Головна » Статті » Середня школа » Українська мова 5 клас

Урок № 29 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням допущених у переказі помилок. Навчальне читання мовчки

 

Урок № 29

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням допущених у переказі помилок. Навчальне читання мовчки

Мета: ознайомити учнів із типовими помилками, допущеними в письмовій роботі, проаналізувати їх; виробляти вміння знаходити й виправляти помилки в тексті, користуватися орфографічним словником; удосконалювати навички сприймання й відтворювання чужого висловлювання; розвивати комунікативність, пам’ять, уважність

Очікувані результати: учні вміють знаходити й виправляти помилки в тексті, аналізувати помилки у власному мовленні; читають мовчки незнайомий текст; виділяють і запам’ятовують у прочитаному головне, визначають тему й основну думку, звертають увагу на деталі.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, пам’ятка «Як працювати над помилками», текст для навчального читання мовчки

Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.

  • І.   Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

  • ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Евристична бесіда.

— Що ми називаємо помилкою?

— Чому люди припускаються помилок?

— Які бувають помилки?

  • ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Види помилок (повторення). (Опрацювання за таблицею.)

Види помилок

Помилка

Умовне
позначення

У чому полягає

Змістова

З

Уживання зайвих відомостей. Недостатнє висвітлення фактів, подій, учинків людей.

Непослідовний виклад думок. Не проводиться основна думка

Лексична

Л

Уживання не того слова, використання зайвого слова, невиправдане повторення слів, схожих речень; уживання російських слів замість українських

Граматична

Г

Неправильне утворення слів, уживання слова не в тій формі, неправильна побудова речень

Орфогра­фічна

І

Неправильно написано слова

Пунктуаційна

V

Неправильно поставлено розділові знаки

 

2)   Вимоги до мовлення.

Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими найважливішими ознаками:

•    правильністю, тобто відповідати літературним нормам;

•    змістовністю;

•    послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;

•    багатством, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень;

•    точністю;

•    виразністю;

•    доречністю та доцільністю.

3)   Читання мовчки. Критерії оцінювання.

Читання мовчки — один із важливих видів мовленнєвої діяльності, за допомогою якого ми дістаємо багато цінної інформації, отримуємо естетичну насолоду.

Щоб оволодіти навичками читання мовчки, треба відпрацювати техніку читання, навчитися сприймати текст, виділяти головне та другорядне, визначати ключові слова. Слід також уміти виділяти важливі деталі, що стосуються типу мовлення та стильової приналежності тексту, його мовних особливостей. Саме ці вміння й навички нам необхідно опрацювати.

Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного та швидкість читання. Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, а кожне з 12 запитань оцінюється одним балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється з урахуванням таких норм:

Клас

Швидкість читання мовчки (слів за хвилину)

5-й

100–150

6-й

110–180

7-й

120–210

8-й

130–240

9-й

140–270

Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином: бали 7–12 може одержати лише той учень, швидкість читання у якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу має одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою від 120 слів за хвилину, то йому виставляється не 10, а 8 балів.

У цілому оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі коли учень із певних причин не виконав роботу, він має пройти перевірку додатково з тим, щоб одержати відповідний бал.

3)   Читання мовчки. Критерії оцінювання.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

  • ІV.  Основний зміст роботи

1.   Загальна характеристика написання переказу.

2.   Огляд найкращих переказів.

3.   Опрацювання пам’ятки «Алгоритм аналізу переказу».

Алгоритм аналізу переказу

1)   Правильність побудови тексту переказу.

2)   Відтворення головної думки та ідеї тексту.

3)   Розкриття теми.

4)   Дотримання стилю мовлення.

5)   Орфографічні та пунктуаційні помилки.

4.   Колективна робота над типовими помилками.

Слово або речення, у якому
допущено помилку

Правило (орфограма, пунктограма)

Приклад

 

 

 

 

5.   Опрацювання пам’ятки «Як працювати над помилками».

Як працювати над помилками

1)   Уважно прочитай слово, у якому допущено помилку. Запиши його правильно (у разі потреби звернись до словника).

2)   Підкресли в слові орфограми, постав наголос.

3)   Усно визнач, до якої частини мови належить слово.

4)   Поясни орфограму, повтори відповідне правило.

5)   Добери 2–3 приклади на те саме правило, запиши їх, познач орфограму.

6)   Якщо допущено пунктуаційну помилку, визнач у реченні граматичну основу, з’ясуй, яким є речення (простим чи складним), чи є в ньому однорідні члени, звертання, вставні слова.

6.   Індивідуальна робота учнів над помилками.

7.   Гра «Редактор».

Відредагуйте поданий текст, запишіть виправлений варіант. Які види помилок були в тексті?

Бобри є добрі будівельники. Бобри створюють невеличкі греблі.

Боброві хатки це конусоподібні будови. Хатки складені з гілок, які міцно скріплені грудками мулу.

Бобри можуть звалити досить виликі дирева. Бобер гриз стовбур з усіх боків а при невеличкому посиленні вітру дерево переламується і падає.

8.   Проведення навчального читання мовчки.

1)   Інструктаж щодо проведення читання мовчки.

(Читаючи мовчки, необхідно глибоко проникати в зміст тексту, щоб зрозуміти взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у ньому, з’ясувати особливості композиції твору, причинно-наслідкові зв’язки.)

2)   Читання тексту учнями.

Дика качка

Пригадалася дика качка, яка жила по сусідству, на озері Ясному, і водила за собою виводок уже дорослих качат. Ми познайомилися з нею в той день, коли поселились на цьому березі. Проходили берегом, я розглядав кожний кущ, латаття на озері, намагаючись заглянути на саме дно. Несподівано помітив у лозовому кущі качину сімейку. З десятеро вже оперених качат замаскувались під жовте старе коріння, а стара качка із шумом випурхнула з куща. Ламала крила, підлітом пливла біля берега, відчайдушними й переляканими очима дивилась на мене. Птах був кимось скалічений. Одне крило працювало порско[1], било по воді, над озером здіймалися бризки. Друге, вивернуте білим пером наверх, мертво тяглося збоку. Чи то безсердечний мисливець її поранив, а чи, може, звірина яка схопила за крило та не вдержала — того ніхто не знає. Мене схвилювало те, що, навіть ставши калікою, приреченою на загибель, стара качка безстрашно відводила небезпеку від своїх дітей, турбуючись, щоб її покоління уникло загибелі та знялося на крило й полетіло у великий і неозорий світ…

Позавчора в озері довго бовтались косарі-рибалки. Топтали азартно, з веселим гуком. Не тільки розлякали рибу в Ясному, а й зняли на крила юну качину сім’ю. Довго кружляла вона якось несміло, то зриваючись уверх, то знижуючись над озером, а згодом набрала висоту та й, кружляючи над луками, потягла вдалину, можливо, що й назавжди.

Серед них не було старої качки з покаліченим крилом. Вона сховалась у заростях, заздро дивилась у небо, на своїх крилатих дітей і, можливо, гірко лила пташині сльози й журилась своєю пташиною журбою.

Минуло вже два тижні, а качиний виводок не появлявся на озері. Тільки чути було вечорами й ранками, як призивно в розлуці кахкала одинока пташина, марно кличучи дітей, які відчули смак до польоту і збагнули всю красу й неосяжність великого й могутнього світу.

Пораненим одиноким птахом відчув я себе в темній оселі…

Ледь зажеврілось на сході, а я вже був на ногах. Бездонне небо, місяць, повний і рожевий у променях невидимого сонця, озеро сонне, повите ранковим туманом, пташиний щебет, вологий холодок — усе те непомітно перекинуло мене в інший світ, у світ мого дитинства…

Іду до озера. Серед латаття появились, покликані світлом, білі та жовті лілії, які передбачливо ховаються на ніч під воду. Швидконогі сухорляві жучки-ковзанярі спритно, мов першокласні хокеїсти, носяться по дзеркальній гладіні озера.

Несподівано натрапляю на качиний виводок. Щиро радію за щастя качки-матері, скаліченої в боротьбі за життя своїх дітей. Мені боляче було бачити її, покинуту, стару й одиноку, безкрилу і безпорадну. Зараз вона, щаслива і збуджена, заклопотано метушиться серед табунця, то витягає шию, то втягує її, ніби переконує в чомусь неслухняних дітей…

(418 сл.)                                                                                                           (За Ю. Збанацьким)

3)   Виконання тестових завдань до тексту «Дика качка».

1.   На якому озері жила дика качка?

А   Ясному

Б   Сонячному

В   Зеленому

Г   Яскравому

2.   Як поводилася скалічена качка при першій зустрічі з героєм оповідання?

А   Спокійно плавала

Б   безстрашно відводила небезпеку від своїх дітей

В   сховалась у кущах

Г   відпливла до іншого берега

3.   Як дивилась качка на своїх діточок, що кружляли в небі?

А   Заздро

Б   гнівно

В   лагідно

Г   боязко

4.   Що перекинуло героя у світ дитинства?

А   Курликання журавлів

Б   спогади про качину сім’ю

В   краса навколишнього світу

Г   зустріч із друзями дитинства

5.   Якою побачив герой качку, коли повернулись її неслухняні діти?

А   Тихою й спокійною

Б   байдужою

В   дратівливою

Г   щасливою й збудженою

6.   Який стиль прочитаного тексту?

А   Розмовний

Б   науковий

В   художній

Г   публіцистичний

Відповіді: 1 А, 2 Б, 3 А, 4 В, 5 Г, 6 В.

  • ІV.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

  • VI.  Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогоднішній урок був для мене корисним…

 

[1] Порско — жваво, швидко.

Категорія: Українська мова 5 клас | Додав: uthitel (29.08.2014)
Переглядів: 5416 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: