Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 7 клас

Урок № 36 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису процесу праці.
Урок № 36
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості
побудови опису процесу праці.
Мета: поглибити знання учнів про типи мовлення, їх функції, удосконалювати вміння
розрізняти тексти ­розповіді, тексти ­описи й тексти­роздуми; ознайомити учнів
з особливостями побудови опису процесу праці; удосконалювати вміння й на ­
вички визначати тему й основну думку висловлювання, його належність до
певного стилю; виховувати любов до праці, повагу до трударів.
Очікувані результати: учні знають типи мовлення, їх функції, вміють розрізняти тексти­розповіді,
тексти­описи й тексти­роздуми; складають усні й письмові твори про процес пра­
ці; вміють визначати тему й основну думку висловлювання, його належність до
певного стилю; додержуються вимог мовлення та основних правил спілкування;
помічають і виправляють недоліки у власному й чужому мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця.
Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.
Хід уроку
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в
Перевірка домашнього завдання. ;
Робота з текстом. ;
Прослухайте текст. визначте тип і стиль мовлення, тему й головну
думку. доберіть заголовок.
Фарбувати аніліновими барвниками треба за допомогою
дорослих. В окрему посудину налийте 0,5 л гарячої води і за -сипте туди порошок з пакета. Коли порошок розтане, процідіть
його через марлю і вилийте в посудину для фарбування. Вона
повинна бути просторою, щоб розчин повністю покрив нитки.
Сюди ж додайте 1 столову ложку кухонної солі і добре пере-мішайте. Покладіть у цю посудину мокрі нитки. Поставте її на
вогонь. Кип’ятіть протягом 1 години на слабкому вогні. Щоб
нитки рівномірно пофарбувалися, слід під час кип’ятіння часто
перевертати їх. Коли розчин охолоне, витягніть нитки, пропо -лощіть їх у холодній воді та висушіть.
(К. Філоненко )
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школярів.
о голошення теМ и й Мети уроку
— Ми у своєму житті дуже часто спостерігаємо за працею
людей чи виконуємо певну роботу самі. А як описати процес
праці? Сьогодні на уроці ви навчитеся робити це правильно,
грамотно, змістовно. Спочатку послухайте пояснення про те, що
таке процес праці.
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово вчителя. ;
Процес праці — система послідовно виконуваних трудових опе-рацій, яка обов’язково має певний результат — вихідний продукт.
Найдоцільнішою формою поінформування про процес праці є розпо -відь. Речення тексту будуються так: «відоме» — вказівка на діючу
особу та на час виконання певних дій, «нове» — вказівка на дію.
Розповідь про трудовий процес може бути складена в на-уковому, діловому та художньому стилях. Опис процесу праці
складається з трьох основних структурно-композиційних частин:
підготовчий етап для виконання якоїсь роботи; опис послідовного
виконання праці; опис результатів роботи.
Опрацювання таблиці. ;
розгляньте таблицю і порівняйте особливості розповіді наукового
й художнього стилів.
О ЗНАК и РОЗПОВІДІ ПРО ТРУДОВ ий ПРОце С
Наукова, ділова розповідь Художня розповідь
Мета — передати конкретні узагальнені відомості про те, як
потрібно виготовляти продукт. Розповідь позбавлена емоційності,
слова вживаються в прямому значенні; названі трудові операції
стосуються не конкретного виконавця, а особи узагальненої, вжи­
ваються дієслова 3­ої особи множини. Часто використовуються сло ­
ва слід, необхідно, треба, можна з неозначеною формою дієслова
Мета — викликати певне
ставлення і до самої праці,
і до її виконавця; розповідь
образна, емоційна, вжива ­
ються художні засоби
Робота з текстом. ;
Прочитайте уривок журнальної публікації. визначте тип і стиль мов-лення. Знайдіть структурно-композиційні частини.
Якось весняним ранком дідусь сказав, що сьогодні навчить
мене саджати яблуні. Я вже хотіла бігти, та він зупинив, хова-ючи посмішку в сиві вуса. «Не метушись — швидше буде...»
Зібравши інструменти, дідусь став розмічати місце для ями,
а я замішувала у чавунці глиняний розчин. Дідусь тим часом
став не поспішаючи копати.
Незабаром він покликав мене. «Бери, онучко, заступ і ген
на той пустир підемо. Яблунька там, наче сирітка, серед кущів
терну заблукала».
Яблуньку дідусь викопував довго. Потім обережно взяв дич-ку мозолястими руками і став уважно розглядати кореневище.
Щось проказуючи стиха до яблуньки, відрізав ножицями по-шкоджені корінчики. Зануривши кореневище у глиняну купелю,
опустив саджанець у яму.
Я стала закидати її, а він у той час ніжно підтримував
яблуньку, легенько підтрушуючи. Зробивши красиву луночку,
з якоюсь веселою зажурою мовив: «Рости на радість людям!»
(За М. Вінграновським )
IV. с истеМАтиз А ц І я й узА гА льнення вивченого МАтер ІА лу
Пошукова робота. ;
У попередньому тексті знайдіть, які частини мови найчастіше зустрі-чаються при описі процесу праці. Продовжте подані рядки слів тими,
які необхідні будуть під час опису процесу праці.
Дієслова: виробляє, працює,...
Прислівники: спочатку, активно,...
Прикметники: упевнений, швидкий,...
V. д о МАшнє зА вдА ння
[1] С. 62–66; впр. 85 (усно).
[2] § 51 (с. 206–207); впр. 396 (усно).
Індивідуальне завдання. виписати з творів художньої літератури два
зразки текстів-описів процесу праці.
VI. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку
Заключна бесіда. ;
— Що можна вважати процесом праці?
— Що спільного й відмінного в розповідях про процес праці
у науковому й художньому стилях?
— Які поєднання слів використовуються при створенні роз-повіді про процес праці?
Категорія: Українська мова 7 клас | Додав: uthitel (08.01.2014)
Переглядів: 3088 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: