hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 10 Тема. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
Урок № 10 Тема. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
Мета: ознайомити учнів із поняттям категорії виду як однією з найхарактерніших особ­
ливостей дієслова, творенням доконаного та недоконаного видів; формувати
у школярів уміння утворювати дієслова різних видів, визначати вид дієслів;
розвивати логічне мислення, вдосконалювати культуру усного й писемного мов ­
лення, виховувати любов до природи.
Очікувані результати: учні знають загальне значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтак ­
сичну роль; знаходять дієслово в реченні; визначають його форми, граматичні
ознаки, засоби творення видових пар; правильно використовують форми дієслів
у мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Бесіда. ;
— Яка частина мови називається дієсловом?
— Які морфологічні ознаки дієслова ви вже знаєте? На-ведіть приклади.
Робота з текстом. ;
Прослухайте текст. в изначте вид опису. Свою думку обґрунтуйте.
За яких обставин мовлення можна використати цей опис? Знайдіть
діє слова. З’ясуйте, що вони означають, яку пору року допомагають
зобразити авторові. У формах якого часу й числа вжито дієслова?
Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітуть
садки! Одне зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло
в білому цвіту, як у молочному озері; друге стоїть на спадистій
горі й красується в яблунях і черешнях проти сонця, неначе біле
марево в прозорій імлі. На широкій долині розлився довгий став,
а кругом нього біліє смуга з вишневих та черешневих садків.
Став блищить на сонці, неначе дзеркало, управлене в срібні рами,
закутані дорогою білою тканиною.
(За І. Нечуєм-Левицьким )
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в.
о голошення теМ и й Мети уроку
Проблемне завдання. ;
Порівняйте дієслова. Поставте до них питання. Які з дієслів означають
завершену дію, а які — незавершену. відповідь аргументуйте.
Писати — написати, спиратися — спертися, заря дж ати — за-рядити, брати — взяти, втікати — втекти.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Опрацювання таблиці. ;
Ви Д и ДІ є С л ІВ
Вид Питання
Яку дію
означає
Які форми
часу має
Приклади
Доконаний Що зробити? що зробив?
що зроблю?
Завершену
дію
Минулий написав
Майбутній напишу
Недоконаний Що робить? що робив?
що роблю? що робитиму?
що буду робити?
Незаверше ­
ну дію
Минулий писав
Теперішній пишу
Майбутній писатиму, буду писати
Робота з підручником. ;
[1] § 7; впр. 102 (письмово), 104 (усно).
[2] § 7; впр. 60 (письмово), 63 (усно).
Слово вчителя*. ;
В українській мові дієслова доконаного й недоко-наного виду утворюють видові пари: робити — зробити , скака -ти — скаконути, закочувати — закотити; смикати — смикнути, брати — взяти .
Засобом вираження видового значення дієслова найчастіше
виступає префікс. Крім префікса значення виду можуть виражати
суфікс, наголос, чергування звуків, різні основи.
Запам’ятайте!
У деяких дієсловах вид можна визначити лише в контексті:
телеграфувати , веліти, ранити, женити, вінчати , організувати, гарантувати.

ІV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в
Спостереження з елементами аналізу. ;
Запишіть пари дієслів. визначте, чим відрізняються дієслова в кожній
парі.
Писати — написати, взувати — взути, виносити — винести,
зрадити — зраджувати, вирядити — виряджати, сіяти — засіяти,
розбити — розбивати, брати — узяти, ловити — піймати.
Творче завдання. ;
Утворіть дієслова доконаного виду за допомогою чергування голос-них звуків.
Витікати, привозити, замітати, випікати, допомагати, за -пирати, витирати, зачіпати, лишати.
Практична робота. ;
доберіть до поданих дієслів парне дієслово іншого виду. в иділіть
префікси й суфікси.
Казати, лити, дивитися, робити, вітати, малювати, просити,
нести, сіяти.
Тренувальна вправа. ;
Прочитайте текст. Поставте дієслова в потрібну форму, визначте їх вид.
Ліс ще (дрімати) в передранішній тиші... Непорушно (сто -яти) дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.
Тихо навкруги, мертво... Лиш де-не-де (прокинутись) пташка, не -певним голосом (обізватись) із свого затишку. Ліс ще (дрімати),
а з синім небом уже щось (діятись): воно то (збліднути), наче
від жаху, то (спалахнути) сяйвом, немов од радощів. Небо (мі -нитися), небо (грати) усякими барвами, блідим сяйвом (торкати)
вершечки чорного лісу...
(М. Коцюбинський)
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] § 7; впр. 106 (письмово).
[2] § 7; впр. 64 (1, 2 — письмово).
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Взаємоперевірка знань з теми у вигляді діалогу. ;
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3912 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: