Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 41 Тема. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання -н- у дієприкметниках та - нн- у прикметниках
Урок № 41
Тема. Перехід дієприкметників у прикметники
та іменники. Написання -н- у дієприкметниках
та - нн- у прикметниках дієприкметникового
походження.
Мета: дати учням поняття про перехід дієприкметників у прикметники та іменники,
пояснити правила написання ­ нн ­ у прикметниках дієприкметникового похо ­
дження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на ­ ний;
розвивати в учнів увагу, вміння аналізувати мовний матеріал, узагальнювати;
виховувати мовні смаки.
Очікувані результати: учні вміють знаходити в реченні дієприкметники; відрізняють дієприк­
метник від прикметника; правильно пояснюють правила написання -нн- у при­
кметниках дієприкметникового походження; вміють відрізняти їх від пасивних
дієприкметників на -ний ; знаходять і виправляють у реченні помилки на вивчені
правила.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Словниковий диктант. ;
Чавунний, дерев’яний, сильний, солом’яний, страшенний,
силенний, оборонний, цінність, гостинність, вихованість, озброє -ний, тінню, священний, орлиний, гуманний, старанний, непри -миренний, скляний, незліченний, горобиний, цілеспрямований,
зміїний, мішаний.
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне питання. ;
— Як, на вашу думку, слід правильно писати: нездійснений чи
нездійсненний; нездоланий чи нездоланний ; несказаний чи несказанний ?
Саме ці орфограми ми сьогодні маємо відпрацювати.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово вчителя*. ;
Деякі дієприкметники можуть утрачати властивості дієслова
(вид, час, перехідність) і переходити в прикметники. У таких
випадках вони вказують на постійну ознаку, не мають при собі
залежних слів, які їх пояснюють. Так само втрачають дієслівні
ознаки і переходять у прикметники дієприкметники: болюча (рана),
стояча (вода), освічена (людина).
Дієприкметники відрізняються від прикметників наголосом
(пе 5чений і пече5ний, незлі
5
чений і незліче5нний ). У дієприкметниках здебільшого
наголос на корені, а в прикметниках — на суфіксі. У прикмет-ники переходять дієприкметники, вжиті в переносному значенні:
зібрані думки.
Дієприкметники можуть переходити і в іменники.
Наприклад: Лежачого (кого?) не б’ють . Сказаного (чого?) і сокирою не
вирубаєш . (Нар. творч.)
Опрацювання таблиці. ;
Н АП и САНН я - Н - І - НН - У ПР и КМе ТН и КАХ ТА ДІ є ПР и КМе ТН и КАХ
Орфограма Умови написання
Приклади
-нн- -н-­н- і ­ нн- у прикметниках Прикметники, утворені за допомогою
суфікса ­ н-антенний,
сонний
бджолиний,
орлиний
Буква н у суфіксах дієпри­
кметників
Дієприкметники із суфіксами ­ н- ,
­ен- ( ­ єн- )
— зібраний,
виготовлений
Буквосполучення в при­
кметниках дієприкметни­
кового походження
Прикметники з наголошеними суфік ­
сами ­ енн- ( ­ єнн- ), ­ анн- ( ­ янн- ), що
вказують на вищу міру ознаки, дії
здоровенний,
несказа 5нний
загублений,
невизнаний
Практична робота. ;
визначте, в яких словосполученнях прикметники, а в яких — дієприк-метники. доведіть свою думку.
Пе5чена картопля, пече5на картопля, уче5на рада, у5чена роль,
здійсне 5нна мрія, зді
5
йснена мрія, нездола5нна країна, нездо5лана
країна.
* Тут і далі вчитель також може використати відання: Кратенко Л. О. Дві при -голосні чи одна? — Х.: Вид-во «Ранок».
137
Робота з підручником. ;
[1] § 23, 24; впр. 266 (письмово), 271 (письмово).
[2] § 18; впр. 146, 150 (письмово).
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Тренувальні вправи. ;
1. д одайте до кожного дієприкметника спільнокореневий прикметник.
Запишіть пари цих слів.
Зразок. Незлічений — незліченний.
Нездійснений, недоторканий, примирений, несказаний, не -дозволений, здоланий, незбагнений.
2. Спишіть речення, додаючи з довідки дієприкметникові звороти. По-ясніть написання -н- і -нн-.
Людина відкрила незліченні багатства. Трал піднімають на
судно за допомогою машини. Чорне море — найтепліше наше
море. Місто Мурманськ має незамерзаючий порт.
Д о в і д к а: наповнений рибою, захищене від холодних пів -нічних вітрів, заховані в надрах землі, розташоване на березі
Баренцового моря.
3. Запишіть пасивні дієприкметники, додаючи до них за зразком інфі-нітиви, від яких вони утворилися. Позначте їхні суфікси.
Зразок. Відвіданий — відвідати.
Розв’язаний, пояснений, литий, угноєний, гартований, ба -чений, дертий, сходжений, краяний, взутий.
4. Перекладіть словосполучення українською мовою. Порівняйте на -писання в обох мовах.
Сдержанный юноша, выглаженные брюки, созванное совеща-ние, позолоченный купол, проданный товар, несказанное слово.
Розподільний диктант. ;
Запишіть словосполучення у дві колонки: 1 — з дієприкметниками
і прикметниками; 2 — з іменниками, в які перейшли дієприкметники.
Пекучий погляд, атакуючі роти, випитий сік, солоні каву -ни, стояча вода, солені гриби, плакуча верба, замкнуте коло, ва 5-рена страва, відстаючі взялись за роботу, сма 5жена риба, замкнута
кімната, варе 5на картопля, керуючий слухач, смаже 5не м’ясо.
138
Гра «Третій зайвий». ;
Спишіть, вилучаючи в кожній групі «зайве слово» — відмінну частину
мови.
Зібраний, здійсненний, складений. Невблаганний, недозво -лений, незміряний. Незлічений, знесилений, несходжений. Упо -рядкований, удосконалений, здоланний.
Розподільний диктант. ;
Прослухайте текст. Запишіть в одну колонку — прикметники, а в дру-гу — дієприкметники.
Загуло в Пилипка у вухах, тисяча свічок засвітила в очах,
і він побачив дідугана Морозенка. Здоровенна, наче вінницький
казан, голова його була закутана цілим оберемком білого снігу;
довга, як помело, борода виплетана з товстих віскряків криги;
товсті настовбурчені брови густо покриті білим інеєм, а сіро-зелені очі, наче Волосожари, виблискують холодним світлом. Тихо
схилявся він над Пилипком, подививсь, мов милувався, на його
личенько біле, покійне і, світнувши хижими очима, приложивсь
до теплих ще устоньків Пилипкових своїми холодно-палаючими
устами.
(Панас Мирний)
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 23, 24; впр. 274 (письмово).
[2] § 17; впр. 148 (письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Гра «Одним словом». ;
Учитель читає вголос словосполучення, пропонуючи замінити кожне
з них прикметником дієприкметникового походження.
Якого не можна здолати — ... (нездоланний). Який не можна
полічити — ... (незліченний). Якого не можна знищити — ... (не-знищенний). Який не погоджується з чим-небудь — ... (неприми-ренний). Якого важко або неможливо впізнати — ... (невпізнанний).
Якого не можна виразити, передати словами — ... (несказанний).
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 2918 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: