Головна » Статті » Середня школа » Українська література 9 клас

Урок № 62 Тема. І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом.
 
Урок № 62
Тема.   І.  Багряний.  «Тигролови».   Гуманістична   ідея  перемоги  добра   над   злом.
Мета:  допомогти  учням  усвідомити   гуманістичну, 
оптимістичну   спрямованість   роману,   зацікави­
ти  творчістю   українських  белетристів;  розви ­
вати  навички  роботи  з  текстом   художнього   тво ­
ру,  аналізу   великих  епічних   форм,   визначення  
елементів  сюжету  й композиції;  виховувати  па­
тріотизм,   оптимістичне   світобачення,   вольові  
риси  характеру,  допитливість,   любов   до  книги.
обладнання:   портрет   письменника,   різні  видання  роману,  
ілюстрації  до  нього.
Теорія літератури:   пригодницький   роман,  сюжет,  композиція,  ху­
дожні   образи,   символи,  художні  засоби.
Хід уроку
I.   МоТ ивація навчальної діяльнос Т і школярів
  Вступне слово вчителя.
Роман  І.  Багряного  «Тигролови»,   з   яким  ми  розпочали  зна­
йомство,—  багатоплановий,  багатопроблемний.  Але   передо всім 
це  —  палкий  протест   проти   порушення  елементарних   люд  ських  
прав,  зняття  маски   з  монстра,  ім’я  якого   —  тоталітаризм.   Неда­
ремно   і в еміграції   органи  радянської  держбезпеки  не  полишали  
письменника  в  спокої.  Чим  саме  лякав   радянську  владу   цей   ро­
ман   і чим   приваблював  читачів   усього  світу  —  спробуємо   розібра­
тися  на  сьогоднішньому   уроці.
II.  о голошення Т е М и й М е Т и У рокУ
  «Хвилинка мудрості».
I іі .  ак ТУалізація опорних знань  У чнів
1.   Переказ прочитаних розділів роману «Тигролови», виділення 
ключових епізодів.
2.   Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні,   окрім   елементів   сюжету,  виділяють  позасюжетні  еле ­
менти.)
3.   о бговорення проблемних питань.
—  Чи  можна  ототожнювати  образи  Григорія  Многогрішного 
і самого   автора,   їхні   життєві  долі?  Чому?
—  Як  вам   здається,   змальовані   картини  БАМу,  поїздів­
«драконів»  —  це  художній   прийом,  гіпербола   чи  тогочасна   реаль ­
ність?
—  Наскільки  правдоподібними  й  типовими   здаються  вам   при ­
годи  Григорія  Многогрішного?
і V.  с прийняТТя й засвоєння  У чняМ и навчального  М аТ е -ріалУ
1.   Виразне читання.
(Учні   по  черзі  виразно   читають  розділ  одинадцятий  «На   кіш ­
ку»   і  до  кінця   твору   за   хрестоматією.)
2.   Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3.   Евристична бесіда.
—  Яке   враження   справив   на  вас  твір?  Чому  саме  таке?   Чи  чи­
тали  ви  щось  подібне   в  українській   літературі?
—  Чому  цей   твір   такий   популярний   за   кордоном,  а  у  нас  його 
мало  знають?
—  Чи  правий  Григорій  Многогрішний,  що  так   вчинив  зі   слід ­
чим   і  його  супутником?  Свою  думку  обґрунтуйте.
4.   Переказування твору підготовленими учнями.
(Учні   переказують  розділи   і  частини,  які  не  ввійшли  до  хрес­
томатії  (найцікавіші  їх   епізоди).)
V.  з акріплення знань,  УМінь Та навичок
  р обота з таблицею.
Заповніть   таблицю  «Значення  твору   І.  Багряного  “Тигроло­ви”».
Пізнавальне Виховне Естетичне
Дізнаємося  про:
—  українців ­
переселенців  на  Далеко­
му  Сході;
—  тайгу;
—  полювання;
—  ГУЛАГ;   БАМ,   поїзди
Виховуємо  в  собі:
—  сміливість;
—  сила  волі;
—  витривалість;
—  загартованість;
—  працьовитість;
—  допитливість;
—  патріотизм
Отримуємо  задоволен ­
ня:
—  від  краси   стосунків  
Григорія  і  Наталки;
—  описів  природи, 
життя  звіроловів,  по­
лювання
VI.  п ідби ТТя підс УМків У рокУ
  і нтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжте  речення:   y
«Найбільше   мені  запам’яталося…»
«Я  в  захопленні  від…»
«Мені   захотілося…»
VII.  до М ашнє завдання
Вміти   переказувати  роман   «Тигролови»,   дописати  «сюжетний 
ланцюжок».
Категорія: Українська література 9 клас | Додав: uthitel (30.03.2014)
Переглядів: 1431 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: