hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 29 Тема. Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово». Підсумковий урок


Урок  №  29
Тема.  Систематизація  та  узагальнення  знань  з  теми  «Дієслово».  Підсумковий  урок
  Мета:  відновити  в  пам’яті  учнів,  систематизувати  й  узагальнити  відомості  про  діє­
слово; формувати вміння правильно писати дієслова в  різних особових формах;
розвивати  пам’ять,  увагу,  логічне  й  образне  мислення;  виховувати  повагу  до
історичного  минулого.
 Очікувані  результати:  учні  знають  загальне  значення  дієслова,  його  морфологічні  ознаки,  син­таксичну роль; знаходять дієслова в   реченні; вміють визначати форми дієслова,
граматичні  ознаки,  належність  до  певної  дієвідміни;  правильно  вимовляють
дієслова  і  пишуть  їх  з  вивченими  орфограмами;  аргументують  написання
орфограм;  знаходять  і   виправляють  допущені  помилки  на  вивчені  правила;
конструю ють  речення  з   дієсловами  в  усіх  часах  і   особових  формах;  редагують
тексти щодо уживання дієслів одного способу замість іншого, складають діалоги,
усні  й   письмові  висловлювання,  використовуючи  дієслова.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроку:   нетрадиційний  (урок ­КВК).
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Ми  закінчили  вивчати  тему  «Дієслово».  Сьогодні  урок
узагальнення  й   систематизації  знань  із  цієї  теми.
Питання  до  учнів.   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Якої  мети  ви  хочете  досягти  на  цьому  уроці?
 ІІ.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Методичний  коментар.   ;
Клас  об’єднується  у  дві  команди,  які  обирають  капітанів.
Учитель  пояснює  правила  змагання  та  систему  оцінювання.
100
Лінгвістична  розминка.   ;
д айте характеристику способових форм дієслів у  поданих прислів’ях
та  приказках.
Хто старе поминає, той щастя не має. Свою роботу вимірюй
зробленим  ділом.  Не  кажи  гоп,  поки  не  перескочиш.  Не  хвали
мене  у  вічі,  не  свари  позаочі.  (Нар.  творч. )
Робота  з  текстом.   ;
Прослухайте текст. визначте тип і   стиль мовлення. Поясніть правопис
виділених  слів.
СОНЯЧНІ  СКАРБи  УКРАЇНи
Багато народів хвиля за хвилею прокотилося нашою землею
до того, поки усвідомила вона себе Україною. Ми взяли у  спадок
їхню  кров  і   незліченні  могили,  з   яких  вони  промовляють  до  нас,  за -кликаючи  до  єдності,  злагоди  і  свободи.
Чи  не  найвідоміший  із  цих  народів   —  скіфи  (скити),  могутні
волелюбні  племена,  що  започаткували  на  терені  України  у   першому
тисячолітті   до  народження  Христа  (до  нової  ери)  добу  заліза.  До
скарбниць скіфських царів пливло золото з  усього Старого Світу.
Значна частина його потрапляла до царських гробниць, бо старо -давнє  людство  вірило  у  потойбічне  життя.  Вже  перші  розкопки
скіфських  могил  вразили  світ  довершеними  виробами  золотарства.
В  них  скіфи  втілювали  своє  уявлення  про  всесвіт,  відтворювали
горді  образи  сучасників.
(Б.   Мозолевський)
Мовознавча  розминка.   ;
—  Що  означає  дієслово?
—  Яку  дію  виражає  дійсний  спосіб?
—  У  якому  способі  дієслово  не  має  категорії  часу  й   осо -би?
—  Які  дієслова  називають  перехідними?
—  Навіщо  дієслова  поділяють  на  дієвідміни?
—  За  якими  формами  дієслів  визначають  їхню  дієвідміну?
—  Які  часові  форми  має  дієслово?
—  У  формі  якого  способу  дієслово  змінюється  за  часами?
—  Як змінюються дієслова в  теперішньому та майбутньому
часах?
—  Які  способи  творення  дієслів  найпоширеніші?
—  Якими  членами  речення  можуть  бути  дієслова?
—  Який  спосіб  виражає  наказ?
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  дієслова  у   три   колонки:  1   —  дійсного  способу;  2  —  нака-зового;  3   —  умовного.  Поясніть  особливості  дієслів.
Встигнув  би,  клопочемося,  зупинись,  скажіть,  робімо,  збаг -нула,  пробачте,  заспіваймо,  квітнуло  б,  з’їжджай,  стихне,  зу -стрінь,  тьмяніють,  пов’язала  б.
Проблемне  завдання.   ;
доберіть  дієслова.
Синонім  слова  знайти.   Сприйняти  щось  написане  або  на -друковане. Закінчити щось розповідати. Сприйняти розумом щось.
Синонім  слова  довідатись .  Установити  вагу  якого-небудь  вантажу.
Український  відповідник  російського  слова бросить .  Звернутися  до
кого-небудь  із  вітанням.  Антонім  слова  ввійти  (кудись).
Довідка:  відшукати, прочитати, доказати, зрозуміти, узна -ти,  зважити,  кинути,  привітати,  вийти.
Конкурс-гра  «Дивись   —  не  помились».   ;
виберіть  у  кожному  рядку  правильний  варіант.
Дієслова дійсного способу: будую ,  збудували ,  будуватиме , будував би,
будуй.
Дієслова  умовного  способу:  збирай, збирав  би ,  збирайте.
Дієслова  наказового  способу:  милувалися, милуйтеся,  дихайте ,
помилуйтеся.
Конкурс  кмітливих.   ;
розгадайте  загадки.
Сидить дід за подушками і  стріляє галушками. Без рук, без
ніг, а   пнеться на батіг. Під землею птиця кубло звила і  яєць на -несла. Біг через пліт, зачепивсь та й  висить. Зубів немає, а  кусає.
Має  роги  і  ноги,  а   держиться  підлоги.
Відгадки:   град,  квасоля,  картопля,  гарбуз,  кропива,  стіл.
Проблемне  завдання.   ;
У  якому рядку морфологічний розбір дієслова виконано правильно?
1.   Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім’ї.
Належить  —  дієслово,  поч.  ф.  — належати,  недок.  вид,  дійсний
спосіб,  тепер.  час,  3-тя  ос.,  одн.,  ІІ  дієвідміна,  присудок.
2.   Знайди  на  карті  Україну.
Знайди  —  дієслово,  поч.  ф.  — знайти,  док.  вид,  наказ.  спосіб,
1-ша  ос.,  одн.,  І  дієвідміна,  присудок.
3.   Деякі  з   давніх  книжок  можна  побачити  в  Музеї  книги
Києво-Печерської  лаври.
Побачити  — дієслово, неозначена форма, док. вид, І  дієвідміна,
присудок.
Робота  в  групах.   ;
Складіть колективно твір-есе «Симфонія осені», використовуючи діє-слова  теперішнього,  минулого  і  майбутнього  часів.
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
1.   Підготуватися  до  контрольної  роботи.
2.   [1]  Повторити  §  4–17;  впр.  191   (письмово).
[2]  Повторити  §  4–13;  впр.  115   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Завдання  учням.   ;
Зробіть  самоаналіз,  заповніть  таблицю.
Знаю Умію

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 2634 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: