hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 8 клас

УРОК № 54 Тема. О. Назарук. «Роксоляна». Художні особливості твору, образи героїв, художня майстерність автора.
 
УРОК № 54
Тема.   О.  Назарук.  «Роксоляна».  Художні  особливості  твору, образи героїв, художня майстерність автора.
Мета:  допомогти учням розкрити образи твору, тему, основ-ну думку та художні засоби, за допомогою яких вони 
втілені; розвивати навички характеристики образів, 
висловлювання  своєї  думки  про  їхні  дії  та  вчинки, 
вміння визначати художні засоби та їх роль у   худож-ній тканині твору; виховувати вольові якості харак-теру, прагнення до освіти та самоосвіти, естетичний 
смак, повагу до видатних особистостей.
Обладнання:  портрет письменника, ілюстрації до твору.
Теорія літератури:   історична повість, тема, ідея, художні образи, худож-ні засоби.
ХІД УРОКУ
І.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й   МЕТИ УРОКУ
ІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
  Вступне слово вчителя.
Дружини  великих  державних  діячів  в   усі  часи  викликали  ці-кавість. Адже не секрет, що вони часто впливали не лише на своїх чо -ловіків,  а   й  на  всю  державну  політику,  самі  були  непересічними  осо -бистостями.
Отже  нам  буде  цікаво  спробувати  всебічно  розглянути  образ  ве -ликої  султанки  Хасеке-Ель-Хуррем-Хатун,  цієї  прекрасної  українки 
Анастасії Лісовської, яка протягом багатьох років фактично керувала 
Османською імперією.
ІІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Робота в  парах.
(Учні  задають  одне  одному  по  три  питання  за  змістом  XI  розділу. 
Кращі питання й  відповіді заслуховуються.)
IV.  СПРИЙНЯТТЯ Й  ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.   Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
1)   Визначте основну думку повісті «Роксоляна».
Орієнтовні відповіді
—  Утвердження  сили  духу,  цілеспрямованості,  волелюбності  ук-раїнської жінки Анастасії Лісовської, а  в її особі — і  всіх українок.
— Уславлення визначної історичної особистості Роксолани, яка за-вдяки своїм розуму, красі, силі духу досягла найвищіх висот і   змогла 
допомогти  людям,  виконати  свій  патріотичний  обов’язок  перед  бать -ківщиною.
—  Уславлення  сили  кохання  —  рушійного  фактора  у  стосунках 
людей.
2)   Доведіть, що Роксоляні притаманні такі риси характеру:
широта мислення
організаторські 
здібності
сила духу
оптимізм
сміливість
добросердя
кмітливість
здатність до силь-них почуттів
патріотизм
освіченість
Роксоляна
3)   Історична повість створюється на основі історичних фактів та 
художнього  вимислу,  підтвердженого  звичаями,  традиціями 
доби, психологією людини даної епохи.
Наведіть приклади.
Історичні факти Вимисел
(Роксоляна — дружина султана
Сулейман Пишний
Нехтування  законів  мусульман 
султаном заради дружини
Подорожі Роксоляни на прощі)
(думки героїв, їхні розмови; обра-зи другорядних персонажів; сцени 
знайомства, прогулянок, рятуван-ня під час грози и под.)
2.   Міні-диспути.
1)   «Якою повинна бути дружина державного діяча?»
2)   «Служити Богові і  людям. Наскільки сумісні ці поняття?»
(1)  Для  диспуту  поділити  учнів  на  дві  групи:  ті,  хто  вважає,  що 
дружина керівника, діяча не має права втручатися у  державні 
справи, і  ті, які вважають, що має, коли це на користь справі, 
а  не їй особисто.
2)   Поділити  на  групи  прихильників  думки,  що  ці  поняття  не 
сумісні  (це  відволікатися  на  земні,  мирські  справи),  і   що  це 
можна поєднувати (добро для ближнього — Божа заповідь).)
3.   Робота над характеристикою героя.
— Схарактеризуйте образ Сулеймана.
(Видатний державний діяч, державотворець, високоосвічена люди -на, твердий духом і  словом, здатен на сильні почуття, сміливий, рішу-чий, вірний, чутливий, разом з  тим жорстокий володар, завойовник.)
V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  Завдання учням.
—  Поєднайте художні засоби з  їх визначеннями.
Кров, мов молотками, стукала їй у висках епітети
Цвіли  прегарні  лотоси,  і  пахуча  бакуля,  і  білі 
«квіти сміху» кетакі, і ще більші кандалі, і див -ний манго
метафора
Байдужий  вигляд,  справедливе  рішення,  щи-рий жаль
порівняння
Одначе, все-таки не розуміла, як вона, бідна не-вольниця,  замкнена  в  клітці  птичка,  може  по -могти  рідному  краєві,  з  котрого  вийшла,  й  на-родові, котрий мучився там
перераху-вання,  ба-гатосполуч-никовість
..Волосся золотисте, очі легко сині. Личко біле, 
як сніг з таким відтінком, як у першого пупін-ка рози, а таке лагідне, як у його матері, що все 
боїться за нього. І при тім так само енергійне!
портрет
VІ.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
  Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Продовжіть фразу.
«Найбільше мені сподобались в  дискусіях слова …»
«Ознайомившись із повістю О. Назарука „Роксоляна”, я зрозумів 
(зрозуміла) …»
VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти  усний  твір  «Чарівна  сила  кохання»  за  повістю  «Ро -ксоляна».
Категорія: Українська література 8 клас | Додав: uthitel (30.03.2014)
Переглядів: 3790 | Рейтинг: 1.6/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: