hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 17 Тема. Контрольна робота * № 1. Диктант.


Урок  №  17
Тема.  Контрольна  робота *  №  1.  Диктант.
  Мета:  перевірити рівень набутих знань та умінь; з’ясувати можливі недоліки в   знаннях
учнів; удосконалити вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, розви­
вати орфографічну пильність, слухову пам’ять; виховувати повагу до історичного
минулого.
 Очікувані  результати:  учні  знають  орфографічні  й  пунктуаційні  правила,  вміють  застосовувати
їх  на  практиці;  аргументують  написання  орфограм,  знаходять  і   виправляють
помилки  на  вивчені  орфографічні  правила;  виявляють  орфографічну  пильність.
  Обладнання:   текст  для  диктанту.
  Тип  уроку:   контроль  і   корекція  знань,  умінь  та  навичок.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
(Ознайомлення із критеріями оцінювання контрольного дик-танту.  Проведення  інструктажу  щодо  написання  диктанту.)
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Написання  контрольного  диктанту.   ;
1.   Читання  тексту  диктанту  вчителем.
ТРиПІЛьСьКА  КУЛьТУРА
Найбільший духовний розквіт стародавніх племен, які жили
на території України, припадає на добу так званої сонячної віри,
яка стала основою трипільської культури. Господарювання наших
пращурів  зосереджується  на  хліборобстві.  Найбільший  інтерес
становлять трипільські житла. Вони були видовженої форми, пря-мокутні,  з  дво-  або  чотирисхилою  покрівлею.  У   глиняних  хатах
знайдено  шкаралупи  писанок,  дивовижні  скульптури  богів,  різь -блення  на  кістці  та  рогу.
Серед первісних скульптурних творів найцікавішими є   три -пільські  статуетки,  які  найчастіше  зображають  жінок.
Наприкінці III тисячоліття до нашої ери народи світу ще не
користуються бороною, а тільки освоюють її. Трипільці  ж у цей час
*  Тут і  далі вчитель також може скористатися виданням: Жовтобрюх В.   Ф.  Укра-їнська  мова.  7  клас:  Комплексний  зошит  для  контролю  знань  (для  шкіл  з  укра-їнською  мовою  навчання).—  Х.:  Вид-во  «Ранок».
**  Учитель  також  може  скористатися  виданням:  Шевелева  Л.  А.  Новий  збірник
диктантів  з   української  мови  для  учнів  5–11   класів  та  абітурієнтів.—  Х.:  Веста:
Вид-во  «Ранок».
орють землю вже плугом із залізним лемешем, обробляють її заліз-ними боронами і  дерево тешуть залізною сокирою. У   II тисячолітті
до н. е. з’являються знамениті двосічні мечі та бойові риштунки.
(118  сл.)   ( За  В.   Войтовичем )
2.   Повторне  читання  тексту  окремими  частинами  і  написання  його
учнями.
3.   Читання  тексту  вчителем,  самоперевірка  учнями  написаного.
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  Повторити  §  10–13.
[2]  Повторити  §  8,  9.
Індивідуальне  завдання.  Скласти  кросворд  із  теми  « дієслово».
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання  учнів,  що  виникли  під  час  написання  диктанту.   ;

Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (25.09.2014)
Переглядів: 2593 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: