hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 40 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту з описом процесу праці.


Урок  №  40
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Докладний  усний переказ  тексту  з  описом  процесу  праці.
  Мета:  формувати  в  учнів  уміння  переказувати  текст  з  описом  процесів  праці;  вихову­
вати  в  учнів  любов  до  праці.
 Очікувані результати:   учні вміють докладно переказувати текст, що містить розповідь про процес
праці; розпізнають текст, його структурні особливості; визначають ситуацію спіл­
кування,  типи  мовлення;  розуміють  з   одного  прослуховування  фактичний  зміст
тексту;  виділяють  і  записують  ключові  слова;  визначають  основну  і   другорядну
інформацію,  складають  план  почутого;  оцінюють  прослухане.
  Обладнання:   текст  для  переказу.
  Тип  уроку:   застосування  знань  і   формування  вмінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Що  називається  процесом  праці?
—  Чим  відрізняється  розповідь  про  процес  праці  у  науко -вому  та  в   художньому  стилях?
—  Що є  «відомим» та «новим» у  реченнях такої розповіді?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Ми часто у  своєму житті спостерігаємо за працею людей
чи виконуємо певну роботу самі. Сьогодні на уроці ми навчимося
з  вами  докладно  переказувати  текст-розповідь  про  процес  праці.
Під  час  докладного  переказування  тексту  має  бути  відтворено
85–95   %  первинного  тексту.
ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
ЩЕДРЕ   СЕРЦЕ  ДІДУСЯ
Сьогодні  я  прокинулась  від  легенького  постукування  у  ві -кно.  Відкрила  очі  і  ледь  не  скрикнула  від  радощів:  «Яблунька
розцвіла!  Яблунька  мого  доброго  дідуся!»
Відчинила  вікно,  і  духмяна  хвиля  ранкової  свіжості  підхо-пила  мене  на  крилах  спогадів.  Я  повертаюсь  у   дитинство.
Як  живий  іде  садом  дідусь.  Він  і  дня  не  міг  прожити  без
роботи  у  свої  сімдесят  п’ять.
—  Відпочили  б,  дідусю,—  просила  я  його.  А   він  лише  од-казував:  «Без  діла  слабіє  сила».
Якось  весняним  ранком  дідусь  сказав,  що  сьогодні  навчить
мене  саджати  яблуні.  Я  вже  хотіла  бігти,  та  він  зупинив,  хова-ючи  посмішку:  «Не  метушись  —  швидше  буде...»
Зібравши інструменти, дідусь став розмічати місце для ями,
а  я  замішувала  у  чавунці  глиняний  розчин.  Дідусь  тим  часом
став  не  поспішаючи  копати.
Незабаром  він  покликав  мене.  «Бери,  онучко,  заступ  і  ген
на  той  пустир  підемо.  Яблунька  там,  наче  сирітка,  серед  кущів
терну  заблукала...»
Деревце  й  справді  виявилося  непоказним.  Стовбур  злама-ний.  Гілки  висіли,  ніби  перебиті  руки.
Яблуньку дідусь викопував довго. Потім обережно взяв дич-ку  вузлуватими  мозолястими  руками  і  став  уважно  розглядати
кореневище. Щось проказуючи стиха до яблуньки, відрізав ножи -цями  пошкоджені  корінчики.  Зануривши  кореневище  у  глиняну
купелю,  опустив  саджанець  у  ямку.
Я  стала  закидати  її,  а  він  у   той  час  ніжно  підтримував
яблуньку,  легенько  підтрушуючи.  Зробивши  красиву  луночку,
з  якоюсь  веселою  зажурою  мовив:  «Рости  на  радість  людям!»
...Спогади на мить перервала бджілка, що злетіла з  рожевої
пелюстки.  І  знову  я   згадала  дідуся.  Останню  його  яблуньку  —
і  першу  в  моєму  житті.
Ні, дідусь не просто навчив мене саджати дерева, він навчив
дарувати  іншим  радість  і   красу  А  вони  —  безсмертні!
(249  сл.)   ( За  М.   Вінграновським )
Бесіда  за  текстом.   ;
—  До  якого  типу  мовлення  належить  текст?
—  Які  тема  і  головна  думка  тексту?
—  Чому оповідачка так зраділа, побачивши квітучу яблуньку?
—  З  яким  почуттям  згадує  вона  свого  дідуся  і  чому?
—  Що ви можете сказати про характер дідуся? З  яких слів
видно  його  глибоку  мудрість?  Як  ви  розумієте  ці  слова?
—  В  яких  рядках  змальована  любов  дідуся  до  внучки,  де-ревця,  життя?
—  Як  працював  дідусь?  Яку  роль  відіграє  опис  процесу
садіння  дерева  в  оповіданні?
Повторення  орфограм.   ;
Повторити  написання  орфограм  у  словах духмяна,  саджати,  непо -казним,  ножиці.
Складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   «Яблунька  розцвіла!»
2.   Невтомний  трудівник.
3.   Садіння  деревця.
4.   Краса  і  радість  —  вічні.
Повторне  читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Усний  переказ  тексту  учнями.   ;
 IV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  62–66;  впр.  88  (письмово).
[2]  §  51  (с.  206–207);  впр.  398   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  нового  ви  дізналися  на  уроці?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 1196 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: