Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 27 Тема. Правопис не з дієсловами (повторення)


Урок   №  27
Тема.  Правопис  не  з   дієсловами  (повторення)
  Мета:  повторити правила написання не  з   дієсловами, навчити учнів пояснювати вибір
написання відповідним правилом; розвивати логічне мислення; удосконалювати
культуру  мовлення;  виховувати  любов  до  рідного  краю.
 Очікувані результати:   учні знають правила написання  не  з   дієсловами; вміють обґрунтовувати вибір написання  не  з   дієсловами відповідним правилом; знаходять і   виправляють
допущені  помилки  на  вивчені  орфографічні  правила.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  схема.
  Тип  уроку:   систематизація  й   узагальнення  вивченого  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  правила  написання  не   з  дієсловами  ви  пам’ятаєте
з  початкової  школи?
—  Від  чого  залежить  написання  частки не   з   іменниками  та
прикметниками?
 ІІ.   Мотиваціяя  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемні  питання.   ;
—  Чому  в  одних  випадках  слова  непокоїться ,  неславити  пишуться
разом,  а  в  інших  —  окремо.
—  Чому  дієслово  недочувати   пишемо  разом,  а   не  допомагати   —
окремо?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  схеми.   ;
(Див.  с.  85.)
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  6;  впр.  91   (усно),  94  (письмово).
[2]  §  13;  впр.  109   (усно),  111   (письмово).
Практична  робота.   ;
Спишіть  речення,  розкриваючи  дужки.
Після  бою  наш  полк  (не)долічувався  одного  солдата.  (І.   Ле )
Бійці  (не)хтували  небезпекою,  рвалися  вперед  ( І.   Ле )  Два  хитрих
мудрого  (не)переважать.  (Нар.  творч .)  На  годину  спізнишся,  за  рік
(не)доженеш. (Нар. творч.) Андрій (не)почував страху перед ворожими
літаками, бо він їх люто (не)навидів. (П.   Загребельний) Працюють люди
чесно,  і   як  (не)славити  їх  за  це?  (З  газети )
Н АП и САНН я  Н е   З  ДІє С л ОВАМ и
1.  Чи  вживається  дієслово  без не ?
Так  Ні  
Пиши  окремо
не  читав,  не  забуду
Пиши  разом
ненавидіти ,  нехтувати
2.  Чи  має  дієслово  складений  префікс  недо- ,  який  надає  йому  значення  неповної  дії?
Так  Ні  
Пиши  разом
недобачати ,  недочувати
Пиши  окремо
не  допомагати,  не  довідатися
3.  Чи  можна  замінити  дієслово  з   не   іншим  дієсловом  без  не ?
Так  Ні  
Пиши  разом
неславити   — ганьбити
нездужати   — хворіти
Пиши  окремо
не  славити   — не  прославляти
не  здужати   — не  змогти
Творчий  диктант.   ;
Запишіть  слова-синоніми  з   префіксами не -  або  недо-.
Турбуватись,  ганьбити,  хворіти,  ігнорувати,  примушувати
робити,  мати  поганий  зір.
Відповідь:   непокоїтись,  неславити,  нездужати,  нехтувати,  неволити,  недобачати.
 ІV.  с истеМАтиз А ц І я  й   узА гА льнення  вивченого  МАтер ІА лу
Тренувальні  вправи.   ;
1.   Запишіть у   дві  колонки дієслова: 1   — що пишуться з  не  окремо; 2   —
що  пишуться  з  не   разом.  3–4  дієслова  введіть  у   самостійно  складені
речення.
(Не)(до)люблювати,  (не)(до)виробити,  (не)тямитися,  (не)по -коїтися,  (не)порахувати,  (не)(до)держувати,  (не)розрахувати,  (не)
зчутися,  (не)(до)слухати,  (не)скучати,  (не)волити,  (не)знаходити.
2.   Прочитайте і  запишіть уривок із поезії. розставте пропущені розділові
знаки.  На  місці  пропусків  уставте  частку не .  Поясніть  правопис.
Приїжджайте  частіше  додому
щоб  ...  мучила  совість  потому.
Ні  грошей  ...  привозьте  ні  слави  —
будьте  з  рідними  ніжні  й  ласкаві.  
Бо  ...  вічні  ні  батько  ні  мати
завтра  можете  їх  ...  застати.  
Щоб  ...  мучила  совість  потому
приїжджайте  частіше  додому.
(М.   Луків )
3.   Перепишіть загадки, розкриваючи дужки. відгадайте їх. Поясніть чер-гування  приголосних  у  дієсловах.
Що  літає:  крил  (не)має,  але  крила  підіймає.  Є  крила   —
(не)літаю,  ніг  (не)маю,  а   гуляю,  по  землі  (не)ходжу,  на  небо  (не)
дивлюся,  зірок  (не)лічу,  весь  час  мовчу.  Біжать  два  брати,  один
одного  (не)доженуть.  (Нар.  творч .)
Відгадки:   вітер,  риба,  велосипед.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  6;  впр.  97   (письмово).
[2]  §  13;  впр.  113   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Хто  більше?».   ;
Пригадайте  й  запишіть  якомога  більше  фразеологічних  зворотів,
у  яких  є   орфограма  « Не  з   дієсловами».  Значення  фразеологізмів  по-ясніть.

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 3189 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: