hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 9 клас

Урок № 70 Тема. Повторення та узагальнення вивченого. Під­сумок роботи за рік.
 
Урок № 70
Тема.   Повторення  та  узагальнення  вивченого.  Під­сумок роботи за рік.
Мета:  актуалізувати й узагальнити вивчене, посили ­
ти  інтерес  до  української  художньої  літерату ­
ри;  розвивати  навички  систематизації  вивче ­
ного,  висловлення  власних  думок  із  приводу 
прочитаного; вміння виділяти художні засоби 
та  визначати  їх  функцію  у  творі;  виховувати 
кращі  людські  якості,  любов  до  літератури, 
естетичний смак.
обладнання:   «портретна галерея» письменників, твори яких 
вивчалися протягом року, книжкова виставка, 
учнівські ілюстрації до творів.
Теорія літератури:   роди  й  жанри,  літературні  напрями,  стильові 
течії, художні образи, символи, сюжет, компо ­
зиція, конфлікт, художні засоби.
Хід уроку
I.   АкТУА ліз А ція опорних знА нь  У чнів
  Аналіз виконання контрольної роботи та роботи учнів протя -гом року.
Учитель визначає переможців у номінаціях:
—  найактивніший учень;
—  найсумліннійший учень;
—  найрозумніший учень;
—  найкращий декламатор;
—  найемоційніший учень і под.
іі .   о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
Визначення кращих почутих протягом навчального року му ­
дрих висловлювань (які запам’яталися), коментарів до них.
III.   СприйняТТя й зАСвоєння  У чняМ и нА вчА льного  МАТе -ріА л У
1.   Заповнення анкети.
1)   Життєвий і творчий шлях якого письменника найбільше 
вразив вас?
2)   Який твір викликав захоплення?
3)   Який твір здався не дуже цікавим?
4)   Яка поезія запам’яталася?
5)   Яку форму роботи ви вважаєте найбільш вдалою?
6)   Який урок був найцікавішим?
7)   Якби я був (була) учителем, то…
8)   Якби я був (була) укладачем програми, то…
2.   Завдання учням.
Накресліть схеми (або опорні конспекти) з теорії літератури:    y
«Літературні  напрями,  їх  представники»,  «Стильові  течії», 
«Жанри  літератури»,  «Художні  засоби»,  «Сюжет  і  компози ­
ція» та ін.
і V.  п ідби ТТя підСУМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте речення:   y
«Я побажав би (побажала б)…»
Категорія: Українська література 9 клас | Додав: uthitel (30.03.2014)
Переглядів: 2632 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: