Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 18 Тема. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.


Урок  №  18
Тема.  Дієвідмінювання  дієслів  теперішнього  
і  майбутнього  часу.
  Мета:  закріпити  знання  учнів  про  дієвідміни,  удосконалювати  навички  правильного
написання особових закінчень дієслів; розвивати у   дітей логічне й   образне мис­
лення;  виховувати  любов  до  прекрасного,  природи.
 Очікувані результати:   учні вміють правильно визначати належність дієслова до певної дієвідміни,
знаходять у   тексті дієслова теперішнього і   майбутнього часу; вміють розрізняти
часові  форми  дієслів;  правильно  пишуть  особові  закінчення  дієслів.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  таблиці.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Розподільний  диктант.   ;
Запишіть  дієслова  у  дві  колонки  за  дієвідмінами.  в иділіть  особові
закінчення.
Радіти, мовчати, грати, клеїти, бажати, навчатися, курити,
сміятися,  ходити,  співати,  садити,  кричати,  зігрівати,  залежати.
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Гра  «Скарбничка  мудрих  думок».   ;
допишіть прислів’я, уставляючи в  дієсловах закінчення теперішнього
чи  майбутнього  часу.  Поясніть  свій  вибір.
Скаж..ш  — не верн..ш, напиш..ш  — не зітр..ш, відруба..ш  —
не  ...  Слово  до  слова  —  ...  мова.  Біда  помуч..  і  мудрості  ...
Здобуд..ш  освіту  —  ...  більше  світу.  (Нар.  творч .)
Д о в і д к а:  приточиш,  зложиться,  научить,  побачиш.
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання  таблиць.   ;
Че Р г УВАННя  гО л ОСНи Х
о  ||  а
е  ||  и
е  ||  і
о,  е  ||  і
допо могти   —  допомагати
терти   —  витирати
лет іти  — літати
пекти   —  запікати;  рост и  —  підріс
Че Р г УВАННя  ПР иг О л ОСНи Х
г  ||   ж  ||  з
к  ||  ч   ||  ц
х  ||  ш   ||  с
д  ||  дж
т  ||  ч
ст  ||  [шч]
мо гти   —  можу  —  не  в  змозі
проро кувати  —  пророчити  —  пророцтво
коли хати  —  колишу  —  заколисати
ра дити  —  раджу
ле тіти  —  лечу
мо ст ити  —  мощу
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  11,  13;  впр.  142  (письмово),  159   (письмово).
[2]  §  9;  впр.  77,  79   (письмово).
Тренувальні  вправи.   ;
1.   в ід  поданих  дієслів  утворіть  2-гу  особу  однини.  Поясніть,  від  чого
залежить  написання  букв  е ,  є ,  и ,  і   в  особових  закінченнях  дієслів.
Відійти,  відбігти,  вскочити,  внести,  вискочити,  вилетіти,
доїхати,  дописати,  заспівати,  заговорити,  надкусити,  підбілити,
об’їстися,  прибувати,  розкидати.
2.   в ід  поданих  слів  утворіть  усі  можливі  форми  майбутнього  часу.
Слухати, грітися, гратися, триматися, сміятися, літати, ди -витися,  рости,  вивчати,  злетіти,  порівняти,  здолати,  рости.
3.   д оберіть  до  поданих  дієслів  антоніми.
Хвалиш, мерзнеш, лягаєш, згадаєш, береш, радієш, білієш,
заходиш,  наступаєш,  вносиш,  взуваєшся,  сієш,  починаєш.
4.   д о  поданих  іменників  додайте  потрібні  дієслова  у  формі  3-ї  особи
множини  теперішнього  часу.
Олівцем  ...,  ключем  ...,  косою  ...,  ножем  ...,  голкою  ...,
серпом  ...,  щіткою  ...,  клеєм  ...,  фарбою  ...  .
5.   Поставте  подані  дієслова  у  форму  1-ої  особи  однини  теперішнього
часу.  Назвіть  звуки,  що  чергуються.
Могти,  дихати,  полоскати,  бігти,  котити,  їздити,  летіти,
казати,  пекти,  сидіти.
6.   Замініть  минулий  час  майбутнім.  Скажіть,  яке  значення  має  така  за-міна.
Раніше  почало  вставати  сонце,  щиріше  доглядати  землю.
Поринули  весняні  води,  задзюрчали  струмочки,  заклекотали
в   ярах,  розіллялись  широкою  повіддю.  З-під  снігу  зазеленіла
травиця  й  звеселила  жайворонка.  (М.   Коцюбинський)
 ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Вибірково-розподільний  диктант.   ;
випишіть  у  дві  колонки  дієслова:  1  —  теперішнього  часу,  2  —  май-бутнього  часу.  Загадки  відгадайте.
Хто  завжди  правду  каже?  Зріжу  голову,  вийму  серце,  дам
пити  —  буде  говорити.  Згорнеш  —  клинець,  розгорнеш  —  мли-нець. Сонце пече, липа цвіте, жито доспіває,— коли це буває? Де
на землі віє тільки південний вітер? Лежить Гася  — простяглася,
як  устане   —  неба  достане.  (Нар.  творч .)
Відгадки:   дзеркало,  сопілка,  парасолька,  улітку,  на  Північному  полюсі,  дорога.
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте текст.  визначте у  тексті дієслова теперішнього часу й   ука-жіть  особу.
Стоїш  посеред  городу,  задумався.  І   вже  не  просто  серед
городньої  землі,  а   у  вирі  таємниць,  що  оточують  тебе  своїми
стеблами,  листям,  чутливими  вусиками,  гудинням,  цвітом,  роз -маїтими запахами. І  коли підносиш ногу, щоб вийти з  городу, то
пильно  дивишся  вниз,  щоб  не  наступити  на  живу  рослину.
Бо  вони  справді  таки  живі,  ти  в  цьому  щойно  переконав-ся  —  до  якогось  чудного  остраху,  до  холодку  в  грудях.
Поволеньки  ступаєш  по  стежці,  а  тобі  здається,  що  всі
вони  за  тобою  дивляться,  підглядають   —  і  соняшники,  й  гарбу -зи.  Боїшся  необережно  зачепити  їх,  боїшся  тих  поглядів,  бо  не
розумієш.  О,  нарешті  вже  вискочив  на  подвір’я!
А  потім  ще  довго  стоїш  і  дивишся  на  барвисту  повінь  го-родню...
(Є.   Гуцало )
Практична  робота.   ;
від  поданих  нижче  дієслів  утворіть  дієслова  у  2-ій  особі  однини  те-перішнього  або  майбутнього  простого  часу.
М’яти, мазати, казати, лізти, різати, хотіти, полоти, низати,
писати,  лягти,  сісти,  линути,  кинути,  тонути,  колоти.
Творче  завдання.   ;
Пригадайте  й   запишіть  прислів’я  та  приказки  з   дієсловами  теперіш -нього,  минулого  та  майбутнього  часу.
Відповідь:   Поспішиш  —  людей  насмішиш.  Хто  мовчить,  той  трьох  навчить.  Учися  чужого
розуму,  але  й   свого  не  губи.  Себе  не  хвалімо,  інших  не  гудьмо.  ( Нар.  творч. )
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  11,  13;  впр.  164  (письмово).
[2]  §  9;  впр.  78   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Гра  «Пригадай».   ;
—  Які  два  дієслова  у  2-й  особі  однини  вимовляються  одна -ково, але належать до різних часів і  дієвідмін? (Будеш   — будиш.)

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (25.09.2014)
Переглядів: 4115 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: