Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 39 Тема. Безособові дієслівні форми на -но, - то


Урок   №  39
Тема.  Безособові  дієслівні  форми  на  -но,  - то.
  Мета:  ознайомити учнів із безособовими дієслівними формами на  ­но, ­то; формувати
вміння  знаходити  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  розвивати  творчі  здібності;
виховувати  почуття  любові  до  батьківської  хати  та  мови  народу.
 Очікувані  результати:  учні  знають  про  безособові  дієслівні  форми  на  ­но ,  ­ то ;  вміють  знаходи ­
ти  в   реченнях  ці  дієслівні  форми;  складають  речення  з   ними;  використовують
форми  на ­ но ,  ­то   у   власних  висловлюваннях;  уміють  проводити  їх  заміну  під­
рядним  реченням.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  схема ­опора.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Запитання  та  завдання  учням.   ;
—  Які  дієслова  називаються  безособовими?
—  Прочитайте  речення,  вкажіть  особові  та  безособові  ді-єслова,  чим  вони  відрізняються.
Тихо  пливе  блакитними  річками  льон.  ( М.   Коцюбинський)  У   хаті
зовсім  посутеніло  (Ю.   Збанацький )  Пахло  чебрецем,  свіжою  травою.
(А.   Шиян )
Тренувальна  вправа.   ;
Перебудуйте  речення,  замінивши  особові  дієслова  на  безособові.
Підкресліть  підмети  й   присудки.
Пахнуть  квіти.  Дитина  хоче  погратись.  Десь  далеко  загри -мів  грім.  Вітер  зламав  дерево.  Ти  не  спиш?  Весняний  дощ  по -кропив  землю.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прочитайте  текст. доберіть  заголовок,  який  відповідав  би  темі  ви-словлювання.  Проаналізуйте  виділені  слова,  з’ясуйте  їх  творення.
Спробуйте  визначити  вид  і   рід.
Традиційна  українська  хата  —  воістину  колиска  нашого
народу.  Кожна  господиня  дбайливо  доглядала  своє  житло.  Тому
в  хаті  завжди  було  чисто, вибілено,  розмальовано  кольоровою  глиною,
оздоблено  витинанками, утикано   квітами.  В  інтер’єрі  хати,  в   усій  ор -ганізації внутрішнього її простору відбиваються численні народні
традиції  та  символи,  звичаї  та  обряди.
(Із  журналу)
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми-опори.   ;
Називають  дію  або  стан,
незалежно  від  особи
Підкреслюють  результати  дії,
а  не  саму  дію
Не  змінюються
  
Дієслівні  форми  на  - но ,  - то
  
Утворюються  від  пасивних
дієприкметників  минулого
часу  на  ­ний,  ­ тий
У  реченнях  з   формами  на ­ но ,
­то   підмета  не  буває,  тому  що
ці  форми  не  вказують  на  особу
Уживаються  у   значенні
присудка  самостійно  або
зі  словами  було ,  буде
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  22;  впр.  249   (усно),  252   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  140   (письмово),  141   (усно).
Практична  робота.   ;
У поданих реченнях, визначте безособові форми на -но, - то. Поясніть
їх  уживання.
На  галявині  вже  збудовано  хату,  засаджено  городець.  ( Леся
Українка )  Закінчено  жнива,  останній  сніп  накошено  пшениці.  ( А.   Ма -лишко )  Дощ  без  устану  лив  осінь  і   літо;  луки  затоплено,  трави  по -лито.  (П.   Грабовський )
 IV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Утворіть від дієприкметників безособові форми на - но, - то. Складіть
із  ними  3  речення.
Побачений,  прожитий,  запечений,  позолочений,  закритий,
початий,  скошений,  змелений,  списаний,  прочитаний.
2.   За  п’ять  хвилин  пригадайте  10   безособових  форм  на  -но,  - то.
3.   Перекладіть  українською  мовою  й  запишіть,  підкресліть  безособові
дієслова.
Как  легко  дышится  среди  сосен!  В  окно  повеяло  весной.
Уже светает. От радости у  меня на сердце потеплело. Не хочется
уходить  домой.  По  утрам  хорошо  работается.  Ему  нездоровится,
поэтому  знобит,  лихорадит.
4.   Запишіть  уривок  народної  пісні.  Поясніть  правопис  виділених  слів.
Зробіть  синтаксичний  розбір  першого  рядка  як  простого  речення.
У   якій  синтаксичній  ролі  виступають  дієслівні  форми  на  -но,  - то?
Ой  у  полі  жито  копитами  збито,  
Край  дороги  широкої козаченька  вбито.  
Козаченька  вбито,  покладено  в   жито,  
Червоною  китайкою личенько   накрито.
(Нар.  творч .)
Творчий  диктант.   ;
Запишіть  речення,  змінюючи,  де  можливо,  пасивні  дієприкметники
безособовою  формою  на  - но,  - то.  З’ясуйте,  чи  в   усіх  реченнях  мож-лива  така  заміна.  Якщо  ні,  то  поясніть  причину.
Стіл  застелений  полотняною  скатертиною.  Долівка  потру -шена  свіжою  травою.  Дідові  очі  прикуті  до  світлини  на  стіні.
Корабель  спущений  на  воду.  Робота  закінчена.  Хлопці  зморені
денною  працею.  ( За  О.   Марченко )
Відповідь:   Форми на ­но ,  ­то  називають дію, яку хтось виконав. Тому в   останньому реченні
заміна  неможлива.
Творче  завдання.   ;
Складіть із кожним дієсловом по 2  речення так, щоб у  першому воно
було  особовим,  а   у  другому  —  безособовим.
Зразок.   я  нездужаю.  Мені  нездужається.
Хотіти,  світлішати,  шуміти,  спати,  дзвеніти.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  22;  впр.  254   (письмово).
[2]  §  17;  впр.  144   (письмово).
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Добери  слово».   ;
доберіть  до  поданих  слів  антоніми.
Освітлено   —  ...  (затемнено).  Зачинено  —  ...  (відкрито).
Збільшено  —  ...  (зменшено).  Привезено  —  ...  (відвезено).  Відне-сено  —  ...  (принесено).  Нагріто  —  ...  (охолоджено).

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 11795 | Коментарі: 3561 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 4591 2 3 ... 45 46 »
459  
Inerstellar

458  
Прогоны ссылок и "продающих" текстов - http://spetsialist.cf/ Самое главное - быстро и недорого!

457  
Деятельность организована на собственном использовании продукции. В отсутствии продаж !!! В отсутствие вложений !! Уникальные возможности с целью повышения прибыли и служебного продвижения в уникальной компании ! Вас ждут дружная команда, общекомандная деятельность . Качественная подготовка Вознаграждение поступает на личный счет в банке! Неограниченный резедуальный доход !!!
Тел: +79145746044 (Вацап, Вайбер); Email: lewni2017@mail.ru

456  
Отзывы, комментарии и мнения покупателей из Челябинска.
Расписание поездов в период летних отпусков из Челябинска - https://rasp.yandex.ru/ :
"
Обратиться сюда мне посоветовал друг, который для сына аттестат покупал. Его оболтус плохо учился в школе, завали экзамены, а чтобы поступить нужны были высокие баллы. Вот ребята остались довольны результатами и мне порекомендовали купить удостоверение у нас в Челябе для работы. Давно воюю с руководством по поводу моего повышения в должности и рассмотрения ставки и процентов. Посидели с женой вечерок, обсудили и решили, что надо рискнуть, хуже все равно уже не будет. Согласовывали мы все моменты с менеджерами ровно два вечера (из-за работы не получалось нормально уделить этому время). После всех формальностей прошло еще пару дней, не помню уже точно сколько и позвонил курьер. Доставку сделали на следующий день после звонка (опять же из-за работы не мог вырваться раньше). Все оперативно доставили, я проверил лично, все нормально, заплатил. С корочкой пошел к руководству, написал заявление и уже через неделю получил свое повышение. Даже не знаю что бы я без вас делал, так бы и сидел на своей мизерной зарплате и жаловался. Классно, что есть такие компании, которые помогают в трудных ситуациях. Спасибо за ваш труд!
"
Купить диплом http://diplom.cf/ Челябинск

455  
Interstellar

454  
Поздравляю всех работников торговли с праздником!
Сама работаю в сфере торговли, поэтому знаю насколько это сложный труд, особенно для девушек.
Всем успехов, счастья в личной жизни и на работе! Всех обнимаю и целую :-*

453  
Отзывы, комментарии и мнения покупателей из Ростова.
Расписание поездов в период летних отпусков из Ростова - https://rasp.yandex.ru/ :
"
Обратиться сюда мне посоветовал друг, который для сына аттестат покупал. Его оболтус плохо учился в школе, завали экзамены, а чтобы поступить нужны были высокие баллы. Вот ребята остались довольны результатами и мне порекомендовали купить удостоверение у нас в Ростове для работы. Давно воюю с руководством по поводу моего повышения в должности и рассмотрения ставки и процентов. Посидели с женой вечерок, обсудили и решили, что надо рискнуть, хуже все равно уже не будет. Согласовывали мы все моменты с менеджерами ровно два вечера (из-за работы не получалось нормально уделить этому время). После всех формальностей прошло еще пару дней, не помню уже точно сколько и позвонил курьер. Доставку сделали на следующий день после звонка (опять же из-за работы не мог вырваться раньше). Все оперативно доставили, я проверил лично, все нормально, заплатил. С корочкой пошел к руководству, написал заявление и уже через неделю получил свое повышение. Даже не знаю что бы я без вас делал, так бы и сидел на своей мизерной зарплате и жаловался. Классно, что есть такие компании, которые помогают в трудных ситуациях. Спасибо за ваш труд!
"
Купить диплом http://diplom.cf/ Ростов

452  
Отсутствие денег - не помеха инвестициям. Как инвестировать в недвижимость, если необходимой суммы нет на руках? Ответ прост: вложить часть собственных средств, а часть - банковских. С таким планом вы уже можете действовать дальше и поверить в осуществимость вашей мечты. Но оригинальное оформление всегда привлечет глаз. Если же вы покупаете металл и его сдаете и все в «черную», то оценить ваши доходы и расходы бывает затруднительно. Она может быть представлена как различными производственными площадями, так и офисным рынком. При этом важно иметь быстрый доступ к бытовой технике. И несмотря на это, очень и очень желательно иметь минимальные познания по безопасности и рискам. (вмененный, патент и т.д.)
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять однокомнатную квартиру
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять квартиру в ростове
https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - снять дом в ростове на дону

Если вам нужно заполнить декларацию на получение имущественного вычета, поможет ЭТА статья на сайте «Солнечные руки». Поэтому один из документов, который практически на 90 % потребует банк – это управленческая отчетность. Перечитывание плана действий — шаг не менее важный, чем его составление. Так больше шансов, что объявление провисит дольше. И бывает, что споткнувшись на одном-двух вопросах «а если», цель покупки квартиры сначала откладывалась на неопределенный срок, а потом вообще забывалась. Но как это сделать максимально быстро и качественно, чтобы первоначальный клиент (да и «второй») остался доволен и сделал вам впоследствии рекламу? Одним из самых эффективных способов поиска продавца/покупателя была и остается расклейка объявлений. Это тот актив, ценность которого только растет из года в год, не имея стойкой тенденции к снижению.
https://vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove
vk.com/sniat_kvartiru_v_rostove - сдать квартиру ростов на дону

451  
Best Website about Boom beach hack

450  
Концепция основана на персональном использовании продукции. Отсутствует продажа !!! Отсутствуют вложения !! Крупные возможности с целью повышения доходов и продвижения по службе в стабильной фирме ! Вас ждут сплоченный состав , конструктивный труд. Качественная подготовка Средства зачисляются на расчетный счет в банке! Резедуальная прибыль!!!
Тел: +79145746044 (Вацап, Вайбер); Email: lewni2017@mail.ru

1-10 11-20 21-30 ... 441-450 451-459
Ім`я *:
Email *:
Код *: