Головна » Статті » Середня школа » Українська література 8 клас

Урок № 20 Т. Шевченко. «Минають дні, минають ночі...». Виразне читання віршів напам’ять

Урок № 20

Т. Шевченко. «Минають дні, минають ночі...». Виразне читання віршів напам’ять

Мета: проаналізувати тематику та ідею вірша «Минають дні, минають ночі...»; розвивати навички виразного читання, аналізу поезій, уміння знаходити жанрові ознаки твору, засоби художньої виразності

Очікувані результати: учні коментують ідейно-художній зміст вірша, уміють виразно його читати.

Теорія літератури: обрамлення, поглиблення поняття про філософську лірику, засоби художньої виразності.

Обладнання: текст поезії, таблиця «Художні засоби та їх роль у поезії "Минають дні, минають ночі...”»

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Звернімо увагу на місце написання вірша «Минають дні, минають ночі...». Це в’язниця. Ми вже переконалися в тому, що найбільш пронизливі поезії Кобзаря створені в найсумніші періоди його життя. До яких вершин духа піднесе його душевний біль, до яких філософських узагальнень приведуть роздуми в поезії «Минають дні, минають ночі...»? З’ясувати це — одне із завдань сьогоднішнього уроку.

§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Фронтальне опитування.

— У який цикл входять поезії «Мені однаково, чи буду...» та «Ой три шляхи широкії...»?

— Скільки поезій нараховує цикл «В казематі»?

— До якого різновиду лірики належить вірш «Мені однаково, чи буду...» та «Ой три шляхи широкії...»?

— Визначте тематику та ідеї віршів.

— Які народнопісенні образи використано в поезії «Ой три шляхи широкії...»?

— Які казкові елементи наявні у вірші?

— Що об’єднує вірші «Ой три шляхи широкії...» та «Мені однаково, чи буду...»?

— Чи актуальні ці поезії для наших сучасників?

3.   Виразне читання напам’ять вірша «Мені однаково, чи буду...».

§  ІІІ.         Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.   Розповідь учителя.

План розповіді вчителя

1)   Поезія «Минають дні, минають ночі...». Проблематика, ідея, жанр, художні засоби.

Роздумуючи над минулим і майбутнім свого народу, Тарас Шевченко неодноразово порушує питання: «А для чого живе людина? У чому сенс людського життя?» Як боляче було дивитися поетові на підневільне тяжке життя свого народу, але ще гірше — бачити його покірність. Поет прагне розбудити свій народ від тяжкого сну, запалити в ньому іскру протесту, ненависті до жорстокої дійсності.

Вірш «Минають дні, минають ночі...» Шевченко написав у В’юнищах 21 грудня 1845 року за чотири дні до створення «Заповіту», коли поет у складі археографічної експедиції перебував в Україні, спостерігав картини кріпацького життя. Цей твір — зразок філософської лірики, адже основним мотивом поезії є роздуми ліричного героя над своєю нелегкою долею та сенсом життя взагалі.

Настрій вірша — мінорний. Щоб відтворити цей сумний настрій ліричного героя, втомленого життям, поет застосовує повтори (минають дні, минають ночі, минає літо), у тому числі метафоричні (згаснули думи, серце спить) та поетичне перенесення (шелестить пожовкле листя — речення починається в одному рядку, а закінчується в наступному). Роздуми автора уповільнюються, стимулюючи читача замислитись про вічний плин людського життя, що йде й обертається, наближаючи людину до вічного спокою.

Але ліричному героєві не властивий спокій: він звик до активної діяльності.

У поезії починає звучати народнопісенний ритм, який змінює тональність і ритмомелодику твору. Риторичні питання та звертання (Доле, де ти? Доле, де ти?) надають розповіді жвавості, енергійності, упевненості в собі. Ліричний герой просить у долі якщо не сприяння, то неспокою.

Далі вірш будується на такому художньому прийомі, як антитеза. Протиставляються два способи життя — активний і пасивний. Поет змальовує два типи людини: той, хто хоче «серцем жити і людей любити», зробити для них якусь корисну справу, та інший, що ладен «впасти у кайдани», тобто жити рабом, «спати на волі», «гнилою колодою по світу валятись» і «сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув». Автор повторює в одному випадку слово «жити», а в другому — «спати», і цим поглиблює контрастну картину та надає думці більшої виразності. Яскраві епітети та метафори (серцем замирати, гнилою колодою... валятись), а також інверсія (і сліду не кинуть ніякого) підкреслюють беззмістовність і порожнечу бездуховного життя людини. Цій меті служить і багаторазове повторення однакових сполучників у побудові речення (і спати на волі — і заснути навік-віки, і сліду не кинуть ніякого...), що підкреслюють одноманітність людського життя.

2)   Прийом обрамлення у вірші

Поет доречно використовує у вірші такий художній прийом, як обрамлення. У кінці твору знову звучать тривожні роздуми про людську долю, сенс життя, як і на початку вірша.

Довідка.

Обрамлення — початкова й остання частини твору, які є рамками решти його частин.

 

Автор утверджує основну думку твору: людина повинна мудро й активно діяти, щоб залишити по собі добру пам’ять нащадкам.

Цікаво!

Одного разу до Тараса Григоровича прислали кріпака із запрошенням у гості. Посланець повинен був одразу ж повернутися з відповіддю. Це було взимку надвечір, а йти додому потрібно було 30 верст. Тому «доброму» та «культурному» панові Шевченко категорично відмовив.

 

2.   Виразне читання вчителем вірша «Минають дні, минають ночі...».

3.   Евристична бесіда.

— Визначте тему твору, його жанрові особливості.

— Який основний мотив переважає в поезії?

— Які думки й почуття ліричного героя втілено у творі? Які художні засоби допомагають їх розкрити?

— У яких рядках передано стан ліричного героя?

— Які поетичні образи вірша допомагають краще передати його ідейний зміст. Розкрийте узагальнюючий смисл цих образів.

— З якою метою у вірші використано прийом рядкового перенесення?

— Знайдіть у творі обрамлення.

— Визначте ідею.

— Чи можна стверджувати, що рядками вірша Т. Шевченко накликав на себе тяжкі випробування?

4.   Опрацювання таблиці «Художні засоби та їх роль у поезії "Минають дні, минають ночі...”».

Художні засоби та їх роль у поезії «Минають дні, минають ночі...»

Художні засоби

Приклади

Роль у розкритті ідейно-художнього змісту твору

Повтор

Метафоричний повтор

Багаторазовий повтор однакових сполучників

минають дні, минають ночі, минає літо

заснули думи, серце спить

 

і спати на волі, і заснути навік-віки, і сліду не кинути ніякого...

Відтворюють сумний настрій ліричного героя

Поетичне перенесення

шелестить пожовкле листя

Уповільнення роздуму, яке стимулює читача до роздумів про плин людського життя

Риторичні питання та звертання

Доле, де ти? Доле, де ти?

Надають розповіді жвавість, енергійність

Антитеза

Той, хто хоче «серцем жити і людей любити».

Той, хто ладен «впасти у кайдани», «спати на волі», «гнилою колодою по світу валятись».

однаково, чи жив, чи загинув

Підкреслює беззмістовність, сірість і порожнечу бездуховного життя людини

Обрамлення

На початку і наприкінці — роздуми про людську долю та сенс життя

Утвердження основної думки: людина повинна займати активну громадянську життєву позицію, прагнути залишити по собі добру пам’ять

 

§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Проблемні завдання.

1)   Порівняйте стилістичні та емоційні відтінки слова «однаково» у віршах «Мені однаково, чи буду...» і «Минають дні, минають ночі...».

2)   Доведіть, що вірш «Минають дні, минають ночі...» — зразок філософської лірики.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Вивчити напам’ять вірш «Минають дні, минають ночі...».

Поради до підготовки виразного читання вірша: звернути увагу на ритмічні повтори, зміну інтонації, риторичні звертання й питання, рядкові перенесення.

§ VІ.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Над чим примусив вас замислитися вірш «Минають дні, минають ночі...»?

— Які нові грані особистості письменника вам відкрилися?

— Про що ви спитали б митця, якби випала така нагода?

Категорія: Українська література 8 клас | Додав: uthitel (30.11.2013)
Переглядів: 6613 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: