Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 1 Тема. Мова — скарбниця духовності народу.
Урок № 1
Тема. Мова — скарбниця духовності народу.
Мета: пояснити учням роль і значення національної мови у формуванні духовно сті
народу; сформувати вміння школярів аналізувати висловлювання; сприяти
осмисленню ролі мови як найважливішого, найбагатшого і найміцнішого зв’язку
поколінь; виховувати патріотизм, почуття національної гідності, любов до рідної
мови.
Очікувані результати: учні знають, яку роль відіграє мова у збереженні духовних надбань народу;
вміють аргументовано довести своє твердження з теми уроку.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, вислови про мову.
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в учн І в
Робота з текстом. ;
Прослухайте уривок із поезії І. Багряного. д айте відповіді на запи-тання.
...Перейшов усі світи я —
Є прекрасних мов багато,
Але першою, як Мати,
Серед мов одна лиш ти є.
Ти велична і проста.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, рідна мово!
Мова — пісня колискова.
Мова — матері уста.
— Визначте ключові слова в прочитаному уривку.
— Що ви знаєте про розвиток української мови?
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемні питання. ;
— Чому мову вважають найціннішим скарбом народу?
— Як ви розумієте висловлювання «Українська мова — на-ціональна мова українського народу»?
— Що значить рідна мова для кожної людини, що вона
дає кожному з нас?
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово вчителя. ;
Мова — одне з багатьох див, створених людьми. Вона від -дзеркалює душу народу, його історію. Тарас Григорович Шевчен -ко писав: «Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш
нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!..»
Людина має завжди пам’ятати, звідки вона родом, де її
коріння, знати історію свого народу, його мову.
Знання мови народу, серед якого ти живеш,— ознака
культурної, освіченої людини, знання рідної мови — священний
обов’язок кожного.
Робота з підручником. ;
[1] С. 12–15; впр. 2 (письмово), 3 (усно).
[2] § 1; впр. 1 (усно), 6 (письмово).
Творче спостереження з елементами аналізу. ;
Прочитайте текст. доберіть до нього заголовок. д айте відповіді на
запитання.
Мова — неоціненний скарб народу, найголовніший літопис
його життя. У її глибинах — могутній розум, витончений смак,
праця зосередженої думки, високі духовні злети. І щоб оволодіти
цим скарбом, людина мусить постійно докладати зусилля, усві -домлюючи, що існує складна наука рідної мови.
Уже немовля пізнає таємничу красу звуків, слово допомагає
дитині освоювати світ, учить її думати, а школа формує, кладе
знан ня про мову на твердий підмурівок. І в зрілому віці ця на -ука триває, бо, як висловлюються мудреці, «нерозумний той, хто
думає, що свою мову добре знає».
(За Г. Нудьгою )
— Як ви розумієте наведений у тексті вислів?
— Чому мова — це неоцінений скарб народу?
Пояснювальний диктант. ;
Запишіть речення. Поясніть лексичне значення слова скарб . Складіть
із ним речення.
Мова — основа культури нації, найбільший скарб, і від-бирати її в людини чи народу — значить відбирати все минуле
й сучасне, позбавляти людину й народ найприроднішого в їх
творчому існуванні. ( Г. Нудьга )
Робота з текстом. ;
Прослухайте текст, доберіть до нього заголовок, випишіть вислови,
які найглибше розкривають суть і значення мови. Поясніть значення
сполучень слів духовне життя, цвіт духовного життя.
Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову
розпускається, цвіт усього його духовного життя. У мові одухот -ворюється весь народ і вся його батьківщина. У ній втілюються
небо вітчизни, її повітря, клімат, поля, гори й долини, ліси
й ріки, бурі і грози — весь той глибокий, повний думки й по-чуття, голос рідної природи. У світлих, прозорих глибинах мови
відбивається й уся історія духовного життя народу. Мова є най -важливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує по-коління народу в одно велике історично живе ціле. Коли зникає
мова,— народу нема більше! Поки жива мова в устах народу,
до того часу живий і народ. Відберіть у народу все — і він усе
може повернути; але відберіть мову — і він ніколи більше вже
не створить її.
Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну
мову, а п’є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова.
Воно пояснює їй природу, як не міг би пояснити її жоден приро -дознавець, воно знайомить її з характером людей, що її оточують,
з суспільством, серед якого вона живе, з його історією та його
прагненнями, як не міг би ознайомити жоден історик.
(За К. Ушинським)
Тренувальний диктант.
Запишіть речення. Із чим поет порівнює мову? до чого він закликає?
Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю,
дав нам народ. Дав цю мову і наказав пильно, свято оберігати
її чистоту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти
разючої. (П. Тичина)
ІV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Проблемне завдання. ;
допишіть прислів’я, користуючись довідкою.
Слово не стріла, а до ... Не давши слова — кріпись, а дав -ши — ... Людське слово гостріше від ... Вітер гори руйнує, слово
... Кулею поцілиш в одного, в двох, а влучним словом — ... Тоді
слова срібло, коли справи — ... (Нар. творч. )
Д о в і д к а: серця лине, держись, стріли, народи підіймає,
у тисячу, золото.
Гра «Хто більше?». ;
Учні об’єднуються у дві команди і протягом трьох хвилин записують
прислів’я і приказки про мову. виграє та команда, яка запише най-більше.
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] С. 12–15; впр. 7 (письмово).
[2] § 1; впр. 7 (1, 2, 3 письмово).
Індивідуальне завдання: виписати 5–7 висловів митців про мову.
VI. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю». ;
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Чим корисним для вас був цей урок?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3294 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: