Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 39 Тема. Безособові дієслівні форми на -но, - то


Урок   №  39
Тема.  Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  - то.
  Мета:  ознайомити учнів із безособовими дієслівними формами на  ­но, ­то; формувати
вміння  знаходити  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  розвивати  творчі  здібності;
виховувати  почуття  любові  до  батьківської  хати  та  мови  народу.
 Очікувані  результати:  учні  знають  про  безособові  дієслівні  форми  на  ­но ,  ­ то ;  вміють  знаходи ­
ти  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  складають  речення  з   ними;  використовують
форми  на ­ но ,  ­то   у   власних  висловлюваннях;  уміють  проводити  їх  заміну  під­
рядним  реченням.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  схема ­опора.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Запитання  та  завдання  учням.   ;
—  Які  дієслова  називаються  безособовими?
—  Прочитайте  речення,  вкажіть  особові  та  безособові  ді-єслова,  чим  вони  відрізняються.
Тихо  пливе  блакитними  річками  льон.  ( М.   Коцюбинський)  У   хаті
зовсім  посутеніло  (Ю.   Збанацький )  Пахло  чебрецем,  свіжою  травою.
(А.   Шиян )
Тренувальна  вправа.   ;
Перебудуйте  речення,  замінивши  особові  дієслова  на  безособові.
Підкресліть  підмети  й   присудки.
Пахнуть  квіти.  Дитина  хоче  погратись.  Десь  далеко  загри -мів  грім.  Вітер  зламав  дерево.  Ти  не  спиш?  Весняний  дощ  по -кропив  землю.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прочитайте  текст. доберіть  заголовок,  який  відповідав  би  темі  ви-словлювання.  Проаналізуйте  виділені  слова,  з’ясуйте  їх  творення.
Спробуйте  визначити  вид  і   рід.
Традиційна  українська  хата  —  воістину  колиска  нашого
народу.  Кожна  господиня  дбайливо  доглядала  своє  житло.  Тому
в  хаті  завжди  було  чисто, вибілено,  розмальовано  кольоровою  глиною,
оздоблено  витинанками, утикано   квітами.  В  інтер’єрі  хати,  в   усій  ор -ганізації внутрішнього її простору відбиваються численні народні
традиції  та  символи,  звичаї  та  обряди.
(Із  журналу)
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми-опори.   ;
Називають  дію  або  стан,
незалежно  від  особи
Підкреслюють  результати  дії,
а  не  саму  дію
Не  змінюються
  
Дієслівні  форми  на  - но ,  - то
  
Утворюються  від  пасивних
дієприкметників  минулого
часу  на  ­ний,  ­ тий
У  реченнях  з   формами  на ­ но ,
­то   підмета  не  буває,  тому  що
ці  форми  не  вказують  на  особу
Уживаються  у   значенні
присудка  самостійно  або
зі  словами  було ,  буде
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  22;  впр.  249   (усно),  252   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  140   (письмово),  141   (усно).
Практична  робота.   ;
У поданих реченнях, визначте безособові форми на -но, - то. Поясніть
їх  уживання.
На  галявині  вже  збудовано  хату,  засаджено  городець.  ( Леся
Українка )  Закінчено  жнива,  останній  сніп  накошено  пшениці.  ( А.   Ма -лишко )  Дощ  без  устану  лив  осінь  і   літо;  луки  затоплено,  трави  по -лито.  (П.   Грабовський )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Утворіть від дієприкметників безособові форми на - но, - то. Складіть
із  ними  3  речення.
Побачений,  прожитий,  запечений,  позолочений,  закритий,
початий,  скошений,  змелений,  списаний,  прочитаний.
2.   За  п’ять  хвилин  пригадайте  10   безособових  форм  на  -но,  - то.
3.   Перекладіть  українською  мовою  й  запишіть,  підкресліть  безособові
дієслова.
Как  легко  дышится  среди  сосен!  В  окно  повеяло  весной.
Уже светает. От радости у  меня на сердце потеплело. Не хочется
уходить  домой.  По  утрам  хорошо  работается.  Ему  нездоровится,
поэтому  знобит,  лихорадит.
4.   Запишіть  уривок  народної  пісні.  Поясніть  правопис  виділених  слів.
Зробіть  синтаксичний  розбір  першого  рядка  як  простого  речення.
У   якій  синтаксичній  ролі  виступають  дієслівні  форми  на  -но,  - то?
Ой  у  полі  жито  копитами  збито,  
Край  дороги  широкої козаченька  вбито.  
Козаченька  вбито,  покладено  в   жито,  
Червоною  китайкою личенько   накрито.
(Нар.  творч .)
Творчий  диктант.   ;
Запишіть  речення,  змінюючи,  де  можливо,  пасивні  дієприкметники
безособовою  формою  на  - но,  - то.  З’ясуйте,  чи  в   усіх  реченнях  мож-лива  така  заміна.  Якщо  ні,  то  поясніть  причину.
Стіл  застелений  полотняною  скатертиною.  Долівка  потру -шена  свіжою  травою.  Дідові  очі  прикуті  до  світлини  на  стіні.
Корабель  спущений  на  воду.  Робота  закінчена.  Хлопці  зморені
денною  працею.  ( За  О.   Марченко )
Відповідь:   Форми на ­но ,  ­то  називають дію, яку хтось виконав. Тому в   останньому реченні
заміна  неможлива.
Творче  завдання.   ;
Складіть із кожним дієсловом по 2  речення так, щоб у  першому воно
було  особовим,  а   у  другому  —  безособовим.
Зразок.   я  нездужаю.  Мені  нездужається.
Хотіти,  світлішати,  шуміти,  спати,  дзвеніти.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  22;  впр.  254   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  144   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Добери  слово».   ;
доберіть  до  поданих  слів  антоніми.
Освітлено   —  ...  (затемнено).  Зачинено  —  ...  (відкрито).
Збільшено  —  ...  (зменшено).  Привезено  —  ...  (відвезено).  Відне-сено  —  ...  (принесено).  Нагріто  —  ...  (охолоджено).

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 16363 | Коментарі: 3420 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 5641 2 3 ... 56 57 »
564  
Aliexpres com cheapest in the wordl! Click here http://c.cpl0.ru/9m7p thank you for your order)

563  
Oferujemy chociażby szybki http://gruzzer.pl - wywóz śmieci Kraków jest podstawowym obszarem naszego działania, ale jesteśmy w stanie realizować zlecenia też w bliskich przyległościach Krakowa, starając się sprostać wszelkim potrzebom naszych Klientów. Chcąc przekazać wywóz odpadów Kraków jest miejscem, gdzie znajdą Państwo naszą siedzibę i skorzystają z wyjątkowo profesjonalnych usług. Przez lata naszej działalności przede wszystkim zgromadziliśmy grupę doświadczonych pracowników o naprawdę dużych kompetencjach, lecz także nieustannie inwestowaliśmy we własny rozwój tworząc jednocześnie potężny park sprzętu. Mamy mnóstwo specjalistycznych pojazdów, dzięki którym wywóz odpadów poremontowych w Krakowie, wszelakiego typu śmieci bądź zwykłego gruzu na pewno nie będzie stanowił dla nas absolutnie żadnego problemu. Wykonując powierzone zadania wciąż próbujemy się dopasować do potrzeb Klientów, w tym choćby dokładne ustalenie godziny zabrania odpadów.
Potrzebując zlecić http://gruzzer.pl - wywóz śmieci Kraków z całą pewnością warto odwiedzić już teraz oraz spotkać się z naszymi pracownikami osobiście lub zatelefonować i dowiedzieć się pełnych informacji związanych z usługami. Zapewniamy oczywiście profesjonalne usługi, lecz też i konkurencyjne ceny, jakie w każdym przypadku ustalane są indywidualnie, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu. Oferta cenowa zależna jest oczywiście od skomplikowania zlecenia, ale również od tego czy ma ono być wykonywane w Krakowie czy poza obszarem. Dzięki naszej elastyczności za każdym razem zapłacą nasi Klienci za rzeczywiście zrealizowane usługi, jakie będą świetnie wręcz dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromnym kłopotem stają się piętrzące się na terenie odpadki. Te gromadzą się w dużych ilościach podczas różnych prac przy remoncie, budowlanych albo nawet podczas typowych porządków generalnych, gdzie pozbywamy się z naszych domów mnóstwa rzeczy. U nas jednak wywóz śmieci w Krakowie będzie zrealizowany profesjonalnie, a do tego można skorzystać też z możliwości wynajęcia kontenerów. Do podstawionego pod wskazane miejsce kontenera można wkładać wszystkie śmieci, a w przypadku jego zapełnienia nasi pracownicy sprawnie wezmą kontener i od razu podstawią następny.
Nasi profesjonalni pracownicy czekają na Państwa kontakt, zawsze oferując fachowe podejście jak i ekspresową realizację usług. Współpracujemy z wieloma firmami i osobami prywatnymi, mając na rynku wciąż rosnącym zaufaniem. Skorzystaj z naszej pomocy i dołącz do pokaźnej grupy zadowolonych Klientów.

562  
уважаемые пользователи!
Нужна ваша помощь. Хочу себе купить часы, но вот какие взять - не знаю.
Помогите с выбором.
Выбираю между этими
https://clck.ru/Br72P
и этими
https://clck.ru/Br77T
Какие лучше взять?

561  
http://www.medicalstart.biz/

560  
Oferujemy chociażby szybki http://gruzzer.pl - kontenery na gruz Kraków jest podstawowym obszarem naszego funkcjonowania, ale jesteśmy w stanie wykonywać zlecenia też w bliskich rejonach miasta, starając się sprostać wszelkim potrzebom swoich Klientów. Chcąc zlecić wywóz odpadów Kraków będzie miastem, w jakim znajdą Państwo nasze biuro i skorzystają z bardzo elastycznych usług. Przez długi okres swojej działalności między innymi zgromadziliśmy ekipę doświadczonych pracowników o bardzo imponujących kompetencjach, lecz także stale inwestowaliśmy we własny rozwój budując tym samym potężny park sprzętu. Mamy dużo specjalistycznych pojazdów, poprzez które wywóz odpadów poremontowych w Krakowie, wszelakiego typu śmieci bądź zwykłego gruzu nie będzie stanowił dla nas zdecydowanie żadnego kłopotu. Wykonując przekazane zadania zawsze staramy się dopasować do wymagań
oczekiwań Klientów, w tym między innymi dokładne ustalenie godziny zabrania odpadów.
Potrzebując zlecić http://gruzzer.pl - wywóz śmieci Kraków z całą pewnością warto odwiedzić w tej chwili i spotkać się z nami osobiście lub zatelefonować i dowiedzieć się wszelkich informacji związanych z ofertą. Oferujemy zawsze profesjonalne usługi, ale również i przystępne ceny, które zawsze ustalane są indywidualnie, wobec czego serdecznie zachęcamy do kontaktu. Oferta cenowa zależy nie tylko od rodzaju zlecenia, lecz też od tego czy będzie ono wykonywane na terenie Krakowa albo poza obszarem. Dzięki tej elastyczności za każdym razem zapłacą nasi Klienci za fizycznie wykonane usługi, które będą idealnie wręcz dobrane do osobistych potrzeb.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym problemem stają się zalegające na terenie odpady. Te zalegają w pokaźnych ilościach w czasie różnych prac remontowych, budowlanych albo nawet podczas standardowych porządków generalnych, podczas których pozbywamy się z naszych domów wielu rzeczy. U nas jednak wywóz śmieci w Krakowie będzie zorganizowany profesjonalnie, a do tego można skorzystać też z opcji wynajęcia kontenerów. Do przywiezionego pod wskazane miejsce kontenera można wkładać wszelkie śmieci, a w przypadku jego wypełnienia nasi pracownicy sprawnie wezmą kontener i od razu przywiozą następny.
Nasi doświadczeni pracownicy czekają na Państwa telefony, zawsze gwarantując fachowe podejście i szybką realizację usług. Współpracujemy z licznymi firmami oraz osobami prywatnymi, mając na rynku wciąż rosnącym zaufaniem. Skontaktuj się z nami i dołącz do dużej grupy usatysfakcjonowanych Klientów.

559  
https://www.100medspravok.biz/

558  
https://rfdiplom.org/

557  
Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
оптимизация сайта быстро)логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000

556  
http://inass.xyz/

555  
dg dfg

1-10 11-20 21-30 ... 551-560 561-564
Ім`я *:
Email *:
Код *: