hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 8 клас

Урок № 5 Тема. Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблеми людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі.

Урок № 5

Тема. Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблеми людини в

          суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі.

Мета: ознайомити школярів із життям і творчістю В. Дрозда;

           на основі змісту оповідання дослідити проблему людини в

           суспільстві , її знеособлення;

           удосконалювати навички коментувати сюжет твору, переказувати

           найголовніші епізоди;

           розвивати вміння пояснювати алегоричність образу коня Шептала;

           виховувати в учнів почуття самодостатності, уміння зберегти власну  

           індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною   

           в будь-яких ситуаціях.

Обладнання: супроводжуюча презентація, малюнки школярів, книжкова виставка.

Тип уроку: урок – психологічне дослідження.

Хід уроку

Крізь прекрасну природу

світиться краса душі людської

М. Рильський

І. Організаційний момент.

 З᾽ясування емоційної готовності учнів до уроку

- Доброго дня! Подаруймо одне одному посмішки, налаштуймосяна активну роботу за допомогою аутотренінгу.

- Повторюйте подумки за мною:

„Я – учень. Я – творча особистість. Я думаю, аналізую, роблю висновки. Я не боюся висловлювати свої думки, ділитися своїми судженнями. Помилившись, міркую далі, шукаю істину. Я хочу все знати...”

 • Отже, розпочинаємо урок.

ІІ. Перевірка випереджаючого домашнього завдання. Перегляд презентацій, створених учнями, про життєвий і творчий шлях Володимира Дрозда.

 

Дрозд Володимир

 

Дрозд Володимир Григорович – український письменник, редактор.

Народився 25 серпня 1939 р. у с. Петрушин Ченігівської області у родині колгоспника. Ще в шкільні роки працював журналістом у місцевій газеті. Під час навчання в інституті, В. Дрозд видає свою дебютну книгу із новелами «Люблю сині зорі», після чого його без усіляких вагань зараховують до організації Спілки письменників України.

У творчості письменника простежується певна умовна міфологізація. Проте вона дуже жвава, оригінальна, розкута, походить з національних традицій і вірувань. Наділені повісті автора і глибоким філософським змістом: він детально описує емоційний стан своїх героїв, зміни та деформацію їх внутрішнього світу, хибні шляхи, якими вони ідуть. Порятунок людської душі в умовах «хворого суспільства» - головна тема всіх оповідань літератора.

Найвідомішим у літературному доробку В. Дрозда є повісті й романи «Огірок», «Ирій», «Сапсани удачі», «Спектакль». Роман «Яйла розуму», над яким автор працював протягом п’яти років, був відзначений Шевченківською премією у 1992 році на державному рівні.

Життя письменника обірвалося 23 жовтня 2003 року.

 

ІІІ. Оголошення теми, мети, мотивації уроку.

 • Прочитайте тему уроку  з дошки. Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблеми людини в  суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі.
 • Урок не звичайний, урок – психологічне дослідження.
 • Як ви розумієте слова „психологічне дослідження”

Психологічні дослідження допомагають людині пізнати себе, навчитися керувати собою.

 • Чого ви очікуєте від уроку?

ІV. Фронтальне опитування за змістом твору.

 • Чому Шепало не любив бути у гурті?
 • Про що міркував кінь суботнього вечора?
 • Як ставились інші коні до Шептала?
 • Чого соромився білий кінь?
 • Які думки були у Степана щодо білого коня?
 • Що можна розповісти про сім᾽ю Шептала?
 • Чим була воля для коня?
 • Чому втеча стала несподіванкою для всіх: Шептала, Степана, хлопця?
 • Які неприємні відчуття охопили коня на волі?

V. Робота в групах.

І група – визначає тему, ідею, жанр твору

ІІ група – проблеми і композицію

ІІІ група – складає цитатний план до твору

Приблизні відповіді:

Тема твору: розповідь про буденне життя коня Шептала.

Ідея: возвеличити гармонію, яка простежується у взаємостосунках людини і тварини, і природи.

Жанр – оповідання.

Проблематика:

 • людина в суспільстві;
 • свобода і неволя;
 • особистість і натовп;
 • мрія і дійсність.

Композиція

Еуспозиція:знайомство читача з конем.

Зав᾽язка: Степан із конем Шепталом вирушили за харчем.

Кульмінація: Шептало насолоджується волею.

Розв᾽язка: повернення коня додому.

Цитатний план

1. Нелюбов до табунів .

2. Образливий вибір конюха.

3. Виправдання Степанового рішення.

4. Змирився.

5. Спогади про дитинство.

6. Воля.

7. Гірка  правда. Повернення.

Джерело: http://dovidka.biz.ua/biliy-kin-sheptalo-plan/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

 

Творче завдання для груп:

І група – скласти інформаційне гроно щодо характеристики образу Шептала

ІІ група – скласти інформаційне гроно щодо характеристики образу Степана

ІІІ група – дослідити психологічні зміни поведінки коня протягом твору, скласти з них ланцюжок

VІ. Вибіркове читання уривків, що вразили або несуть психологічне навантаження.

гостро тхнуло потом, він гидливопідібрав губи та весь зіщулився – змалку ненавидів табун, гурт і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам…

…Супроти вітру довго не пробіжиш, і розумніше до часу прикинутися скореним – лишитися у душі вільним, аніж бути скореним  насправжки…

…Інстинкт коня підказував йому, що рано чи пізно люди зломлять його…

…Шептало обійщов огорожу – ворота щільно причинені й взяті на ошийник. Білий кінь, скільки зміг, просунув голову між двох жердинзагорожі та й собі задрімав, стомлений нерозумною блуканиною…

VІІ. Гра „Я – психолог”.

 • Складіть питання для головного персонажа з метою  створення психологічної діагностики.
 • Нагадайте, що таке алегорія (інакомовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси.  Отже, образ коня у цьому творі – це образ сучасної людини.

 Картка психолога:

________________________________________________________________

 Індивід - це окремий, конкретно взята людина.

Індивідуальність зазвичай розглядається як сукупність фізіологічних і психічних особливостей конкретної людини, що характеризують його своєрідність.

Суб'єкт - це людина в сукупності таких психічних характеристик, які дозволяють йому здійснювати цілепокладання і відповідають цілям дії, вчинки, діяльність і поведінку в цілому.

Суб'єктність - це здатність людини до того чи іншого цілепокладання і відповідає поставленим цілям активності. Ці цілі можуть бути ситуативними, в інтересах вирішення завдань поточних справ і більш віддаленого характеру: на той або інший відрізок життя або на все життя. Очевидно, що чим більш віддалені цілі, соціально значущі та адекватні своїм можливостям, людина ставить і здійснює дії по їх досягненню, тим більше розвинена і соціальна, соціалізована особистість, тим вище рівень її суб'єктності.

Під особистістю у психології розуміють складне, системне, багаторівневе, ієрархічно організоване, поліфункціональне, різно змістовне, прижиттєво сформоване, сформоване психічне утворення людини, у якому він виступає не тільки як об'єкт і продукт, результат соціальних і інших впливів, але і як суб'єкт пізнання і перетворення дійсності.

Особистість - це конкретна людина в сукупності таких духовних, психічних особливостей, якостей, які характеризують його як об'єкта (продукту, результату) громадського (та іншого) розвитку і як суб'єкта поведінки і діяльності перетворення дійсності на основі її пізнання і відношення до неї. Особистість - це конкретна людина як носій свідомості (К. К. Платонов) і самосвідомості. Наявність свідомості виступає одним з ведучих ознак особистості.

__________________________________________________________________

Орієнтовні питання:

Через що коню захотілося, коли він залишився самотнім, побачити конюха Степана?

Чому Шептало намагався виділитися з табуну?

Що кінь уявляв по своїй смерті?

Чому, повертаючись до конюшні, не залишився чистим і білим, а „черпнувся у грязюку і покотився по дорожній хлюповиці”?

 

Психологічне гроно:

                                                         Покірний

Роботящий

Шептало                                 Пишається своїм походженням і білим кольором

        Полюбляє волю

                                              Має здатність до глибокого мислення

                                                     Поважає Степана

 

Працьовитий

 Розуміє коней

                                                       Маленький

Степан                           Добрий, ніколи не посилає Шептала на важку роботу

                                                    Турботливий

                                                        Всесильний

           Милостивий і злий

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Рефлексія.

 • Чи виконали ми поставлені на уроці завдання?
 • Щовзяли для себе з уроку?
 • Які запитання ви хотіли б ще поставити, чкі думки висловити?

Метод „Незакінчене речення”.

Я завжди буду...

Я ніколи не буду...

Мені хочеться вірити, що...

ІХ. Аргументація оцінок.

Х. Домашнє завдання.

1. Намалювати ілюстрації до оповідання „Білий кінь Шептало”.

2. Стисло переказати текст від імені конюха Степана.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 

 - Володимир Дрозд: «Письменник – лише уста народу» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографи-упоряд.: Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна ; наук. ред. І. О. Негрейчук ; М-во культури України, Нац. пар- лам. б-ка України. – К., 2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі поко- ління ; вип. 15).

 - Голик О. Сучасний урок. Українська література. Інтерактивні технології на уроках . 5-12 класи. – Тернопіль: В-во Мандрівець, 2008. – 156 с.

- Українська література. 8 клас. ІІ семестр. – 2-ге вид., переробл. 

та доповн.-Х.: Вид. Група”Основа”, 2011. – 128 с.- (Серія „Мій конспект”)

Категорія: Українська література 8 клас | Додав: uthitel (12.02.2016) | Автор: Гонтарук Тетяна Леонтіївна
Переглядів: 2646 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: