Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 28 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту із творчим продовженням


Урок  №  28
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Усний  докладний переказ  тексту  із  творчим  продовженням
  Мета:  удосконалювати  вміння  учнів  здійснювати  усний  докладний  переказ  тексту;
формувати  вміння  створювати  творче  продовження,  збагачувати  словниковий
запас, розвивати образне мислення; виховувати милосердя й  любов до природи.
 Очікувані результати:  учні вміють визначати тему й   головну думку тексту; складають самостійно
план;  уміють  усно  докладно  переказувати  текст,  самостійно  створюють  творче
продовження; оцінюють текст із погляду його змісту, форми, авторського задуму
й  мовного  оформлення.
  Обладнання:   текст  для  переказу.
  Тип  уроку:   застосування  знань  і   формування  вмінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  ви  знаєте  стилі  й  типи  мовлення?
—  Що  таке  «Творче  продовження»?
—  Які  особливості  докладного  переказу?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Питання  до  учнів.   ;
—  На  вашу  думку,  які  мовні  вміння  та  навички  вдоскона-лює  урок  розвитку  зв’язного  мовлення?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
НА  РІЧЦІ
Я  глянув  на  розбуджену  весною  річку.  Чого  тільки  не  не -сла  вона  на  своїй  кризі!
Над  кригою  кружляли  ворони  й   сороки.  Крик,  гам  стояв
несусвітний.
Я  побачив:  неподалік  від  берега  на  крижині  пливло  лисе -нятко.  Було  воно  ребристе,  змучене,  синє  від  холоду.  Як  могло,
відбивалося від сорок і   ворон, та сил у   нього залишалась жмень-ка. Якась ворона ухитрилась вхопити його за вухо, підняла і  понесла, та лисенятко вивернуло мордочку догори і  вкусило ворону
за  лапу.  Від  болю  ворона  крикнула,  і  лисеня,  теліпаючись  у  по-вітрі,  як  ганчірка,  упало  на  крижину  знову...
Черевики  з   ковзанами  розв’язалися  на  моїх  ногах  самі,
і  я  кинувся  рятувати  лисеня.  Перескакуючи  з   крижини  на  кри-жину,  поплигав  до  нього.  Крига  під  ногами  навіть  не  притоплю-валась,  і  коли  я  добрався  до  лисеняти,  воно,  півсухе,  жалібно
дзявкнуло  і   почало  плакати.  Я  вже  знав,  що  плачуть  коні  й   ко-рови,  але  щоб  плакали  лисиці   —  такого  я  ще  не  знав.  Слізки
у  лисенятка  були  дрібненькі,  ну  то  й  що  з  того?  Сльози,  які   б
вони  не  були,  великі  чи  малі,—  є   сльози...  Я   підхопив  його  на
руки  і  заховав  під  сорочку.  За  пазухою  лисеня  принишкло,  наче
в  себе  в   норі,  лише  гаряче  дихало,  наче  у  його  пискові  хто  розі -клав  вогонь.
Я  вже  заніс  було  ногу  на  ближню  від  мене  крижину,  як
ріка наперла, і  ця наша з  лисенятком крижина стала бити й  кро -шити на кашу крижини навколо себе. Я  кинувся на той бік кри -жини,  щоб  звідти  перебратися  на  берег,  але  й  там  у   воді  кипіло
крижане  кришиво.
(244  сл.)   ( За  М.   Вінграновським )
Бесіда  за  текстом.   ;
—  До  якого  стилю  мовлення  належить  текст?
—  Визначте  тему  висловлювання.
—  Чого  навчає  нас  це  оповідання?
—  Який  тип  мовлення  покладено  в  основу  тексту?
Складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   На  розбудженій  річці.
2.   Хлопчик  побіг  рятувати  лисеня.
3.   На  кризі.
а)   лисячі  сльози;
б)   лисеня  під  сорочкою;
в)   навкруги  крижане  місиво;
Оголошення  творчого  завдання.   ;
Письмово  складіть  оригінальне  продовження  тексту.
Повторне  читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Усний  переказ  тексту  учнями.   ;
Аналіз  робіт.   ;
Зачитування  оригінального  продовження  тексту.   ;
Нас невблаганно тягнуло вниз, на греблю, налітаючи на яку
крига  ставала  сторчма  і  зривалася  у  вируюче  водяне  провалля.
З  драбинами  й  вірьовками  берегом  уже  бігли  люди  й  щось  кри-чали.  Слів  я  не  чув,  бо  навколо  все  ревіло  й  тріщало.
Гребля наближалася, а  з нею наближався несамовитий гур -кіт падаючих у  провалля крижин. Лисенятко в   пазусі почало мене
покусувати, а   тоді й  добряче кусати. Коли ревище греблі залізло
лисеняті у  вушка, воно гризонуло мене за горло. Від несподіванки
я  ойкнув і  випустив його на крижину. Лисенятко, не роздумуючи,
кинулося в  річкове коричневе місиво, і   більше я  його не бачив...
До  греблі  вже  можна  було  докинути  грубкою,  як  з  річкою
щось  зробилося:  наче  якісь  невидимі  якорі  загуркотіли  на  дні.
Крижини,  штовхаючись  боками,  стали  йти  повільніше  і  смир-ніше,  а   далі  зупинилися  й   стали.  Моя  зупинка  біля  самої  гре-блі.  Я  глянув  на  свої  порізані  об  кригу  босі  ноги,  перейшов  на

сусідню  крижину,  а  з  тієї  ще  на  сусідню,  а   там  від  однієї  до
другої  —  і  так  до  берега.
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  4–17.  Повторити  відомості  про  дієслово.
[2]  §  4–13.  Скласти  кросворд,  ребус  за  темою  « дієслово».
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Застосовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Чиє творче продовження, на ваш погляд, виявилося най-цікавішим?  І   чому?

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 3625 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: