hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 5 клас

Урок № 32 Контрольна робота № 2. «Відомості з синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення». Тестування.

Урок № 32

Контрольна робота № 2. «Відомості з синтаксису й пунктуації.
Словосполучення. Речення». Тестування. Читання мовчки

Мета: з’ясувати рівень засвоєння учнями знань та сформованості вмінь із теми «Словосполучення і речення», перевірити вміння сприймати, розуміти самостійно прочитаний текст; розвивати логічне мислення, уважність, зорову пам’ять

Очікувані результати: учні усвідомлюють, що вивчають синтаксис і пунктуація; читають мовчки незнайомий текст художнього стилю, виділяють і запам’ятовують у прочитаному головне, визначають тему й основну думку, деталі.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для контрольного читання мовчки

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

  • І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні ви виконаєте контрольну роботу з теми «Словосполучення й речення». Намагайтеся бути зібраними й уважними. Бажаю вам успіхів!

  • ІІ.  Основний зміст роботи

1.   Проведення контрольного тестування.

1)   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

Ознайомлення п’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (початковий та середній рівні) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 (достатній рівень) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (високий рівень) максимальна оцінка — 3 бали.

2)   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант I

1.   Укажіть правильне твердження.

А   Синтаксис — це розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень.

Б   Пунктуація — це розділ науки про мову, який вивчає вживання коми в реченні.

В   Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні.

Г   Речення за метою висловлювання бувають односкладні та двоскладні.

2.   Укажіть словосполучення.

А   сливи й груші

Б   біля будинку

В   рідні ниви

Г   осінь настала

3.   Укажіть поширене словосполучення.

А   червоні кетяги калини

Б   багатоповерховий будинок

В   слухати музику

Г   прийти вчасно

4.   Укажіть розповідне речення.

А   Принесіть, будь ласка, газету.

Б   Яке красиве наше місто!

В   Чому ви засмутились?

Г   Ходімо до осіннього лісу.

5.   Укажіть двоскладне речення.

А   Не кидай слів на вітер.

Б   Від добра добра не шукають.

В   Надворі тихо й затишно.

Г   Удома й стіни гріють.

6.   Укажіть поширене речення.

А   Настала весна.

Б   Надворі спекотно.

В   Почало розвиднятися.

Г   Нарциси й тюльпани розцвіли.

7.   Із наведених пар слів утворіть словосполучення, складіть і запишіть із ними речення.

Мріяти, поїздка. Порада, Марія Іванівна.

8.   Спишіть речення, поставте, де треба, розділові знаки, визначте граматичну основу.

Троянда є ніжною та красивою квіткою. Язик не помело, слова не полова.

9.   Виконайте синтаксичний розбір речення.

На лісових горбках солодко пахло стиглою полуницею та суницями.

Відповіді: 1 А, 2 В, 3 А, 4 Б, 5 Г, 6 Б.

Варіант II

1.   Укажіть правильне твердження.

А   Пунктуація — це розділ науки про мову, який вивчає вживання на письмі розділових знаків у реченні й тексті.

Б   Синтаксис — це розділ науки про мову, який вивчає вживання коми в реченні.

В   Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні.

Г   Речення за метою висловлювання бувають односкладні та двоскладні.

2.   Укажіть словосполучення.

А   соняшник і кукурудза

Б   у школі

В   журавлі відлетіли

Г   слухати музику

3.   Укажіть поширене словосполучення.

А   вісімдесятирічний ювілей

Б   читати журнал

В   яскраві ґрона горобини

Г   старанно вчитися

4.   Укажіть розповідне речення.

А   Завтра підемо до музею.

Б   Відчиніть, будь ласка, двері.

В   Надворі похолоднішало?

Г   Бережімо природу.

5.   Укажіть двоскладне речення.

А   Удосвіта встанеш — більше зробиш.

Б   У хаті було чисто та гарно, як у квітнику.

В   Потемніло, завітрило.

Г   Кожен день приносив якусь новину.

6.   Укажіть поширене речення.

А   Прийшли батько із сином.

Б   Іду до лісу.

В   Степ спочиває.

Г   Груші та яблука достигли.

7.   Із наведених пар слів утворіть словосполучення, складіть і запишіть із ними речення.

Думати, навчання. Розповідь, Ольга Петрівна.

8.   Спишіть речення, поставте, де треба, розділові знаки, визначте граматичну основу.

Весела думка є половиною здоров’я. (Нар. творч.). Казка брехня, а пісня правда. (Нар. творч.)

9.   Виконайте синтаксичний розбір речення.

Давно обсипався в лісі цвіт із диких груш і яблунь.

Відповіді: 1 А, 2 Г, 3 В, 4 А, 5 Г, 6 Б.

2.   Проведення контрольного читання мовчки.

1)   Інструктаж щодо проведення читання мовчки.

(Читаючи мовчки, необхідно глибоко проникати в зміст тексту, щоб зрозуміти взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у ньому, з’ясувати особливості композиції твору, причинно-наслідкові зв’язки.)

2)   Читання тексту учнями.

Несподіваний гість

Весна того року видалася дуже холодною, і я вперше в житті побачив, як звірі й птахи шукають людського тепла.

Одного разу, заглушивши трактора, Михайло залишив двигун відкритим і пішов по якісь інструменти. А як знову зазирнув до двигуна — завмер: на нього дивилися круглі немиготливі очі.

Це був маленький, завбільшки з рукавичку сич. Притулився він до теплого металу і спокійно спостерігав за людиною, настовбурчивши руде пір’я.

Простягнуту руку сичик поскубав міцним кривеньким дзьобиком.

Сховавши пташку в рукав своєї ватянки, Михайло приніс її додому.

— Глянь, що до трактора завітало,— сказав Дмитрикові.— Мабуть, хтось вигнав його з теплого гнізда. Бісик та й годі.

Махнув рукавом — сич випурхнув. Не до вікна полетів, а навпаки — подалі від світла. Майже нечутно облетів темні кутки та й сховався у запічок.

Звичайно, усі ми ходили дивитися на того сича Бісика, що в запічку оселився. Нашорошений, він сидів у дальньому закутку, уп’явшися в нас своїми жовтуватими очима, що світилися, немов котячі.

Якось Дмитрик поклав на край запічка шматочки сала, м’яса, квасолю, ще й хліба накришив. Хай сич вибирає! Але він так нічого й не скуштував.

Надвечір похолоднішало, і Дмитрик заніс до кімнати картонну коробку з ранніми курчатами. Мовляв, із сичем Бісиком веселіше буде.

Сумувати їм не довелося. Уночі курчата зняли такий писк, що Дмитрик схопився — й до них. Курчата ж сполохано збилися докупи, а Бісик сидів край запічка, міцно тримаючи в кігтиках маленького білого півника. Дмитрик у крик. Той кинув ледь живе курчатко, а сам метнувся в куток…

Уранці Дмитрик сказав про сича крізь сльози:

— Давай зробимо з нього опудало.

— Краще нам його випустити,— кажу я…

— Та що ви, хлопці! Не його провина, що народився він хижим птахом,— заспокоює нас Михайло.— Але пустити на мороз не можна, бо пропаде. Віддамо краще Бісика до зоопарку.

І от у неділю поїхали ми гуртом до міста. Яких цікавих звірів і птахів побачили в зоопарку! А за сича Бісика нам подякували й пояснили, що він не простий, а горобиний. Цебто ловить горобців, ще й мишей. На курчат сич напав, бо дуже голодний був.

Тепер горобиного сича доглядають у зоопарку — по-науковому, бо він рідкісний птах.

Іноді ми з Дмитриком навідуємося до нього. Для нас він як був сич Бісик, так і залишився.

(360 сл.)                                                                                                          (За А. Топачевським)

3)   Виконання тестових завдань до тексту «Несподіваний гість».

1.   Сич, якого знайшов Михайло, був невеличкий, завбільшки

А   з капелюшок

Б   з мізинчик

В   з курча

Г   з рукавичку

2.   Коли сичика випустили в кімнаті, то він полетів

А   до вікна

Б   у запічок

В   до дверей

Г   до світла

3.   Щоб нагодувати птаха, Дмитрик поклав

А   пшоно, сир, крихти хліба

Б   молоко, зерна рису, шматочок хліба

В   шматочки сала, м’яса, квасолю, хліб

Г   кукурудзу, шматочки ковбаси й хліба

4.   Чому курчата вночі зняли писк?

А   сиченя схопило маленького білого півника

Б   сиченя хотіло погрітися біля курчат

В   сиченя хотіло погратися з курчатами

Г   сиченя весь час літало по хаті

5.   Що запропонував зробити з птахом Дмитрик?

А   віддати до зоопарку

Б   випустити

В   переселити в хлів

Г   виготовити опудало

6.   Головна думка твору

А   треба оберігати свійських птахів

Б   треба любити рідний край

В   треба виготовляти годівниці для птахів

Г   треба оберігати всіх птахів, і хижих у тому числі

Відповіді: 1 Г, 2 Б, 3 В, 4 А, 5 Г, 6 Г.

  • ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Повторити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

  • ІV.  Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— На цьому уроці я навчився (навчилась)…

Категорія: Українська мова 5 клас | Додав: uthitel (30.10.2014)
Переглядів: 10061 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 4.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: