hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 9 клас

Урок № 14 Контрольна робота № 1. «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література. Історико-мемуарна проза»

Урок № 14

Контрольна робота № 1. «Вступ. Усна народна творчість.
Давня українська література. Історико-мемуарна проза»

Мета: узагальнити знання учнів із вивчених тем, виявити рівень знань, умінь та навичок із метою контролю й корекції; розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу

Очікувані результати: учні вміють користуватися набутими знаннями; обґрунтовують власні думки; пишуть зв’язне висловлювання на запропоновану тему.

Теорія літератури: народна пісня, балада, літопис, притча, бароко.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

§ I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

На цьому уроці в кожного з вас є можливість продемонструвати рівень володіння теоретичним матеріалом із теми «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література. Історико-мемуарна проза», уміння застосовувати знання на практиці. Успіхів вам!

§ ІІ.  Основний зміст роботи

1.   Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2.   Виконання учнями тестових завдань.

Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1.   «Повість минулих літ» — це зразок

А   житійної літератури                                             В літописної літератури

Б   історико-мемуарної прози                                   Г  полемічної літератури

2.   Про кого І. Франко писав: «Ніколи ще до того часу сильні миру сього, світські чи духовні, не чули від простого южноруса таких гордих, рішучих і потрясаюче сильних слів»?

А   Григорія Грабянку                                                В Івана Вишенського

Б   Самійла Величка                                                  Г  Нестора Літописця

3.   До оригінальної літератури належить твір

А   Притча про доброго самарянина                        В Десять заповідей

Б   Притча про блудного сина                                  Г  «Повість минулих літ»

4.   Що таке бароко?

5.   Назвіть види родинно-побутових пісень.

6.   Продовжте речення.

Героями оповідань, що входять до «Києво-Печерського патерика», є...

Достатній рівень

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

7.   Виконайте одне із завдань.

А   Наведіть приклади сталих епітетів та символів у родинно-побутових піснях.

Б   Поясніть, у чому полягає драматизм балади «Бондарівна»?

В   Визначте, яке значення мала українська середньовічна література?

Високий рівень

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

8.   Виконайте одне із завдань.

А   Розгорніть міркування за тезою «Живий народ, що має своє письмо».

Б   Зробіть огляд літератури середньовіччя.

Відповіді: 1 В, 2 В, 3 Г.

Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

1.   Слово «Біблія» означає

А   Святе Письмо                                                       В закони

Б   заповіді                                                                  Г  книги

2.   Нестор Літописець був автором

А   «Києво-Печерського патерика»                         В «Повісті минулих літ»

Б   літопису Самовидця                                            Г  «Історії русів»

3.   Не належить до перекладної літератури твір

А   «Повість минулих літ»                                        В Притча про сіяча

Б   Притча про доброго самарянина                        Г  Десять заповідей

4.   Що таке балада?

5.   Дайте визначення поняття «ренесанс».

6.   Продовжте речення.

Біблійні образи й сюжети у своїй творчості використовували такі українські письменники: ...

Достатній рівень

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

7.   Виконайте одне із завдань.

А   Поясніть, чому під час весільного обряду виконуються пісні.

Б   Визначте роль козацьких літописів у відтворенні історичного минулого України.

В   Назвіть ознаки бароко, розтлумачивши це поняття.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

8.   Виконайте одне із завдань.

А   Розгорніть міркування за тезою «Біблія — невичерпне джерело мудрості й любові».

Б   Спростуйте чи підтвердіть висловлювання: «Визначальною рисою “Історії русів” є концепція України як самостійної держави».

Відповіді: 1 Г, 2 В, 3 А.

§ ІІІ.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

Повторити матеріал із теорії літератури.

2.   Індивідуальні завдання.

Підготувати повідомлення про І. Величковського та С. Климовського.

3.   Творче завдання.

Скласти кросворд до вивченої теми.

§ ІV.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Чи задоволені ви якістю виконання своєї роботи?

— Які завдання вам видалися найважчими?

— Чи виникла потреба повторити матеріал ще раз?

Категорія: Українська література 9 клас | Додав: uthitel (20.08.2014)
Переглядів: 12745 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: