо- разом: недо писаний , недо -співаний
Робота з підручником. ;
[1] § 25; впр. 276 (усно), 280 (письмово).
[2] § 19; впр. 155 (письмово), 157 (усно).
Робота з текстом. ;
виразно прочитайте поетичний текст. визначте тему й основну думку.
Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієприк-метниками.
Із слова починається людина,
Із мови починається мій рід.
Моя ласкава, мамина єдина —
Щебече соловейком на весь світ.
Бентежна, тополина, калинова,
(Не)випита, (не)вибрана до дна —
Це наша українська мова,
Немов бандури вічної струна.
(Н. Рій )
Словниковий диктант. ;
Не зав’язаний добре сніп; нездійснене бажання; поле не -зоране; нескошена трава; не сказане, а написане вітання; ні до
кого не спрямоване слово; незамкнені двері; довго не стихаючий
вітер; нескінчені мрії; нескінчена розмова; невмолима людина;
нескінчена робота; незгасаюче вогнище.
Вибірковий диктант. ;
Запишіть дієприкметники з не . Поясніть їх правопис.
КРАПЛЯ
В кімнаті від полиць угнутих,
Мелодій непочутих,
Од весен страчених,
Лиць непобачених,
Од вічної незвершень тяготи,
Од спраги неосяжне осягти.
А за вікном, без тіні заклопоту,
Маленька крапля, що їй жити мить,
Кругліє, знизується з дроту
І — поки до землі летить —
Встигає всесвіт у собі вмістить.
(В. Мисик )
ІV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Гра «Хто швидше?». ;
Подані дієприкметники замініть антонімами з не . доберіть до кожно -го дієприкметника залежне слово, поясніть правопис. Складіть два
речення.
Відкритий — ... (незакритий); заборонений — ... (незаборо-нений); прохололий — ... (не нагрітий); роздягнений — ... (нео-дягнений); початий — ... (незакінчений).
Тестове завдання. ;
Укажіть рядок, у якому всі слова із часткою не пишуться
окремо.
А (Не)довантажена машина; (не)скопана, а зорана земля;
хата (не)побілена.
Б Мною (не)підметена підлога; (не)фарбовані стіни, а лако- 9
вані; (не)вишитий дівчиною рушник.
В (Не)доплетений кошик; лист (не)написаний; (не)прополені
вчасно грядки.
Г (Не)замкнені двері; (не)дописаний вірш; (не)вивчений
учнем урок.
Самостійна робота. ;
Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з діє-прикметниками.
Мінливі, (не)стримані хмаринки тихо пливуть і тануть.
(Ю. Марцінкавічус) Твори молодих ще ніким (не)читані, (не)аналізовані,
(не)критиковані, тому (не)відомі. (Із журналу ) Крізь милували око
рослини, (не)розповсюджені в цій країні, а привезені. (Ю. Смолич)
У льотчика серце (не)схитне й тверде. (М. Бажан )
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 25; впр. 285 (письмово).
[2] § 19; впр. 158 (1, 2 — письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Завдання учням. ;
Зробіть самоаналіз, заповніть таблицю.
Знаю Умію
Інтерактивна вправа «Мікрофон». ;
— Мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу...
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (12.02.2014)
Переглядів: 3738 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: